Rapport: Private barnehager har tjent mer på eiendom enn på barnehagevirksomhet

Dersom en privat barnehage vil realisere verdier, er det mer gunstig å selge eiendommen og betale husleie enn å selge hele barnehagevirksomheten. Det konkluderer en ny rapport.

– Konsernene som har solgt eiendommer, har tjent mer på dette enn på overskudd i driften, sier forsker Trond Erik Lunder.
Publisert: Publisert:

De siste årene har eiendomsverdiene til private barnehager vært høyere enn selve selskapsverdiene.

Det konkluderer en rapport utarbeidet av Telemarksforskning på bestilling av Utdanningsdirektoratet.

– Konsernene som har solgt eiendommer, har tjent mer på dette enn på overskudd i driften, sier en av forskerne bak rapporten, Trond Erik Lunder til E24.

Mindre overskudd

Det innebærer at dersom en privat barnehageeier ønsker å realisere verdier i virksomheten, er det mer økonomisk gunstig å selge barnehageeiendommen og betale husleie til en ny huseier, men fortsette å drive barnehage, enn å selge hele barnehagevirksomheten, konkluderer rapporten.

– Vi har sett at beløpet til de som solgte barnehageeiendommen og betalte husleie til ny huseier, var høyere enn verdien på selve barnehagen ville vært verdt. Eiendommen er solgt for mer enn det ville kostet å kjøpe barnehagevirksomheten, sier Lunder.

Nye bemanningsregler har gjort at private barnehager har hatt større kostnader de siste årene, forteller Lunder.

– Overskuddet har blitt mindre over tid, siden det har blitt innført barnehagenormer som har gjort at barnehager har måtte ansette flere. Dermed er ikke privat barnehagevirksomhet like mye verdt som for noen år siden.

Lunder sier det blir interessant å se hvordan regnskapene vil se ut for de private barnehagene fremover.

– Det som blir interessant å se videre er hvor eiendomssalg påvirker resultatet til barnehagene. Hvis de får dårligere økonomi, kan det hende det er fordi de betaler høy husleie til huseieren. Vi vet heller ikke hva som ligger i leieavtalen, for eksempel hvem som skal stå for vedlikeholdsutgifter.

– Men i de sakene vi har sett på, har nok barnehageeierne oppnådd høyere salgssum ved å selge eiendommen enn de ville gjort ved å selge barnehagen, avslutter Lunder.

Ikke overrasket

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i De private barnehagers landsforbund (PBL) mener funnene hverken er spesielt overraskende eller kritikkverdig.

– Tvert imot bekrefter dette det vi tidligere har advart mot: En barnehagesektor som på grunn av nye, kostbare reguleringer og omfattende kutt ikke lenger er økonomisk bærekraftig. I 2021 fikk mer enn 1.000 private barnehager røde tall i regnskapene. Dette er alvorlig, og en utvikling vi har advart mot, sier Schjelderup.

– Hele sammenstillingen av verdiene av eiendommene og virksomhetene, er egentlig ganske søkt og ikke så relevant. En barnehagevirksomhet vil jo heller ikke ha noen verdi dersom de ikke har godkjente lokaler å drive i.

Han sier at samlet årsresultat for sektoren, unntatt enkeltpersonforetakene, i 2021 var på 348 millioner kroner. Det gir et årsresultat, for sektoren som helhet, på 1,9 prosent, mens ordinære private barnehager i gjennomsnitt hadde et årsresultat på kun 0,8 prosent, sier Schjelderup.

– Det er svært urovekkende at den negative utviklingen som vi har sett de siste årene fortsetter. Tallene forteller om en barnehagesektor i knestående, der mange barnehager nå kjemper for å opprettholde viktige tilbud til barn over hele landet.

– Denne utviklingen kan ikke fortsette, og det må politikerne forstå. Et gjennomsnittlig årsresultat på mindre enn to prosent av de samlede inntektene ikke er bærekraftig.

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i De private barnehagers landsforbund (PBL).

Gitt billig av kommunen

Hege Bae Nyholt, leder av utdanningskomiteen og stortingsrepresentant for Rødt, mener politikerne har sovet i timen.

– Rapporten slår tydelig fast at eiendommene i barnehagesektoren er mer verdt enn barnehageselskapene. Det mest lønnsomme for den som vil tjene mye penger er dermed å selge eiendommen, leie den tilbake til seg selv og fortsette å drive barnehagen, sier Nyholt.

Rødt foreslår å fryse alle kjøp, salg og overføringer av eiendommer i barnehagesektoren frem til det er kommet en regulering.

– Vi vet at tomtene er gitt gratis og billig av kommunene og barnehagene er bygget med supergunstige lån, på skattebetalernes regning, sier Nyholt.

Hun mener også skattebetalerne har finansiert formuene til barnehagegründerne.

Schjelderup i PBL sier at barnehagelokaler koster penger, og at hverken kommunale eller private barnehager er gratis.

– Kritikken fra Rødt er litt vanskelig å forholde seg til, all den tid vi vet at partiet ønsker å kvitte seg med brorparten av de private barnehagene. Men i likhet med svært mange offentlige aktører har også flere private barnehager solgt eiendommer for å kunne konsentrere seg om kjerneoppgavene, som i barnehageeiernes tilfelle ikke er forvaltning av bygg.

Han sier faktum er at eiendom generelt har steget i verdi de siste årene, også i barnehagesektoren.

– At godt vedlikeholdte bygg med privat barnehagedrift i vurderes som en trygg og sikker investering, er et godt skussmål for private barnehager – i en tid der barnetallene går ned og det blir større kamp om barna, sier Schjelderup.

Hege Bae Nyholt, leder av utdanningskomiteen og stortingsrepresentant for Rødt

Foreslo innstramminger

I april i fjor varslet regjeringen innstramminger for private barnehager. Forslaget ble vedtatt av Stortinget i juni.

Ifølge regjeringen har private barnehager hatt store gevinster fra salg av eiendom som er blitt tatt ut av eierne.

Regjeringen går nå gjennom hele systemet for offentlige tilskudd til barnehagene, og har varslet at de vil legge frem en helt ny pakke, med nye vilkår for tilskudd, neste år.

Mot slutten av 2023 skal det etter planen komme et vedtak med nye rammer for privat barnehagedrift.

Publisert: