Sanner bekrefter: Corona-rammede bedrifter får utsatt skatt og avgifter

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier et av tiltakene i regjeringens nye corona-tiltakspakke fredag, er å gi rammede bedrifter ny utsettelse av skatt og avgifter - til 1. juli.

IKKE KONK: Finansminister Jan Tore Sanner sier utsettelse av skatt og avgifter har bidratt til færre konkurser.
Publisert: Publisert:

– Jeg kan bekrefte at et av tiltakene vi legger frem fredag, er at vi forlenger ordningen med utsatt innbetaling av skatt og avgift. Denne midlertidige ordningen ble innført i juni 2020. Den skulle vært avsluttet ved utgangen av februar, men regjeringen foreslår nå å forlenge ordningen til ut juni 2021, for bedrifter som brått mister inntekter, sier Sanner til VG før fredagens presentasjon av regjeringens nye krisepakke.

Sanner sier mange har benyttet seg av ordningen og at utsatt skatt og avgifter trolig vil nå fem milliarder om en måneds tid.

– Pr. 31. desember 2020 var det rundt 4,3 milliarder kroner i ordningen. Vi regner med at det vil være rundt fem milliarder kroner ved utgangen av februar.

Les mer detaljer om ordningen her:

Han sier de fleste bedriftene betaler skatter og avgifter som vanlig, men for de som er spesielt hardt rammet, gir ordningen litt pusterom.

– Samtidig innebærer det at man skyver skatteregningen foran seg, så det er ikke en ønsket ordning over en for lang periode.

Både uønsket og god

Selv om den er «uønsket» forsvarer han den.

– Det er et effektivt og godt verktøy. Du har mange levedyktige bedrifter som opplever en akutt krise, fordi inntektene forsvinner og som vil få fart igjen når samfunnet lukkes opp. For dem er dette en god ordning.

Han sier en annen effekt er færre konkurser.

– At vi har hatt denne ordningen er nok en av forklaringene på at vi har hatt lavere antall konkurser i 2020.

– Det er en ny nedstengning i mange kommuner denne uken. Kommer det forsterkede tiltak rettet mot dem som nå er rammet, eller vil de komme inn under de bredere tiltakene som allerede eksisterer?

– Begge deler. Pakken vi kommer med fredag er tilpasset situasjonen vi har nå og tilpasset det vi anser som sannsynlig scenario i tiden fremover. Mange innenfor service og butikker er rammet av nedstengingen. De vil i hovedsak kunne benytte seg av de brede ordningene, men vi har også svar på den situasjonen som har rammet noen områder spesielt.

Bekrefter ny modell for lønnsstøtte

– NRK skriver at dere vil øke kompensasjonsordningen for bedriftene fra 80 til 85 prosent?

– Jeg ser at ingen har bekreftet det, så da vil heller ikke jeg gjøre det.

– Den nye modellen for lønnsstøtte som et flertall på Stortinget nå krever at skal innføres: Hva tenker du om den?

– Vi er allerede godt i gang med det arbeidet og vi har hatt en ordning for lønnsstøtte både i fjor sommer og de tre siste månedene før jul. Vi kommer til å utforske flere typer modeller og det arbeidet var vi i gang med før anmodningsvedtaket fra Stortinget. Det Stortinget peker på er at vi skal ha samtaler med partene i arbeidslivet og finne en modell i løpet av februar og det jobber vi ut i fra.

Publisert: