Vedum vil følge opp stortingsflertall om anonyme skattelistesøk

Rødts forslag om å gjeninnføre anonyme søk i skattelistene ble ikke vedtatt, men i stedet lagt til som en merknad til regjeringen. – Bestillingen er tydelig, sa Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil nå følge opp Stortingets anmodning om å gjennomgå muligheten for anonyme skattelistesøk. Her avbildet under finansdebatten i samme sal i desember i fjor.
Publisert: Publisert:

E24 meldte mandag i forrige uke at det var flertall på Stortinget for å gjeninnføre anonyme søk i skattelistene.

Forslaget, som ble fremmet av Rødt, ble imidlertid ikke vedtatt i Stortinget torsdag. I stedet ble en formulering om anonyme søk lagt til som en merknad fra komiteen til regjeringen.

Ikke alle merknader danner grunnlag for forslag til vedtak, men de er likevel viktige politiske signaler til regjeringen og offentligheten.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bekreftet også dette da forslaget ble diskutert i Stortinget torsdag formiddag.

– Når vi skal følge opp den anmodningen fra Stortinget, må vi avveie de ulike vedtakene Stortinget har gjort over tid, opp mot hverandre.

– Men bestillingen er tydelig, så får vi se hvilke muligheter vi har for å gjøre helt anonyme søk i skattelistene, om det kan rammes inn på en trygg og god måte, sa Vedum.

Les på E24+

PE-toppenes inntektsfest: 101 personer tjente mer enn tre millioner

Nedstemt og vedtatt

Forslaget om å gjeninnføre anonyme søk i skattelistene ble lagt frem av Rødt i desember.

Der heter det at «Stortinget ber regjeringen fjerne tilgangen til opplysninger om søk foretatt på egen person i skattelistene».

Et flertall i komiteen, fra Ap, Sp, SV, Rødt og KrF, endte under forslagsbehandlingen med å formulere en merknad slik:

«Dette flertallet mener det er viktig at gjeldende regelverk gjennomgås med mål om å sikre mest mulig åpenhet rundt skattelistene ved at privatpersoner kan foreta anonyme søk, samtidig som personvernhensynet blir ivaretatt.»

Tilrådingen fra komiteen om ikke å vedta selve forslaget fra Rødt, ble votert over og vedtatt i Stortinget torsdag ettermiddag, med 94 stemmer for og 6 imot.

Men merknaden signaliserer altså fortsatt et flertall for at regjeringen nå må jobbe for å innføre anonyme søk i skattelistene.

Personvernutfordring

Fremskrittspartiets Roy Steffensen var blant de første som fikk ordet under debatten om forslaget torsdag. Hans parti er imot de anonyme søkene.

– Det er et stort tilbakeskritt for personvernet til den enkelte at det nå er et flertall i denne sal som jobber for å få muligheten igjen til å drive med anonyme søk, sa Steffensen.

Han understreket samtidig at Rødt forslag ikke ble vedtatt i komiteens innstilling.

– [Rødt], Ap, Sp og SV var jo ute og solgte et gjennomslag, og at de støttet intensjonen hos Rødt og forslagene. Men det viser seg i det som ligger i sakspapirene, at det er ingen forslag som har flertall i dag. Men det blir sagt fra talerstolen og skrevet i merknader at de ønsker å endre dette, sa Steffensen.

Les også

Stortingsflertall for å gjeninnføre anonyme skattelistesøk

Han viste til at finansministeren selv i sitt brev til komiteen, påpekte at personvernhensyn talte imot en gjeninnføring av anonyme søk.

– Vi trenger ikke å vite hva naboen i blokken tjener for å få en god debatt om skatt. Vi har i dag tilgang til statistikk hos SSB, hos Finansdepartementet, og det finnes levekårsundersøkelser i alle kommuner, som sørger for at vi får de statistikkene vi trenger for gode skattedebatter uten at vi er nødt til å gjøre folks privatliv til et underholdningsprodukt igjen.

Rødt: – Glad for flertallet

Forslagsstiller Marie Sneve Martinussen i Rødt var ikke imponert.

– Jeg må kommentere Frps rørende omsorg for de som har lav inntekt. De fleste synes ulikhet i Norge er et problem. Enten kan du velge å skjule problemet, eller velge å løse det, poengterte Martinussen.

Forslagsstiller Marie Sneve Martinussen i Rødt må konstatere at forslaget om anonyme søk i skattelistene ikke ble vedtatt, men heller lagt til som en flertallsmerknad til innstillingen.

Hun viste til at blant andre Økokrimforeningen og presseorganisasjonene har vært urolige for at tips om økonomisk kriminalitet, makt og bindinger har gått ned etter at søkene ikke lenger var anonyme.

Da er jeg glad for at flertallet av partiene og spesielt regjeringspartiene har landet på at man mener at skattelistene skal være åpne. Som man skriver i merknaden, at det skal skje ved at privatpersoner kan foreta anonyme søk, som er nettopp kjernen i problemstillingen.

– Så kan man lure på hvorfor man ikke stemmer for forslaget. Forslaget sier at man skal utrede muligheten, og merknaden sier at man skal gjennomgå. Det er kanskje noe i språket jeg ikke forstår som gjør at det er en veldig stor distinksjon mellom det, men jeg regner med at regjeringspartiene på Stortinget og regjeringspartiene i regjering snakker med hverandre, og at denne kommunikasjonsformen man driver med i merknader, fungerer.

– Så er jeg i hvert fall veldig glad for at man har landet på at politisk sett så står flertallet i Stortinget for mer åpenhet i skattelistene.

Publisert: