Fikk avslag på krav om erstatning etter at hunden «Dolly» ble avlivet

Hunden «Dolly» var på valpekontroll i januar, men allerede måneden etter ble det avdekket en svært sjelden hudsykdom – noe som til slutt førte til avliving. Finansklagenemda måtte ta stilling til om man kan kreve erstatning for tapt avlsverdi.

TAPT AVLSVERDI? Det er ikke kjent hvilken rase «Chantalle» og «Dolly» hadde. Bildet er hentet fra en annen anledning og kun brukt som illustrasjonsbilde.
Publisert: Publisert:

Historien begynner med at avlshunden «Chantelle» føder fire valper på tampen av 2018. Eieren har tegnet egen dyreforsikring, som ifølge vilkårene kan åpne opp for erstatning for tapt avlsverdi og skjulte feil.

Den ene valpen, som får navnet «Dolly», var på valpekontroll tidlig i januar. Det ble ikke avdekket noe unormalt utover «en liten åpning ved navlen». Valpen ble solgt samme måned.

I februar var valpen igjen hos veterinær – men denne gang ble det avdekket symptomer som ifølge journalene var forenlig med såkalt atopisk eksem.

«Dolly» ble avlivet i slutten av april, grunnet den sjeldne hudsykdommen dermatomyositt. Moren «Chantelle» fikk såkalt avlssperre, noe som betyr at den ikke kan brukes til avl.

Det ble krevd erstatning for tapt avlsverdi for «Chantelle», samt for tap av liv av valpen «Dolly». Også veterinærutgifter ble krevd dekket.

Forsikringsselskapet, på sin side, avviste noe ansvar i saken. Kravet var ikke dekket under forsikringen, mente selskapet.

Saken havnet på bordet til Finansklagenemda, som enstemmig ga medhold til forsikringsselskapet. Avgjørelsen er datert 29. juni.

Les også

Gikk glipp av avkastning etter treg flytting – kan få erstatning

Avviste kravet

Forsikringsselskapet mener vilkårene for tapt avlsverdi ikke er oppfylt, og begrunner det med at vilkårene sier at «hundens avkom fra to eller flere kull, etter paring med ulike hunder, må ha blitt diagnostisert med samme arvelige sykdom».

Ettersom «Chantelle» kun fikk ett kull, mener selskapet at en slik tapt avlsverdi ikke var dekket av forsikringen.

Hundeeieren skriver i sitt innlegg at forsikringsselskapet «dekket utbetaling til både mor og valp for en annen oppdretter for cirka fem år siden», viser dokumentet fra nemnda.

Les på E24+

Er lederutdanning overflødig?

«Forsikringsvilkårene har i de siste årene vært under utvikling og endring. De vilkårene som gjaldt for fem år siden hadde annet innhold som de vilkår som gjelder i dag», svarer forsikringsselskapet.

Hundeeieren skal ha vært i kontakt med en avlsklubb, som sier valper med den sjeldne hudsykdommen og hundens foreldre ikke skal brukes i avl.

«Det er bra at oppdrettere følger anbefalingene for avl fra de forskjellige raseklubbene, men slike anbefalinger har ingenting med en forsikringsavtale å gjøre», skriver forsikringsselskapet, ifølge dokumentet.

Les også

Deler av plenen var på naboens tomt – fikk prisavslag

Skjult feil

Et sentralt spørsmål i saken er hvorvidt «Dolly» hadde en såkalt skjult feil, altså en sykdom eller skade som har begynt å utvikle seg før veterinærens valpekontroll ved levering, men som ikke har vært kjent før kontrollen.

Sykdommen dermatomyositt må ha vært utviklet før kontrollen, mener nemnda, som sier saken hviler på et bevisspørsmål.

I journalene står det at «Dolly» ikke var syk – noe som betyr at det ikke er sannsynliggjort at valpen faktisk var syk før det ble gjennomført valpekontroll.

Urimelig?

Men er det urimelig at hundeeieren i ettertid skal kunne dokumentere en feil som ikke kunne vært oppdaget ved en ordinær undersøkelse eller der det ikke har vært noen symptomer tidligere?

Det spørsmålet stilte nemnda seg – og skriver i dokumentet at det er mulig «vilkåret er urimelig fordi det ikke er mulig å dokumentere de krav som stilles».

Spørsmålet ble imidlertid ikke belyst i avgjørelsen av saken mellom forsikringsselskapet og hundeeieren.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om