Finansmann kjøpte gard til fem millionar over takst. No sel han garden billig – til seg sjølv

Gjennom eit AS betalte Alexander Stensrud fem millionar over takst for ein gard på Ullandhaug. Kommunen stansa kjøpet på grunn av høg pris. No sel Stensrud garden billigare til seg sjølv.

Publisert: Publisert:

Priskontrollen skal sikra at folk som vil bli bønder, har råd til å kjøpa seg gard.

Men det er både lovleg og mogleg å kjøpa gard til ein pris som er langt høgare enn priskontrollen tilseier.

Dette skjedde nyleg då to gardar i Stavanger blei selde til fleire millionar over takst.

Landbruksministeren kallar utviklinga for uheldig.

Les hele saken med abonnement