Mann pågrepet og siktet for misbruk av coronaordning i juni – skal ha misbrukt ny coronaordning i tre måneder til

En mann er siktet av Økokrim for misbruk av tilskuddsordningen til bedrifter. Mannen erkjente forholdet i avhør i juni, men Økokrim mener han fortsatte å misbruke andre ordninger i tre måneder.

Økokrims sjef Pål Lønseth har varslet at Økokrim vil bidra med å etterforske bedragerier av ordningene som ble opprettet for å dempe effekten av covid-19.
Publisert:

Mannen i 20-årene ble torsdag varetektsfengslet i fire uker, siktet for blant annet brudd på lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.

I tillegg er han nå siktet for bedrageri av Navs ordning om lønnskompensasjon.

Den siktede har ifølge fengslingskjennelsen erkjent noen av forholdene, og retten finner at vilkårene er til stede for å varetektsfengsle mannen, for å hindre at han på ny begår en straffbar handling.

Det beror i at han allerede i juni var inne til avhør, hvor han erkjente at foretakene han hadde søkt om tilskudd for, hverken var aktive eller hadde omsetning.

– Dette er samme person som var, og er, siktet for misbruk av Skatteetatens ordning, fra en omtalt nyhetssak i juni, bekrefter statsadvokat Jens Halvard Bachke i Økokrim til E24.

Mannens forsvarer, advokat Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad, sier til E24 at klienten har tilstått misbruket av tilskuddsordningen, som ifølge ham kun fant sted på vårparten, men avviser at han skal ha fortsatt å misbruke ordningen.

En valutahund fra Tolletaten bistod i aksjonen i forbindelse med pågripelse av mannen.

Bedrageri på 3,5 millioner kroner

I de tre månedene som har gått siden avhøret i juni, har han altså fortsatt med nye overtredelser, mistenker Økokrim. Dette «har resultert i uberettigede utbetalinger gjennom sommeren og helt frem til september i år», heter det fra kjennelsen.

Den siktede har forsøkt å få utbetalt 3 millioner kroner fra Nav gjennom sommeren, og skal ha klart å få utbetalinger på 2,7 millioner, opplyser Bachke.

Dette kommer i tillegg til de 500.000 kronene han allerede skal ha bedratt Skatteetaten for, ifølge Økokrim.

Bachke ønsker ikke å kommentere hvor pengene er nå. Mannen ble pågrepet onsdag og fremstilt for fengsling torsdag.

– Hvorfor ble ikke mannen fremstilt for fengsling i juni?

– Det er basert på en vurdering av saken, og om det er nødvendig og forholdsmessig å fremstille. Det fremgår av hvordan han stilte seg til siktelsen i juni, slik forsvareren uttalte i nyhetssaken den gangen. Basert på en helhetsvurdering ble det ikke funnet nødvendig i juni, sier Bachke.

Foreløpig er etterforskningen kun rettet mot én person, opplyser han videre.

Økokrim bekrefter samtidig at dette er den første, og så langt eneste, saken hos Økokrim som gjelder bedrageri av tilskuddsordningen for foretak med omsetningsfall.

Når det gjelder bedrageri av lønnskompensasjonsordningen hos Nav, er dette en av flere saker hos Økokrim per i dag.

Mannen har ifølge kjennelsen forklart til politiet at han er «god til å finne» slik ordninger, og at han hadde behov for penger.

Både Nav og Skatteetaten oppgir til E24 at de ikke kan kommentere saken grunnet taushetsplikt.

Les også

Siktet for å ha svindlet coronaordning for 500.000 kroner

Økokrim beslagla et større beløp kontanter under aksjonen.

Mener noen andre har gjort det

– Dette er en helt «straight forward» sak om at en kar har jukset med tilskuddsordningen. Det har han tilstått. Man visste da man innførte ordningen at det ville bli juks, så dette er forutsigbart, sier mannens forsvarer, advokat Steingrim Wolland.

At mannen skal ha fortsatt å misbruke nye tilskuddsordninger etter avhøret i juni, er han imidlertid ikke med på.

– Nei, det er ikke det samme. Min mann sier «nei, nei, det som har skjedd senere er ikke ham». Jeg har ikke sett noe i dag som beviser at han fortsatte med det, sier Wolland.

Den siktede mener i stedet at andre personer har foretatt misbruk i hans navn den siste perioden.

Sjef Pål Lønseth i Økokrim sier Økokrim prioriterer saker om misbruk av støtteordninger etter covid-19.

Økokrim-sjefen: Viktig å verne ordningene

Økokrim-sjef Pål Lønseth understreker viktigheten av å forebygge misbruk av corona-ordningene, og at saker som dette vil virke avskrekkende.

– For å oppnå raske avgjørelser og forebygge misbruk har Politidirektoratet gitt Økokrim i oppgave å behandle noen straffesaker omhandlende misbruk innenfor hver av de aktuelle covid-19-støtteordningene. Særlig i en krisesituasjon er det viktig å verne støtteordninger mot misbruk. Målet er at en rask aksjonering, etterforskning og pådømmelse vil virke avskrekkende på de som vurderer å misbruke ordningene, skriver Lønseth i en e-post til E24.

– Hvor alvorlig er misbruk av slike ordninger?

– Vi er inne i en ekstraordinær situasjon hvor det er etablert ekstraordinære støtteordninger for å begrense de økonomiske skadevirkningene i det norske samfunnet. Misbruk av disse undergraver ordningene og kan i ytterste konsekvens medføre at slike støtteordninger ikke etableres. Misbruk undergraver den økonomiske krisehåndteringen. Vi mener det er veldig alvorlig.

– Hvor store ressurser vil Økokrim bruke på å straffeforfølge dem som misbruker tilskuddsordningene fremover?

– Vi har prioritert disse sakene allerede en stund og er beredt til å gjøre det videre også. Per i dag er flere etterforskningsteam involvert. Men jeg har lyst til å minne om at mange saker også etterforskes lokalt i politidistriktene, noen av de med bistand fra Økokrim, sier Lønseth.

– Vi vil også bruke en del ressurser på forebygging utenfor selve straffeforfølgningen i enkeltsaker. Særlig viktig for oss er det å etablere en dialog med de myndighetene som administrerer støtteordninger hvor det er ingen eller liten kontroll før utbetaling, men hvor kontrollen først skjer i etterkant for noen av utbetalingene.

Publisert:
Gå til e24.no