Én milliard opp for Nortura gir utbyttefest for bøndene

Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, Nortura, hadde et solid fjorår. Selskapet omsatte for 24,7 milliarder og fikk et driftsresultatet på 859 millioner. Eierne - eller bøndene om du vil - får 135 millioner på deling.

Nortura er Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter.
Publisert: Publisert:

– Et solid resultat og en god løypemelding som viser at vi er på vei mot et nytt og sterkere Nortura, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i en pressemelding.

Norturas omsetning 2020 ble 24,7 milliarder kroner mot 23,7 milliarder i fjor, noe som ga et driftsresultat før av- og nedskrivinger på 859 millioner kroner og en resultatmargin på 3,5 prosent, opp fra 3,2 prosent året før.

– Det har også vært et godt år å være medlem i Nortura. Konsernstyret har i dag avsatt 135 millioner kroner til utbetaling av medlemskapital til våre eiere. Samtidig har Nortura utbetalt 64 millioner kroner mer i tilleggsytelser til våre medlemmer enn året før, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Omsetnings- og resultatutvikling for Nortura.

Nøytrale korona-effekter

Ifølge pressemeldingen har produktlanseringer og kampanjer ført til at salget av Gilde- og Prior-produkter utviklet seg positivt gjennom året.

«Gilde-salget steg med 4,8 prosent mens Prior solgte 6,8 prosent mer varer enn i fjor. God samhandling med dagligvare- og industrikunder førte til vekst og positiv utvikling i alle våre kundesegmenter. Unntaket er det viktige markedet for hoteller, restauranter og storkjøkken (HoReCa) som falt 25,9 prosent som følge av restriksjoner som følge av smitteverntiltak i perioden».

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

– Positive og negative korona-effekter utlikner hverandre. Vi har hatt betydelig økte ekstra kostnader i industrien som følge av smitteverntiltak, samtidig som bunnen falt ut av HoReCa-markedet. Jeg er meget godt fornøyd med våre ansatte og at vi har greid å utnytte vår industrielle fleksibilitet ved å flytte varestrømmen og verdiskapningen fra HoReCa markedet og over til dagligvare og industri, sier Panengstuen.

Ny konsernstrategi

Nortura vedtok i fjor en ny konsernstrategi for 2020-2023. Strategien innebærer blant annet veksttiltak, endringer og tilpasninger i kostnads- og industristrukturen slik at konsernet står sterkere mot konkurrentene og i kampen om hylleplass i butikkene.

– Vi er på vei mot å realisere strategien og ny industristruktur og vi får allerede gevinster som følge av tiltakene. Målet er å legge til rette for økt lønnsomhet for våre eiere, råvareproduksjon i hele Norge, bedre vekstvilkår for egg og kjøtt, og et bærekraftig egg- og kjøttsamvirke, sier Panengstuen.

Nortura er en av Norges største matprodusenter - også kalt «bondens selskap» ettersom det er et samvirke eid av over 18.300 norske bønder.

Publisert: