Kolonial.no og Rema mener Konkurransetilsynet mykner opp om prisregulering

Konkurransetilsynet varsler konklusjon om innkjøpsprisene i dagligvaremarkedet i høst. Samtidig er Rema og Kolonial.no forventningsfulle ettersom de mener deres argumenter har blitt hørt i større grad enn tidligere.

Publisert: Publisert:

Denne høsten skal Konkurransetilsynet avsløre om det finnes store forskjeller mellom dagligvarekjedene når det kommer til innkjøpspris fra leverandørene.

– Vi holder på å kartlegge innkjøpsbetingelsene, og har sett på fire leverandører, og har nå utvidet dette til åtte leverandører, sier konkurransedirektør Lars Sørgard, som sier de gjør seg klar til å publisere resultatene en gang i høst.

Sentralt i debatten er om man skal vurdere å regulere prisene fra de store leverandørene, slik at små og store dagligvareaktører får drive på samme vilkår.

Det mener blant annet Norgesgruppen er en dårlig idé og at det ville ledet til høyere priser, mens utfordreren Kolonial.no mener prisreguleringer kunne vært bra, og mener i motsatt ende at det kan føre til lavere priser for forbrukerne.

Konkurransetilsynets direktør, Lars Sørgard, har lenge vært tydelig på hva han mener om prisregulering, som i denne kronikken i Dagens Næringsliv fra november 2018.

«Slik vi leser den fagøkonomiske litteraturen og holder den opp mot forholdene i det norske dagligvaremarkedet, mener vi at det er grunn til å frykte at like priser fører til høye priser til forbrukerne».

Men nå mener flere aktører at Konkurransetilsynet og direktøren selv, har blitt mindre bastant på at innkjøpsprisene må gå opp om prisene reguleres.

Åpner for at prisregulering kan gi lavere priser

I august publiserte to NHH-professorer, Øystein Foros og Hans Jarle Kind, en rapport på oppdrag av Rema 1000.

I rapporten ble begrepet troverdige utsideopsjoner diskutert, som blant annet sier at en dominerende kjede kan oppnå lavere priser ved å true med å forlate forhandlingsbordet med en leverandør hvis det finnes troverdige alternativer til produktet man forhandler om.

Dette kan igjen, argumenterer professorene, føre til lavere innkjøpspriser hvis man innfører prisregulering, fordi den største kjeden har enda større incentiv til å skaffe seg et billigere alternativ om en stor leverandør er nødt til å gi alle kjedene samme pris.

Den teorien er konkurransedirektør Lars Sørgard enig i at kan stemme.

– Foros og Kind har rett i at det finnes teoretiske modeller hvor utsideopsjoner fører til lavere priser, men det gjenstår å se om dette er gjeldende for det norske dagligvaremarkedet.

I kronikken fra november skrev Sørgard at det burde være nok kunnskap om prisregulering fra andre land, «til at en velger å forkaste en slik idé». Samtidig mener han selv at han ikke har endret mening om tematikken.

– Tidligere har du sagt at ikke-diskriminering mest sannsynlig vil føre til høyere innkjøpspriser, er ikke dette et steg i andre retning?

– Vi har aldri underkjent at deler av faglitteraturen peker i den retningen. Samtidig er vi fremdeles bekymret for at prisregulering kan skade forhandlingene, som igjen kan føre til høyere pris til forbruker, sier Sørgard.

Les på E24+

Les også: Dette er utfordringene Rema 1000 må håndtere fremover (+)

Åpnet opp i lukket møte

Det var under en lukket paneldebatt i Næringsdepartementet at flere av aktørene reagerte på at Sørgard uttalte at det fantes grunnlag for å mene at prisregulering også kan føre til lavere innkjøpspriser, ikke bare høyere.

– Det var gledelig at man så en ny tone fra konkurransedirektøren. Det var ikke en full 180 graders vending, men tidligere kronikker og uttalelser har vært veldig bastante. Nå føler vi de er på vei i riktig retning, sier Kolonial-sjef Karl Munthe-Kaas.

Også Rema 1000 er tydelige på at de så en annen side av Konkurransetilsynet på det lukkede møtet:

– Vi ser at Konkurransetilsynet nå reelt er opptatt av å se alle sider av saken, og Rema har sett en helt klar endring den siste tiden, det synes vi er veldig positivt, sier kommunikasjonssjef i Rema 1000, Metter Fossum.

Også statssekretær i Næringsdepartementet, Magnus Thue (H), mener at diskusjonene har tatt en ny form.

– Jeg synes debatten har utviklet seg i en mer nyansert retning, hvor partene har fått mer forståelse for hverandres argumenter.

Alle de tre var til stede under paneldebatten.

Sørgard vil ikke selv kommentere den lukkede paneldebatten, men sier at han og Konkurransetilsynet lytter med interesse til alle parter, og mener de er lydhøre for ulik argumentasjon.

E24 er kjent med at kilder på begge sider av saken, både de som er for og de som er mot prisregulering, mener at konkurransetilsynet ikke er like bastante i sine uttalelser som tidligere.

Norsk dagligvarebransje omsatte for hele 176 milliarder kroner i fjor, og potensielle endringer i måten leverandører forholder seg til kjedene, kan få store konsekvenser for markedet og forbrukerne.

Norgesgruppen kommenterer ikke deres syn på Konkurransetilsynet, men sier:

– Dersom det vedtas en lov som krever lik pris, uansett om man kjøper lite eller mye, så er det god grunn til å tro at forbrukeren vil måtte betale mer for varene. En slik regulering vil føre til at leverandørene vinner og forbrukeren taper, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen.

Dermed er man ikke nærmere å forstå hva som blir resultatet av Konkurransetilsynets utredning av dagligvarebransjen, men Rema og Kolonial ser på det de mener er en holdningsendring i Konkurransetilsynet som en liten seier.

Les også

Coop tester ny «ryddegutt-robot»

Publisert:
Gå til e24.no