Sjømatinvesteringer opp til ny rekord på 14 milliarder i år

Teknologioverføring fra oljesektoren vil trolig øke investeringene ytterligere i årene som kommer. Oppdretts- og fiskeriteknologi kan bli en viktig eksportvare på linje med selve sjømaten, tror Sjømat Norge.

SJØMATINVESTERINGER: Investeringene i sjømatnæringen ligger an til å slå ny rekord på 14 milliarder kroner i år, ifølge FHF. Bildet viser Salmars Ocean Farm 1, verdens første oppdrettsanlegg til havs. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Publisert:

Siden 2000 har det blitt investert for over 115 milliarder kroner i sjømatnæringen. Bare de siste seks årene har investeringene mer enn doblet seg og vil trolig nå 14 milliarder kroner i år.

Det viser en fersk rapport gjennomført av NORCE og Universitetet i Stavanger, med finansiering fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

«Både når det gjelder investeringer innen havbruk og fiskeindustri har aldri investeringene vært høyere enn akkurat nå», skriver FHF.

Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge understreker at selv om nivåene er lavere enn i olje- og kraftbransjen, så er de svært viktige for distriktene.

Sverre Johansen i Sjømat Norge.

– I Norge har vi sterke klynger som gjør at vi i fremtiden ser at norsk havbruks- og fiskeriteknologi kan bli en viktig eksportvare på lik linje med råvaren sjømat som vi eksporterer i dag, sier Sverre Johansen, direktør for industri i Sjømat Norge.

Frykter at særskatt vil hemme investeringer

Den sterke investeringsveksten i fiskeri er hovedsakelig drevet av nytt utstyr, samt forskning og utvikling av ny teknologi, med økt fokus på automatisering.

I oppdrett er det særlig investert store beløp i løsninger på lakselus-problemer som for eksempel luselaser og havmerder, samt betydelig bygging av servicefartøy og brønn- og slaktebåter, som et ledd i forebygging og kontroll av lus.

– Investeringer i havbruks- og fiskerinæringen vil være helt sentralt for at Norge også i fremtiden skal kunne levere sjømat, marine ingredienser og teknologi i verdensklasse, sier Johansen.

Les også

Lar algerammede oppdrettere øke produksjonen: – Viktig for å bevare arbeidsplasser

Han frykter imidlertid at usikkerheten rundt rammebetingelsene i sjømatsektoren kan påvirke investeringene på en negativ måte.

Regjeringen utreder for tiden et forslag om særskatt på oppdrett som skal legges fram til høsten.

I rapporten skrives det at man med en slik skatt risikerer å dreie investeringene mot andre produksjonsland, i tillegg til at det medfører økt byråkrati som vil kunne hemme investeringer.

STØRST: Møre og Romsdals store brønnbåtflåte gjør dem til det største havbruksfylket. Her ser vi båten "Namsos" på vei ut Hessafjorden ved Ålesund.

Teknologioverføring fra olje til oppdrett

I 2015 åpnet regjeringen for å gi lakseoppdretterne tillatelse til økt produksjon via såkalte utviklingstillatelser, som skal bidra til å utvikle teknologi for å løse miljø- og arealutfordringene som havbruksnæringen står overfor.

Dette har «sparket i gang teknologioverføring fra olje/gass til oppdrett og vil gi økte FoU-investeringer de nærmeste årene», heterdv et i rapporten.

Flere av de eksisterende oppdrettsinvesteringene bruker både utstyr og kompetanse fra oljevirksomheten, og kan dermed ses på ett ledd i en gradvis omstilling av norsk økonomi, tilføyer rapportskriverne.

Les på E24+

Dette er de største fiskene i Lakse-Norge

Kan ikke vente at supersyklus fortsetter

I rapporten pekes det også på at norsk oppdrettsvirksomhet kan være inne i en såkalt «supersyklus», som følge av at lus og andre utfordringer gir et kunstig tak på tilbudet.

Men det kan ikke ventes å fortsette på sikt, skriver NORCE og UiS, som ser følgende utfordringer:

  • Løsning på luseproblemet
  • Kostnadseffektive løsninger for land- og/eller offshorebasert oppdrett
  • Større og mer robust smolt som kan gi kortere produksjonssyklus i sjø

Hovedtyngden av investeringer innen tradisjonell sjømatnæring skjer i Nordland, men Møre og Romsdal er størst om oppdrettsrelatert skipsfart også medregnes.

Når det gjelder oppdrett er investeringene størst i Nordland, Trøndelag og Hordaland. Felles for sjømatnæringen er at det er typiske distriktsinvesteringer utenfor de store byene.

Les også

Norske frihandelssamtaler med Kina: – Det går fremover

Les også

Tror på norsk lakse-boom i Kina

Publisert:
Gå til e24.no