Boligprisene fortsatte å falle i oktober

Boligprisene i Norge falt med 1,9 prosent i oktober. Skyldes i hovedsak renteøkningene, mener Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Særlig i Oslo falt boligprisen kraftig i oktober. Her fra et boligområde på Hoff på Oslos vestkant.
Publisert:

Boligprisene fortsatte å falle i oktober, særlig kraftig falt prisene i Oslo. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent, viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, som ble lagt frem torsdag.

– Boligprisene fortsetter den svake utviklingen fra september og falt ytterligere med 1,9 prosent i oktober. Prisfallet skyldes i hovedsak at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Det er normalt at boligprisene faller i årets fire siste måneder, og det var ventet at boligprisene ville fortsette å falle i oktober. På grunn av usikkerheten om utviklingen i både norsk og global økonomi var det knyttet spenning til om prisfallet gjennom høsten ville bli sterkere enn normalt.

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge

Største prisfall i oktober siden finanskrisen

Boligprisfallet er det høyeste i oktober siden finanskrisen, uttalte Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, under fremleggelsen av tallene.

– Omsetningen i boligmarkedet er nå tilbake på pre-pandemiske nivåer. Vi venter at totalomsetningen i boligmarkedet i Norge i 2022 vil ende på nivå med 2019. Nå som pandemien er over, kan det konstateres at pandemien utløste ekstra mye flytting i Norge, sier Lauridsen.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 4,7 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.328.496 kroner ved utgangen av oktober.

– Svært svak prisutvikling i Oslo

Det er store forskjeller i boligprisveksten i de norske byene. Oslo hadde en sesongkorrigert nedgang på 1,9 prosent i oktober, som er det svakeste i landet. Nominelt falt prisene i hovedstaden med hele 3,2 prosent.

– Det var en svak utvikling i de fleste områder i Norge i oktober. I en del områder, spesielt Oslo, var det svært svak utvikling i oktober. Vi venter at den svake utviklingen i boligmarkedet vil fortsette ut året og det er ikke usannsynlig at boligprisutvikling i Norge i 2022 vil ende rundt 0 prosent, sier Lauridsen.

Oslo har også hatt den svakeste prisutviklingen av samtlige byer i Norge så langt i 2022.

VENTER YTTERLIGERE PRISFALL: – Omslaget i boligmarkedet er utløst av en brå og brutal renteoppgang, som har svekket kjøpekraften og skapt usikkerhet. Vi regner med noen måneder med priskorreksjon fra høye nivåer før markedet igjen stabiliseres på et lavere prisnivå, sier Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglingsforbund.

– Kan få jojo-priser

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglingsforbund (NEF), mener prisfallet i Oslo var en ventet korreksjon.

– Oslo-prisene korrigere nå mer ned enn landsgjennomsnittet, fordi veksten har vært sterkere i hovedstaden. Mange analytikere og kommentatorer har sett seg blinde på den svake tilbudssiden i Oslo og lagt til grunn at prisene derfor ikke kunne korrigere ned. Det er en feilslutning, sier Geving i en pressemelding.

– Nå er etterspørselssiden under sterkt press av en voldsom renteøkning, i kombinasjon med utlånsforskriftens krav til stresstesting, og vi registrerer at tilbudet av brukte osloboliger har gått fra lavt til høyt i løpet av høsten. På den annen side vil vi på sikt kunne få jojo-priser i Oslo, fordi boligbyggingen svekkes dramatisk av pengepolitikken, sier han videre.

I Kristiansand og Stavanger var den nominelle nedgangen på henholdsvis 1,6 og 1,5 prosent. I Trondheim var nedgangen på 1,2 - mens i Bergen falt prisene med 0,4 prosent.

Høyeste rente siden 2009

Onsdag ble det kjent at Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,5 prosent. Dette var den fjerde renteøkningen på rappen, og styringsrenten er nå på det høyeste nivået siden 2009. Samtidig varslet sentralbanken at renten mest sannsynlig vil settes videre opp etter rentemøtet i desember.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, mener rentehevingene allerede har ført til en nedkjøling i boligmarkedet.

– Det har nok skjedd et stemningsskifte. Det var jo et tydelig taktskifte i september, og det er naturlig å tenke seg at prisene har fortsatt å falle i oktober, uttalte Haugland til E24 i forkant av rentebeslutningen.

I september falt boligprisene med 2,2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner var prisfallet på 0,6 prosent.

Les på E24+

Kjøpte bolig som 19-åring: Slik har Marie håvet inn skattefrie kroner på boligen sin

Blir liggende usolgt lengre

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i oktober. Det er det samme som i september. Raskest salgstid har Bergen med 19 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 37 dager.

Flere av landets største eiendomsmeglere opplever at det i oktober tok lengre tid å selge bolig, og at kjøperne er blitt stadig mer forsiktige. Både hos Eie Eiendomsmegling og Privatmegleren økte forrige måned liggetiden for boliger ute på markedet.

– Vi møter folk som er ganske desperate, og som ikke får solgt. Det er mer moderasjon fra kjøpere, og da tar det tid, fortalte Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie Eiendom, til E24 i forkant av fremleggelsen av boligprisene.

Det er normalt at liggetiden øker utover høsten og inn i vintermånedene. Men i oktober har økningen vært større enn normalt, særlig i Oslo, ifølge meglerkjedene.

Les også

Boligprisene i Sverige raser

Fall i Obos-prisene

Mandag ble det kjent at prisene på brukte Obos-boliger falt med 0,5 prosent fra september til oktober. På landsbasis var nedgangen 1,1 prosent.

Dette var en mer moderat nedgang enn ventet, uttalte sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

– Boligprisene faller vanligvis på denne tiden av året. OBOS-prisene i Oslo har i snitt falt med en prosent i oktober det siste tiåret, uttalte Monsvold i en pressemelding.

Publisert: