Millionfullmaktene

Flere fylkesmenn er positive til å registrere fremtidsfullmakter

E24 har spurt samtlige norske fylkesmenn om hva de synes om ordningen med fremtidsfullmakter. Flere er positive til å ha et offentlig register: – Dette vil vi anta fører til økt rettssikkerhet for alle parter.

Kvinnen på bildet var i 80-årene da hun døde i 2018. Ved hjelp av en fremtidsfullmakt og andre fullmakter, fikk sønnen sosial og økonomisk kontroll over henne.
 • Sofie Amalie Fraser
 • Jonas Alsaker Vikan
 • Hans M. Jordheim
Publisert:

«Norge mangler i dag et offentlig fullmaktsregister. Vi tenker et slikt register hadde vært en hensiktsmessig løsning for å kunne samle de fremtidsfullmaktene som er inngått, og som er stadfestet», skriver Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Tidligere i desember fortalte E24 historien om en kvinne i 80-årene som ble isolert fra slekt etter at hun underskrev en fremtidsfullmakt og flere andre fullmakter med sønnen.

Sønnen har i retten sagt at han hadde et nært forhold til moren, og at kontakten bar preg av omsorg, ikke manipulering.

Les også

To partier stiller spørsmål til justisministeren etter E24-sak: – Frykter for rettssikkerheten

I oktober sendte E24 tolv spørsmål til alle fylkesmennene i Norge for å få innsikt i hvordan de opplever ordningen med fremtidsfullmakter, og hvilke endringer de ønsker.

Flere av fylkesmennene mener ordningen er god, men nevner også mulige endringer.

Det er i dag ingen offentlig kontroll av ordningen i Norge. Den eneste muligheten fylkesmennene har til å få innsikt i fullmaktene er når folk frivillig sender dem inn til stadfesting.

I Danmark har det offentlige flere muligheter til å føre kontroll med ordningen enn i Norge:

Avtalen opprettes i et digitalt register, og fullmaktsgiver må møte i retten innen et halvt år. Møtet skal sikre at personen selv har skrevet avtalen og er ved sine fulle fem. Det offentlige bestemmer om fullmakten har trådt i kraft.

Flere fylkesmenn er tydelige på at de har en begrenset kjennskap til ordningen.

Les også

Eldreombud etter E24-sak: – Bør være tilsyn med fremtidsfullmakter

Viser til dansk ordning

På spørsmål om fylkesmennene mener det burde være et offentlig register for alle fremtidsfullmakter som er inngått, svarer de slik:

 • Fylkesmannen i Nordland skriver at de blir kontaktet av folk som etterlyser en slik ordning, og henviser til oppbevaring av testamenter hos tingretten.
 • Fylkesmannen i Vestland svarer at de mener fremtidsfullmakter som er stadfestet burde registreres i et offentlig register, men at de ikke ser noen grunn til å registrere fullmaktene som ikke stadfestes. På et annet spørsmål skriver samme fylkesmann at man bør revurdere valgfriheten knyttet til om fullmakten skal stadfestes eller ikke: «For å hindre misforståelser bør det enten være krav om at samtlige fullmakter som trer i kraft stadfestes, eller at ordningen fullt ut blir et privatrettslig forhold mellom partene».
 • Fylkesmannen i Rogaland mener fremtidsfullmakter er en god ordning, men at det er rom for forbedringer og viser til det danske systemet: «Ved den løsningen som er valgt i Danmark vil en potensielt kunne oppnå økt rettssikkerhet for fullmaktsgivere, samtidig som digitaliseringen formaliseringen mer effektiv». Fylkesmannen påpeker samtidig at dette vil kreve større innsats fra fullmaktsgiver, og at det kan føre til svekket rettsikkerhet for dem som ikke klarer å opprette en gyldig fremtidsfullmakt.
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal skriver til E24 at Norge i dag ikke har et offentlig fullmaktsregister, og at de tenker et register hadde vært en hensiktsmessig løsning for å samle de fremtidsfullmaktene som er inngått, og de som er stadfestet: «Med et fullmaktsregister vil man på en god måte få oversikt over om det er registrert en fullmakt. Dette vil vi anta fører til økt rettssikkerhet for alle parter».
 • «Det kunne sikkert vært lurt. Vi ser at en del eldre, kanskje i en tidlig sykdomsfase, rydder i papirer og at originale fremtidsfullmakter blir borte», svarer Fylkesmannen i Oslo og Viken.
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark mener det burde være et offentlig register hvor fremtidsfullmakter blir registrert.

Har ikke svart

Fylkesmannen i Agder har ikke besvart noen av E24s spørsmål og skriver følgende:

«Fylkesmannen i Agder finner det ikke naturlig at vi som førstelinjetjeneste på vergemålsfeltet uttaler oss om hvordan vi opplever at systemet med fremtidsfullmakter fungerer i dag.»

Fylkesmannen i Trøndelag skriver i sitt svar at det er flere av spørsmålene de ikke vil besvare, fordi de mener det ligger utenfor deres mandat å si noe om hvordan ordningen burde ha vært organisert og videre hvordan loven er bygd opp.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har heller ikke besvart spørsmålet om de mener det burde være et offentlig register for fremtidsfullmakter.

Fylkesmannen i Innlandet har heller ikke svart konkret på hva de tenker om et register for fremtidsfullmakter.

Les også

Fylkesmann vil ha lovendring for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

Les også

Advokatkontor ser kraftig økning i antall fremtidsfullmakter: – Kan være mange som bruker det ukritisk

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Millionfullmaktene
 2. Eldre
 3. Politikk
 4. Jus
 5. Økonomi

Flere artikler

 1. Fylkesmann vil ha lovendring for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

 2. Underskrev fremtidsfullmakt med påholden penn - lege mente han ikke kunne ha forstått avtalen

 3. Lagdommer om fremtidsfullmakter: – Bør være strengere offentlig kontroll

 4. Eldreombud etter E24-sak: – Bør være tilsyn med fremtidsfullmakter

 5. To partier stiller spørsmål til justisministeren etter E24-sak: – Frykter for rettssikkerheten