Konkurransetilsynet avviser ST1-kjøper

Konkurransetilsynet mener kjøperen som ST1 har funnet til sine norske bensinstasjoner ikke er god nok. Det kan ramme selskapets oppkjøp av de norske Shell-stasjonene

BYTTEHANDEL: I bytte mot å få kjøpe Shell-stasjonene i Norge, har Konkurransetilsynet krevd at ST1 selger sine egne stasjoner i Norge. Her er en av selskapets stasjoner på Høvik utenfor Oslo avbildet.
Publisert:

Konkurransetilsynet melder torsdag at de har konkludert med at Blue Energy Holding AS «ikke er tilstrekkelig uavhengig og egnet» til å kjøpe bensinstasjonene til finske ST1 i Norge.

Tilsynet mener salget ville forverret konkurransesituasjonen i markedet.

ST1 har inngått en avtale med Shell om å kjøpe alle Shell-stasjonene i Norge, men for å få lov til det har Konkurransetilsynet krevd at de i så fall må selge sine egne stasjoner.

Det er her tilsynet mener ST1 ikke har funnet en god nok kjøper med tanke på konkurransen.

– Bensinmarkedet er et viktig marked for norske forbrukere. Vi har flere ganger de siste årene pekt på problemer i bransjen, og det er nettopp derfor det er avgjørende å sørge for at konkurransen ikke ytterligere reduseres, sier konkurransedirektør Lars Sørgard, i en uttalelse.

Konkurransetilsynet opplyser at det er tre forhold som gjør at de sier nei:

  • De mener Blue Energy har for tette finansielle bindinger til ST1
  • De mener Blue Energy heller ikke har nok økonomiske ressurser til å være en effektiv konkurrent i markedet
  • I tillegg viser de til at ST1 og Blue Energy har inngått en merkevareavtale som de mener vil dempe konkurransepresset mellom de to, fordi stasjonene skulle fortsette å driftes under ST1-navnet, selv med ny eier

Konkurransetilsynet sier til E24 at de ikke ønsker å opplyse nøyaktig hvilken kobling de mener det er mellom ST1 og Blue Energy, og viser til at det er å regne som forretningshemmeligheter.

Les også

BI-ekspert om bensinpriskrig: – Helgeprisene vil gå betraktelig ned

Halvannet år på vent

Det var helt tilbake i desember 2014 at finske ST1 og Shell annonserte at det finske selskapet skulle ta over nedstrømsvirksomheten til Shell i Norge.

Den inkluderer drivstoffsalg til maritim og transport, inkludert de drøyt 400 bensinstasjonene deres i Norge. Flybensinvirksomheten skulle videreføres i et felleseid selskap, der Shell og ST1 skulle eie halvparten hver.

Partene ville ikke gå ut med salgssummen, men opplyste at salget skulle gjennomføres i løpet av 2015, gitt at myndighetene godkjente det.

Det venter man altså fortsatt på, og med dette siste vedtaket, må ST1 eventuelt klage saken inn for Næringsdepartementet.

ST1 og Shell ble også enige om at ST1 kunne fortsette å bruke Shell-navnet på bensinstasjonene i en lang periode.

For å få kjøpe Shell-stasjonene kom ST1 selv med forslaget om å selge stasjonene sine til en annen aktør. Den 15. februar i år søkte ST1 om å få Blue Energy Holding godkjent som kjøper. Den 13. april varslet tilsynet partene om at de foreløpig hadde konkludert med at Blue Energy ikke var uavhengig og sterk nok.

– Dette synet er opprettholdt i vedtaket, skriver Konkurransetilsynet torsdag.

Hele Shell-kjøpet kan ryke

Konkurransetilsynet kan ikke nå si hva som vil skje med ST1s oppkjøp av Smart Fuel (Shell-stasjonene), fordi ST1 nå i første omgang har tre ukers frist til å påklage vedtaket til departementet.

– Vi vil vurdere videre saksgang etter dette. Men alternativene er trolig følgende: det kan fremmes forslag om annen kjøper eller det kan oppnevnes forvalter til å overta salget. Det kan også få betydning for den opprinnelige godkjenningen av sammenslåing av ST1 og Smart Fuel, sier avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Ingrid Kjeldstad Gullaksen til E24.

Gullaksen forklarer videre at dersom ST1 fikk kjøpe Shell-stasjonene, og slå alt sammen, ville dette redusert antall aktører i det norske drivstoffmarkedet.

– Vi ønsket å opprettholde antall aktører, og det var årsaken til at ST1 måtte selge sine eksisterende stasjoner for å opprettholde konkurransen, forteller Gullaksen.

ST1 bekrefter overfor E24 at de kommer til å klage inn vedtaket til Næringsdepartementet. Selskapet avviser samtidig at Konkurransetilsynets beslutning får noen konsekvens for kjøpet deres av Shell-stasjonene (Smart Fuels AS):

– Dette gir ingen konsekvens for oppkjøpet av Smart Fuels AS. Dette handler kun om salget av ST1 Norge AS, sier talsmann Kim Wiio til E24.

Wiio forklarer videre at den eneste koblingen som eksisterer mellom ST1 og Blue Energy er at ST1 bidrar med deler av finansieringen av kjøpet.

ST1 vil dermed ende opp som kreditor for én av sine konkurrenter.

Les også

De kjøpte opp alle Statoil-bensinstasjonene: Derfor satser de på Norge

Les også

– Vi må bli et litt kulere selskap

Les også

Kiosk-Reitan med tidenes beste resultat

Publisert:

Her kan du lese mer om