NHO etablerer ny landsforening

NHO samler helsenæring, barnehager og omsorgsaktører i en ny landsforening.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien, er konstituert administrerende direktør i den nye foreningen. Her med Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.
Publisert:

– Dette er en historisk dag, sier Karita Bekkemellem.

– Jeg har jobbet med dette feltet i snart 13 år, og selv om jeg har bakgrunn fra politikken, var jeg ikke da klar over at det var så dårlig samhandling mellom det private og det offentlige på helseområdet.

Den nye foreningen blir NHOs 17. landsforening, og skal få navnet NHO Geneo.

Bekkemellem er til vanlig administrerende direktør i Legemiddelindustrien, men er enn så lenge konstituert administrerende direktør i den nye landsforeningen.

– Dette handler om å løfte viktige næringer og de mulighetene disse representerer, slik at de får en annen plass i den politiske debatten i Norge. Det handler blant annet om at vi har et arbeidskraftproblem i årene som kommer, som jeg tror vi ikke riktig har tatt inn over oss, sier hun.

– Dette er en vekstnæring som fortjener et løft i det offentlige ordskiftet.

Karita Bekkemellem er konstituert leder for NHOs nye landsforening for helse- og omsorgssektoren, Geneo.

Trepartssamarbeidet

Den nye foreningen er for bedrifter, ideelle aktører og utviklingsselskaper som på ulike måter jobber for et bedre helse- og velferdssystem i Norge, som samarbeider med det offentlige.

Les også

NHO-undersøkelse: Halvparten av bedriftene vil øke prisene mer enn prisveksten

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO peker på hvordan man i stadig større grad ser hvilke muligheter man har når private og offentlige aktører samarbeider.

– Vi ser at modellen, samarbeidet mellom offentlige og private virksomheter, har bestått krise etter krise. Under coronapandemien så vi hvordan det private og offentlige kan samarbeide, som ved testing og vaksinering. Og vi ser det nå med krigen i Ukraina hvor man samarbeider for å ta imot flyktninger.

– Trepartssamarbeidet er noe av det viktigste vi har i Norge. NHO vil utvikle oss på en måte som sikrer et organisert arbeidsliv og legger til rette for god dialog mellom bedrifter, arbeidstagere og myndigheter. Vi mener en ny landsforening bedre kan understøtte dette målet, der vi samler alle bedrifter som leverer produkter og tjenester som skaper en bedre helsetjeneste, vi har sett et behov for å samle disse kreftene, sier Almlid.

– Dette er en stor dag for NHO og for norsk næringsliv.

Skal tåle debatt om velferdsprofitører

– Er dette også et svar på de politiske utfordringene man ser for private aktører innen velferdstjenester, og debatten rundt det noen kaller velferdsprofitører?

– Vi skal tåle den debatten, men det er viktig at det norske folk, politikerne og forvaltningen får en organisasjon som viser mulighetene vi har. Debatten skal preges av hvilke utfordringer vi skal løse, hvordan vi skal løse dem og hvem som skal løse dem. Dette tror jeg vil bli mer tydelig etter hvert, sier Almlid.

Les også

LO og NHO tror 20.000 ukrainere raskt kan komme i arbeid

– Det er jo ikke slik at vi får mindre utfordringer ved å ta bort noe som er et positivt supplement til det offentlige i dag. Dette handler om at vi alle må strekke oss for å bli bedre, sier Bekkemellem.

Karita Bekkemellem, konstituert administrerende direktør i Geneo, og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Ser strammere norsk økonomi

Ifølge NHOs befolkningsundersøkelse fra mars, gjennomført av Ipsos, er 67 prosent av Norges befolkning enig eller helt enig i at gjensidig samarbeid mellom offentlig og privat sektor trygger fremtidens omsorg og helsetjenester. Det er en økning fra 59 prosent fra februar.

Ifølge NHO blir bildet ytterligere bekreftet i Kantars helsebarometer som viser at færre har tro på at det offentlige helsesystemet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private helseaktører.

– Vi må sikre gode velferdstjenester, gode helsetjenester, sikre beredskap og utvikle teknologi som gjør at folk blir tatt godt vare på. Dette er en del av de store utfordringene Norge står overfor, sier Almlid.

– Det vil bli strammere i norsk økonomi fremover, og vi må gjøre det vi kan for at de tjenestene og produktene vi har er billigst og best. Vi tror den private innovasjonsevnen blir viktigere for å løse velferdsutfordringene.

Les også

NHO og Finans Norge går sammen: – Enige om å gå i forhandlinger

Publisert:
Gå til e24.no