John Carew med seier i retten - tilkjent 26,7 millioner kroner i erstatning etter eiendomskrangel

Det tidligere fotballesset John Carew vant i Oslo tingrett torsdag. Carew og makker Per Arne Flod er tilkjent 26,7 millioner kroner.

Publisert:

Den tidligere fotballproffen John Carew vant eiendomskrangelen mot kjøperne av eiendommen Bygdøy Allé 11 i Oslo. Carew og advokat Per Arne Flod AS som sammen med reiste sak mot kjøperne er tildelt 26,7 millioner i erstatning og renter, skriver Nettavisen.

Avisen skriver videre at Oslo tingrett om kjøperen Kjell Rennestraum skriver at «han handlet klanderverdig ved å inngi et høyt bud nettopp med det formål å stoppe den pågående salgsprosessen.»

I utgangspunktet var kravet fra Carew og Flod 22,5 millioner kroner for det avbrutte kjøpet av bygården.

– Vi er selvsagt svært fornøyd med dommen og mener den er riktig. Etter hvordan både motparten og deler av media har hamret mot oss, er det svært godt å se at tingretten sier at vi ikke har opptrått kritikkverdig, sier Flod til E24.

«Tilstrekkelig til å heve avtalen»

Det var i starten av 2015 Carew og Flod inngikk avtalen med Kjell Rennestraums eiendomsselskap Regnbyen 2. Etter planen skulle Rennestraum kjøpe bygården for 126 millioner kroner, men pengene ble aldri betalt. Senere ble Carew og Flod nødt til å selge gården til en lavere pris, noe som førte til erstatningssøksmålet.

Årsaken til at pengene aldri ble betalt skal være en kombinasjon av at Rennestraum forventet at bygården kunne brukes som «hotell». I tillegg hadde Regnbyen Eiendom, selskapet som formelt eide eiendommen aldri nok penger til å betale for eiendommen.

I dommen E24 har fått tilgang til skriver retten «oppgjøret var avtalt å skje innen 30. april 2015, og avtalen ble hevet 21. oktober 2015 etter at Regnbyen Eiendom hadde fått flere tilleggsfrister. En slik forsinket betaling på 5-6 måneder vil i utgangspunktet være tilstrekkelig til å gi selger rett til å heve avtalen og foreta et dekningssalg.»

Samtidig omtaler retten at eiendommen ble «solgt som den er», og at Rennestraum og Regnbyen Eiendom fikk anledning til å befare eiendommen før det ble signert en «budaksept.»

Rene svindelforsøk

Ifølge dommen skal Rennestraum og hans rådgiver gjort flere forsøk på å låne 20 millioner dollar i utlandet. Blannt annet skal Russlands største bank vært villig til å låne ut pengene, noe som gjorde at Rennestraum løftet finansieringsforbeholdet som var lagt til avtalen. Likevel ble ikke finansieringen gjennomført.

«Etter rettens vurdering var det ingen reell utsikt til at Regnbyen Eiendom kunne finansiere kjøpet av Bygdøy Allé 11. Retten kan ikke helt utelukke at Renenstraum likevel kan ha trodd at utenlandske långivere ville finansiere ham. Dette vil imidlertid ikke være en forsvarlig og aktsom tro,» skriver tingretten i dommen.

Retten skriver videre at både lånetilbudet fra Russland og et annet fra Cayman Islands var rene svindelforsøk, samt at det ikke var indikasjoner på at norske banker ville finansiere kjøpet.

Rennestraum handlinger beskrives av tingretten som «kritikkverdige, og tilnærmet helt uforståelige.»

E24 har vært i kontakt med Kjell Rennestraum torsdag ettermiddag, som opplyser om at han foreløpig ikke har lest dommen.

Publisert:

Her kan du lese mer om