Koronakommisjonen: Regjeringen «ga etter» for lobby-press

Regjeringen «ga etter for press for interesseorganisasjoner», og lot de «få gjennomslag for unntak» fra myndighetenes strenge smitteverntiltak.

Publisert:

Det fastslår Koronakommisjonen i sin ferske rapport.

Aftenposten har tidligere avslørt hvordan NHO og Norsk Industri fikk definere karanteneregler for arbeidsinnreisende mot helsefaglige råd.

Men Koronakommisjonen nevner flere som fikk tilsynelatende spesialbehandling da regjeringen gradvis gjenåpnet samfunnet etter den første nedstengingen i fjor vår.

– Gitt behovet for en gradvis gjenåpning, innebar det risiko for at grupper med mindre tilgang til myndighetene ble prioritert ned. Det innebar samtidig en risiko for at helhetsperspektivet ikke ble ivaretatt, skriver kommisjonen på side 172 av rapporten.

Les også

Fersk rapport: Alvorlig svikt at regjeringen ikke var forberedt

– Svært kort tid på å utrede

Koronakommisjonen viser blant annet til at åpningen av toppfotballen innebar «et klart unntak» fra bestemmelsene som resten av samfunnet var underlagt.

Dette unntaket kom «etter press fra Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund», står det i rapporten.

– Organisasjonene argumenterte for at en åpning av toppfotballen ville være pilot for åpning innenfor andre områder. Gitt det svært strenge karanteneregimet spillerne var underlagt, er det vanskelig å se at ordningen hadde noen overføringsverdi til andre enn profesjonelle idrettsutøvere, skriver kommisjonen.

Ordningen med testregime som en erstatning for innreisekarantene for arbeidsreisende fra Europa kom på sin side på plass «etter press fra Norsk Industri», fastslår rapporten.

– FHI fikk svært kort tid til å utrede ordningen. Helse- og omsorgsdepartementet hadde sett for seg at det ville bli aktuelt å gi unntak fra karanteneplikt fra 1. juli, mens ordningen med testregime brått ble innført fra 22. juni 2020, skriver kommisjonen.

Les også

Regjeringen vil forlenge den midlertidige loven om innreiserestriksjoner til november

Registrerte på papir

Gitt de store økonomiske kostnadene som stengte grenser har for reisenæringen og andre deler av næringslivet, mener de det var viktig at myndighetene hadde dialog med representanter for næringen for å finne «unntaksløsninger som kunne ivareta næringslivets behov uten å utfordre hensynet til smittevern».

Likevel mener kommisjonen at gjenåpningsprosessen ble «preget av hastverk» og hadde «manglende forberedelser».

Dessuten:

– Da regjeringen besluttet å gjeninnføre kontroll ved grensene i desember 2020, fantes ikke noe digitalt system for en slik kontroll. Registreringen foregikk på papir, står det i rapporten.

En digital løsning kom først på plass i januar i år.

Publisert: