Forskere tror de vet hvorfor folk er mest fornøyde i Oslo

Svindyre boligpriser og luftforurensning til tross: De som kan velge, bor helst i hovedstaden.

I fjor var folk og fest et vanlig skue. Det er noen av grunnene til at spesielt én del av befolkningen trekkes mot Oslo, mener forskere fra SSB og NTNU.
Publisert:

For deg som er ung og kan velge hvor du vil bo, er sjansen stor for at du vil trives best i Oslo.

Det mener forskere ved NTNU og SSB.

– Vi har sett på sammenhengen mellom tilfredshet med bostedet og mobilitet, sier Fredrik Carlsen.

Han er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim.

Sammen med forsker Stefan Leknes ved Statistisk sentralbyrå mener han å ha funnet svaret på et paradoks:

Hvorfor fortsetter byene å vokse, selv om mange klager over både høye priser og dårlig luft?

Storbyer kommer dårlig ut

Carlsen forteller at mye av det vi vet om tilfredshet i byer stort sett stammer fra spørreundersøkelser.

Typiske spørsmål har vært:

  • Hvor lykkelig føler du deg?
  • Hvor fornøyd er du med livet ditt?
  • Hvor bra synes du byen er å bo i?

– Det er påfallende hvor mange storbyer og hovedsteder som kommer dårlig ut av slike undersøkelser, sier Carlsen.

Likevel fortsetter byene å ese ut.

De siste ti årene har Oslo vokst med rundt 100.000 innbyggere. Ifølge SSB vil befolkningen øke med ytterligere 9–10 prosent frem til 2030.

Populær blant de mobile

Så hva forklarer motsetningen? Carlsen og Leknes tror de har funnet svaret.

Det handler om hvem du spør.

– Forskjellene viser seg å være store hvis man sammenligner ulike deler av befolkningen, sier Carlsen.

Med andre ord er det ikke alle som opplever at Oslo er det beste stedet å bo.

Spør du dem som ikke står like fritt til å flytte, er trivselen lavere:

– En stor del av befolkningen er lite mobile. Typisk eldre, eller folk med barn i skolealder, sier Carlsen.

Men spør du de som står fritt til å velge, så kommer Oslo klart best ut.

– Hovedstaden er veldig populær blant de mobile, sier Carlsen.

Det er gjerne unge, høyt utdannede mennesker som ikke har stiftet familie ennå. Også mange innvandre er høyt mobile, forklarer han.

Lokkes av kultur og dating

Til tross for høye boligpriser, er det altså denne gruppen som står for mye av tilflytningen til byene.

– Hvis du tjener dårlig men likevel velger å flytte dit hvor boligprisene er høye, så tilsier det at du er villig til å redusere litt på det materielle forbruket, fordi byen har mange andre attraktive kvaliteter, forklarer Carlsen.

Han viser blant annet til utvalget av kultur, tjenester og andre goder som finnes i byene.

– I tillegg er et bredt utvalg av folk viktig dersom du er singel, sier han.

Natur lokker folk hjem

– Forskning har vist at blant annet familie og sosiale nettverk har stor betydning for hvorfor folk velger å flytte ut av byen, sier Maja Farstad.

Hun er seniorforsker ved Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning.

– Det er flere ting som spiller inn i slike vurderinger. I vår egen undersøkelse, Lokalsamfunnsundersøkelsen 2016, er naturen og landskapet den faktoren som har betydning for flest, sier Farstad.

I tråd med funnene fra SSB og NTNU, sier hun at utflytting fra byen ofte skjer når man stifter familie og får behov for mer plass. Da vil både jobb og inntekt være forutsetninger som avgjør hvor man bor.

– Bygda har gjerne ulik betydning for folk i forskjellige faser av livet, sier Farstad.

Trøndere kan puste lettet ut

Forskerne har kun trukket frem Oslo som et eksempel.

– Vi sammenligner hva de mobile folkegruppene svarer i Oslo, med et gjennomsnitt av resten av landet som helhet, forklarer Carlsen.

Dermed er det ikke grunnlag for å erklære konkurransen mellom landets største byer for avgjort.

– Vi har ingen bevis som tilsier at mobile nordmenn er lykkeligere i Oslo enn i Trondheim eller Bergen, fastslår Carlsen.

Publisert:

Her kan du lese mer om