Mot inngripende tiltak i Oslo og omegn: Anbefaler å påby hjemmekontor

Helsedirektoratet anbefaler blant annet påbud om hjemmekontor i Oslo og regionen sørøst for hovedstaden. Regjeringen kunngjør tiltakene klokken 09.00 lørdag.

STENGES NED: Oslo og nabokommunene i sørøst kan bli stengt ned, i et forsøk på å stanse spredningen av den britiske virusvarianten.
Publisert:

Ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner vil fortsatt kunne dagpendle over kommunegrensene.

Regionen omkring Nordre Follo er villig til å gå like langt som den smitterammede kommunen, for å slå ned den britiske virusvarianten.

– Det ligger i kortene, når vi har overlatt beslutningen til regjeringen, sier ordfører i Frogn Hans Kristian Raanaas til VG.

Påbud om hjemmekontor, stengning av barnehager og skoler, stengning av de fleste butikkene og sosial nedstengning er de mest aktuelle tiltakene.

Tiltakene vil inntil videre gjelde til 1. februar, får VG opplyst.

– Tiltak opp mot risikonivå 5 er fryktelig inngripende, men det er helt avgjørende at vi står sammen, sier ordfører Raanaas.

Helsedirektoratet karakteriserer situasjonen som uoversiktlig og ustabil.

– Den har potensiale til svært raskt å spre seg over hele landet, og dermed stille den samlede norske innsatsen i en meget krevende situasjon, skriver direktoratet.

Se tiltakene som Helsedirektoratet anbefaler:

STENGT: Ski Storsenter sørøst for Oslo er stengt fra i dag.

Strengere enn i mars

Helseminister Bent Høie (H) legger fram regjeringsbeslutningen om tiltak i Oslo-regionen lørdag klokken 09.00. De berørte kommunene blir orientert klokken 08.00.

Ifølge en sentralt plassert kilde ligger det an til enda strengere tiltak enn under nedstengingen i mars i fjor. Målet er å få kontroll over utbruddet av den britiske virusmutasjonen av covid-19.

– Jeg blir ikke overrasket hvis tiltakene blir tilnærmet likt hva Nordre Follo har satt inn, sier ordfører i Moss Hanne Tollerud til VG.

Flere av kommunene ga fredag signal om at de kunne gå rett på rødt nivå i barnehager og barneskoler, fremfor å stenge de første dagene neste uke for å forberede rødt nivå.

– Skjerming av barn og unge har vært en hovedprioritet. Da vil det være mest hensiktsmessig å gå på rødt nivå fra mandag, sier Frogn-ordføreren.

Tollerud vil på sin side ikke utelukke at skolene i Mosd kan trenge litt tid på å forberede rødt nivå.

Ni kommuner berørt

Nordre Follo, der to sykehjemsbeboere døde etter å ha fått den muterte varianten, stenger barnehager og skoler, serveringssteder og de fleste butikkene frem til 27. januar.

Kommunen anbefaler sterkt ikke å reise ut av Nordre Follo og heller ikke ha besøk hjemme.

De andre kommunene som ventes å bli berørt av de inngripende tiltakene, er Nesodden, Frogn, Ås, Indre Østfold, Moss, Vestby, Enebakk, Våler i Viken – og Oslo.

Kommunene ga fredag uttrykk for at de ønsker felles regionale tiltak. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gitt regjeringen råd om hva som bør vedtas.

NRK erfarer fredag at regjeringen vil stenge barnehager og skoler i noen dager i Oslo og Follo-regionen. NTB erfarer at kjøpesentrene i Oslo-regionen må stenge dørene.

Deichman-bibliotekene holder stengt fra lørdag.

Tiltakene i Nordre Follo

Tiltakene som ble diskutert i fredagens krisemøte mellom berørte kommuner, statsforvalteren i Oslo og Viken og helsemyndighetene, var de samme som er innført i Nordre Follo:

  • Sterk anbefaling om ikke å reise ut av kommunen.
  • Sterk anbefaling om ikke å ha besøk hjemme.

Disse virksomhetene må holde stengt:

  • Barnehager og skoler. De må forberede seg på oppstart på rødt nivå etter gjenåpning.
  • Butikker unntatt matbutikker, apotek, optikere, dyrebutikker og bensinstasjoner.
  • Restauranter, kafeer og serveringssteder. Unntak for hjemkjøring og takeaway. De som henter mat må få den levert utenfor lokalet. 
  • Alle offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs.
  • Treningssentre, all innendørs trening også for barn og unge. Utendørs trening i grupper er sterkt frarådet.
  • Besøksstans på sykehjem, og sterkt frarådet med besøk i omsorgsboliger.

Kan starte kraftig smittebølge

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa fredag at utbruddet har potensial til å starte en tredje, kraftig smittebølge.

Kommuneoverlege i Nordre Follo Kerstin Anine Johnsen Myhrvold opplyste fredag at smittespredningen kan ha pågått i tre uker og at utbruddet har forgreninger fra sykehjemmet til barnehager og skoler

– Det er viktig at regionen står sammen for at virusvarianten ikke skal få større utbredning. Jeg er glad vi ba om felles regler og tiltaksnivå raskest mulig, fremfor at vi skulle brukt litt for lang tid på å bli enige lokalt, sier ordføreren i Frogn Hans Kristian Raanaas.

Ordfører i Moss Hanne Tollerud har fått noen sinte telefoner, men hovedinntrykket er et annet:

– Jeg slutter ikke å bli forundret over mossingene. Vi må være noen skikkelig stabukker. Folk synes det er tøft og trist, men har forståelse og bretter opp ermene. Dette skal vi være med på, sier innbyggerne.

Publisert: