Bedriftene kan få dekket hele summen i tapte varelagre

Butikker og restauranter har tapt store summer fordi de må kaste varelagrene sine etter skjenkestopp og nedstenginger. Regjeringen vil nå kompensere dem for hele tapet.

CORONASTØTTE: Næringsminister Iselin Nybø (V) kommer nå med regjeringens forslag til hvordan coronanedstengte bedrifter skal kompenseres for blant annet øl som helles ut og mat som kastes. Her fra da Nybø holdt en pressekonferanse i oktober på Gaffel og karaffel i Stavanger om kontantstøtte til bedrifter innen reiseliv.
Publisert:

Bedrifter kan snart få dekket hele tapet av et varelager, dersom de oppfyller vilkårene:

  • Det må være ferskvarer, i form av næringsmidler og blomster.
  • Tapet skyldes at virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge.

Endringene skal blant annet treffe serveringsbransjen, der mange har tapt store summer på skiftende coronaregler.

– Flere har måtte tømme ut øl og kaste mat fordi det går ut på dato. Siden januar har vi hatt flere brå nedstenginger og mange sitter med varelagre de ikke kan selge, næringsminister Iselin Nybø (V).

– Nå får bedriftene penger til å dekke utgifter til utgåtte ferskvarer som mat, øl og blomster, sier hun.

FÅR ØLPENGER: Nå kan bedriftene få kompensasjon for all ølen de må helle ut som følge av skjenkestopp eller pålagte nedstenginger.

Kan søke i ettertid

Stortinget påla i slutten av februar regjeringen å dekke tapte varelagre i den generelle kompensasjonsordningen, som allerede dekker faste, uunngåelige utgifter som husleie.

– Det er en fordel at dette fremstår som en felles ordning for de næringsdrivende. De kjenner ordningen og kan få ut pengene raskt, sier Nybø.

Det gjenstår fremdeles noe tid før detaljene i regelverket er på plass og kan godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

– Vi vet ikke nøyaktig når det blir klart, men jeg håper det ikke tar så lang tid, sier Nybø.

Informasjon om ordningen og når bedriftene kan søke vil komme fortløpende på kompensasjonsordning.no.

Et poeng er også at ordningen har tilbakevirkende kraft.

Regjeringen foreslår at kompensasjon for tapt varelager for perioden november 2020 til april 2021 søkes ved bruk av kompensasjonsordningen.

De som allerede har søkt og fått penger gjennom kompensasjonsordningen, vil kunne sende tilleggssøknad for tapt varelager.

Flere endringer

Stortinget har gjennom pandemien pålagt regjeringen å gjøre en rekke endringer i de økonomiske støttetiltakene.

Stortinget har også bevilget 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak.

– Denne ordningen har blitt til i et godt samarbeid med Stortinget. Det vil hjelpe på. Men det er ikke slik at vi kan senke skuldrene etter denne nyheten. Det er fortsatt vanskelig for bransjen, sier hun.

VOKTER PENGESEKKEN: Finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun sier at serveringsbransjen er spesielt hardt rammet.

– Serveringsbransjen er hardt rammet av pandemien og av smitteverntiltak. De lever av at folk kommer sammen, treffer og koser seg. Men det viktigste vi gjør for å holde pandemien i sjakk er å unngå at så mange treffes. Det gjør at smitteverntiltakene treffer bransjen ekstra hardt, sier Nybø.

– Mange sliter

– Vil dette være nok?

– Det finnes ikke en enkelt ordning som kan hjelpe bransjen gjennom coronapandemien. Det handler om totalsummen av tiltak. Vi har gitt store summer både direkte gjennom kommunene og i kompensasjonsordningen, som vi nå utvider ytterligere, sier hun.

– Det vil ikke være nok for at alle kan klare seg. Også i et vanlig år er det noen serveringssteder som kommer til og andre detter fra. Jeg håper at summen av dette gjør at vi har en god serveringsnæring også på den andre siden av dette, og at vi får bevart noen av de unike stedene som er så viktig for atmosfæren i by og bygd, ikke bare de store kjedene, sier hun.

Publisert: