Bostyrer har politianmeldt og bedt om konkurskarantene for Cryptotech-gründeren

Bostyrer Andreas Christensen mener Cryptotech-gründer Erik Solberg kan ha brutt straffelovens regler om bedrageri og økonomisk utroskap. Advokaten har nå politianmeldt ham og bedt om at han nektes å starte nye selskaper de to neste årene.

GIKK KONKURS: I dette lagerlokalet skulle Erik Solberg etablere en av Norges største kryptogruver. Det skjedde aldri.
 • Hans M. Jordheim
 • Sindre Hopland
Publisert: Publisert:

Det antas at Cryptotech-gründer Erik Solberg «med forsett eller grov uaktsomhet har vist grov uforstand under utførelsen av sitt verv for selskapet».

Det skriver den rettsoppnevnte bostyreren Andreas Christensen i boets endelige innberetning etter konkursen som ble åpnet i fjor sommer.

Les også

Kryptoselskapet Cryptotech gikk konkurs i fjor sommer

Det påpekes her en rekke klanderverdige og potensielt straffbare forhold:

 • Solberg skal ha hevet betydelig godtgjørelse uten at det ble foretatt skattetrekk eller senere ble innrapportert til skattemyndighetene.
 • Solberg skal ha innkrevd merverdiavgift fra mange kunder, uten at Cryptotech var registrert i mva-registeret og uten at dette senere er innberettet.
 • Regnskapsførselen skal ifølge Christensen ha vært klart lovstridig og egnet til å mislede offentlige myndigheter som ikke har fått melding om de to ovennevnte punktene.
 • Og ikke minst mener bostyreren at de 2,2 millionene som Solberg overførte fra Cryptotech til et annet selskap han eier, det som da var alt av Cryptotechs resterende midler, skal tilbakebetales til boet. Forholdet kan medføre straffansvar etter lovens regler om bedrageri og økonomisk utroskap, skriver Christensen.

På bakgrunn av funnene har boet politianmeldt Erik Solberg, opplyser bostyreren til E24. Andreas Christensen har også avsluttet bobehandlingen med et forslag om at Erik Solberg skal ilegges konkurskarantene, med fjerning av eksisterende verv.

Solberg selv kaller anklagene «løse påstander, uten noe bevis».

Flere hundre investorer

Cryptotech ble stiftet av Erik Solberg i 2017 og skulle drive med utvikling av en helt ny databrikke for å kunne utvinne kryptovaluta som bitcoin langt raskere.

Solberg har tidligere sagt til E24 at 300–400 investorer har gått inn med til sammen rundt åtte millioner kroner i Cryptotech siden oppstarten.

Ifølge Solberg skal selskapet ha hatt avtale med det amerikanske selskapet 3B Technologies som skulle utvikle den revolusjonerende teknologien. I første del av 2018 skal det imidlertid ha oppstått konflikt mellom selskapene.

Det medførte at intensjonsavtalen inngått med Stockholm IT Ventures, angivelig i størrelsesorden 200 millioner euro, ble avlyst.

KRYPTOGRÜNDER: Erik Solberg kaller bostyrer Christensens anklager for «løse påstander uten bevis».

Deretter opprettet Solberg et nytt selskap, Evolution Global. Gjennom dette selskapet skal han ha inngått avtale med et nytt utviklingsmiljø i USA.

Erik Solberg underskrev mai 2018 for begge parter på en avtale mellom Cryptotech og Evolution Global, verdt fem millioner kroner. Den innebar kjøp av datakraft for krypto-utvinning og ble ifølge Solberg inngått for å sikre kundene til Cryptotech.

Det som var igjen av midler i Cryptotech – 2,2 millioner kroner – ble overført til Evolution Global.

Grov uforstand

Det er på bakgrunn av dette at bostyrer Andreas Christensen mener at Erik Solberg med forsett eller grov uaktsomhet har vist grov uforstand under utførelsen av sitt verv som daglig leder og styreleder for Cryptotech.

Det er ikke sannsynliggjort at Evolution Global kunne levere de avtalte tjenestene til Cryptotechs kunder, heter det i innberetningen.

Advokaten har reist såkalt omstøtelseskrav mot Evolution Global. Det betyr at Christensen mener pengene skal tilbakebetales for å gi dekning til selskapets kreditorer. Solberg har ikke besvart henvendelsene, skriver bostyreren.

FORESLÅR KONKURSKARANTENE: Bostyrer Andreas Christensen i KCO Advokater mener Erik Solberg bør fratas verv og i en periode miste muligheten til å inngå nye.

Han skal imidlertid ha opplyst til Christensen at utviklingen av teknologi for bitcoin-utvinning i kryptogründerens øvrige selskap snart er ferdig, og at han ønsker å betale samtlige kreditorer i Cryptotech med det økonomiske overskuddet han vil oppnå der.

Samlede krav i boet ligger på 2,89 millioner kroner, men bostyrer Christensen påpeker at det er usikkert om de mange utenlandske investorene har fått beskjed om konkursen.

Han stiller seg uansett tvilende til Erik Solbergs evne og vilje til å levere etter avtale. Christensen viser til at Solberg en rekke ganger tidligere har varslet at leveransen er nært forestående, uten at det har vist seg å stemme.

Solberg: – Løse påstander

Cryptotech-gründeren selv er av en helt annen oppfatning enn bostyrer. Han kaller anklagene bak politianmeldelsen for «løse påstander uten noe bevis». Solberg har avgitt tilsvar til Christensens forslag om konkurskarantene og bedt om rettsmøte med muntlige forhandlinger for å komme til en løsning.

Ifølge Solberg er det hans «erkeviral» som har gitt bostyreren «ondsinnet informasjon» om Cryptotech som ikke stemmer.

– Hvem er denne erkerivalen?

– Det vil jeg ikke gå inn på nå ettersom jeg planlegger et rettslig løp mot dem.

– Hva tenker du om at bostyrer har gått til politianmeldelse av forholdene?

– Jeg forventer at denne henlegges ettersom påstandene er grundig tilbakevist gjennom det oppdaterte regnskapet som dokumenterer alle pengestrømmer, sier Solberg.

Les på E24+

Derfor bør du ikke se bitcoin som en hedge mot inflasjon

– Alltid risiko ved investeringer

Solberg sier han har avfeid alle påstander i sitt tilsvar til retten. Blant annet mener han at bostyrer tar utgangspunkt i feil regnskap, og at det er et ettersendt regnskap til Skatteetaten bostyrer burde ta utgangspunkt i.

I tillegg mener han MVA-problematikken knyttes til generell usikkerhet om man skulle betale moms for utvinning av bitcoin, men at det var satt i gang et arbeid med å rydde opp i dette før konkursen. Det samme gjelder innrapportering av regnskaper.

Når det gjelder millionene overført til Solbergs andre kryptoselskap, Evolution Global, skal dette ha blitt gjort for å utvikle enda bedre teknologi for utvinning av bitcoin, hvor verdiene ifølge Solberg skulle tilfalle Cryptotech-kreditorene. Dette kunne ikke gjøres gjennom Cryptotech grunnet en uenighet med utviklerne som eide halve selskapet.

Solberg mener løsningen han kom opp med er bedre enn at Cryptotech skulle bruke opp alle pengene og deretter gå konkurs.

– Så det blir opp til domstolen om de vil pålegge karantene, men jeg har dokumentasjon på at jeg ikke har gjort noe galt, sier han.

– Men det er vel ikke noen garanti for at dere lykkes denne gangen, og at kreditorene får pengene tilbake?

– I likhet med alle investeringer er det selvsagt ennå risiko, men vi er nærmere å lykkes enn noen gang og har alt utviklet en prototyp av en utvinner som det kun gjenstår å fikse de siste «bugsene» på, hevder Solberg.

Les også

Finanstilsynet støtter ny krypto-advarsel: – Må være klar over den høye risikoen

Les på E24+

Bitcoin-optimistene bør bekymre seg for dette problemet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Cryptotech
 2. Lov og rett

Flere artikler

 1. Cryptotech-gründer får to år konkurskarantene

 2. Betalt innhold

  Syv av ti konkurssaker henlegges: – Det er blitt fritt leide for småkriminelle

 3. Skulle revolusjonere fondsmarkedet – er konkurs

 4. Tennis-kompiser i bitter finanskonflikt: Christian Ruud saksøkes av investorer i Nord-Norge

 5. Betalt innhold

  Beskyldningene hagler mot forretnings­mannen fra Sotra. Nå jages han av kreditorer på tre kontinenter.