Sterke samiske reaksjoner på regjeringens ja til gruvedrift i Kvalsund

Næringsdepartementet har gitt driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark. Sametingsrådet vil klage vedtaket inn for Kongen i statsråd.

SIER JA: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir Nussir AS driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund i Finnmark. Foto:

Foto: Heiko Junge NTB scanpix
  • NTB
Publisert:,

– Denne driftskonsesjonen viser en ufattelig arroganse overfor rettighetene til samiske reindriftsfamilier. I praksis sier regjeringen at selv om familiene er helt avhengige av disse arealene for å kunne drive reindrift, så betyr ikke det noe når utbyggerne banker på, sier leder Runar Myrnes Balto i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Sametingsrådet har varslet at de kommer til å bruke muligheten til å klage vedtaket inn for Kongen i statsråd.

Tiltak for å minimere påvirkning

Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i NSR på grunn av konsekvensene det vil ha for den samiske reindriften og miljøet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter og understreker at reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden.

De har gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget, men har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene.

Departementet opplyser at driften skal tilpasses for å minimere påvirkningen av beiteområdene. Et av disse tiltakene er at det ikke skal være drift på Ulveryggen i kalvingsperioden (1. mai til 15. juni).

– Slik departementet vurderer det, vil tiltaket derfor ikke hindre eller betydelig innsnevre reindriftsutøvelsen eller samisk kulturutøvelse, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Miljøkritikk

Gruvedriften har også fått mye kritikk for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

Balto ber Venstre, som sitter med miljøministeren, om å stanse prosjektet.

– Det er ganske tydelig at denne saken, med deponi av gruveslam i en nasjonal laksefjord, er en katastrofe for miljøet. Venstre som miljøparti ser ut til å få en siste mulighet til å styre landet unna denne katastrofale tabben. Vi må fortelle dem om denne muligheten og bidra til at de får styrke bak kravene sine i regjeringen, sier Balto.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier næringsministeren.

Ba om ny vurdering

En rekke miljøorganisasjoner samt alle ungdomspartiene utenom Unge Høyre og FpU har tidligere bedt om en ny vurdering av prosjektet i Stortinget, noe klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har avvist.

Isaksen mener gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord.

– Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsministeren.

Her kan du lese mer om

  1. Nussir
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Næringsdepartementet opprettholder konsesjon til kobberutvinning i Kvalsund

  2. Gruvedrift i Kvalsund: – Vi må bruke naturressurser for å skape arbeidsplasser

  3. Sametinget frykter det kan bli fritt fram for vindkraft

  4. Annonsørinnhold

  5. Det er lett å være fjordrebell når du kjører BMW i3 EL

  6. Vurderer å bryte opp kjede, distribusjon og logistikk i dagligvaren