Tvinges til pilleprishopp

Apotek som står utenfor de tre store kjedene, er billigst. Men nå vil prisene på legemidler trolig gå opp også her.

Publisert:,

Det mener både Konkurransetilsynet og de kjede-uavhengige apotekene.
- Det er et paradoks at vi som er 15 apotek i et innkjøpssamarbeid, greier å selge billigere enn apotekkjeder med flere hundre apotek, sier apoteker Felix Ally, talsperson for de frittstående apotekerne i innkjøpssamarbeidet Apotekgruppen.
Staten refunderer i dag brorparten av pasientenes utgifter til reseptbelagte legemidler. For kopilegemidler refunderes i dag en fast pris til apotekene, uavhengig av om apotekene faktisk selger dem billigere til kunden. Fra 1. juli refunderer staten bare faktisk utsalgspris fra apotek for legemidler som det finnes flere likeverdige varianter av, såkalte kopilegemidler eller generiske legemidler.
I utgangspunktet høres dette ut som et høyst rimelig kutt. Men fagfolk strides. De tre store apotekkjedene selger så å si alltid til den prisen staten re- funderer. Samtidig selger de fleste frittstående apotek medisiner billigere - og gjør der- med pasientens egenandel lavere.
Frittstående apotek selger billigere fordi de i større grad enn kjedeapotekene lar fremforhandlede rabatter komme kundene til gode.
Det har ligget en ekstra "gulrot" der for å sette ned prisen, fordi lavere egenandel fra pasientene kompenseres av staten. Nå forsvinner denne gulroten. Staten sparer penger på omleggingen.
Forslaget om kun å gi refusjon for faktisk utsalgspris kommer fra Apotekforeningen, lobbyorganisasjonen til de tre apotekkjedene som eier over 90 prosent av landets apotek. De frittstående apotekene mener Apotekforeningens hensikt er å hindre priskonkurranse.
- Vi setter våre priser ved å legge den lovbestemte apotekavansen på innkjøpsprisene. Derfor er våre priser reelle, og de gjelder også når medikamentene ikke refunderes av staten, sier Ally.
Både Konkurransetilsynet og Legemiddelindustriforeningen mener forskriftsendringen er dårlig begrunnet.
"Resultatet vil kunne bli økte priser for forbruker ved at den enkelte apotekeier ikke har incentiv til å selge generiske (byttbare) legemidler til lavere pris enn fastsatt trinnpris," skrev Konkurransetilsynet i sitt høringssvar. Trinnprisen er den prisen staten refunderer.
Tilsynet mener resultatet av endringen blir mindre kon- kurranse og påpeker at dagens ordning har fått de selvsten- dige apotekene til å selge en del legemidler betydelig billigere. Dette kan i seg selv tilsi at den statlige refusjonssatsen er for høy.
"Hvis frittstående selger betydelig billigere enn kjedeapotek, er det en indikasjon på at refusjonssatsen bør ned for alle," påpeker Konkurransetilsynet.
"Vi vil anta at den praktiske konsekvensen av dette blir at det blir svært få apotek igjen som bryr seg med å selge til en pris som er under trinnpris når de bare får refundert opp til den faktiske utsalgsprisen," skriver Legemiddelindustriforeningen i sin høringsuttalelse.
- Hvorfor selger frittstående billigere enn de mektige kjedene?
- Fordi vi har inngått avtaler direkte med produsentene av medisiner og inngått avtale med grossistene som begrenser grossistavansen, sier Ally.