EU: Norge skårer dårlig på innovasjon

Norge kommer dårlig ut på en ny EU-oversikt over innovasjon og forskning.

HENGER ETTER: Norge henger etter når det kommer til innovasjon, ifølge EUs gjennomgang.

  • NTB
Publisert: Publisert:

Rankingen plasserer landene i fire forskjellige kategorier: innovasjonslederne og land med god, moderat og beskjeden innovasjon.

Norge plasseres i gruppen med moderat innovasjon. Der er også Hellas, Tsjekkia, Spania, Italia, Portugal, Ungarn, Malta, Slovakia og Polen. Alle er under gjennomsnittet i EU.

Best blant EU-landene er Sverige etterfulgt av Tyskland, Danmark og så Finland. Sverige blir imidlertid slått av ikke-EU-landene Sveits, USA, Japan og Sør-Korea.

Skarp nedgang

Ifølge Kommisjonens rapport kommer Norge bra ut når det gjelder menneskelig kapital, åpne, gode og attraktive forskningssystemer, samt relativt god tilgang på kapital og hjelp til entreprenører.

Men rapporten påpeker en skarp nedgang i selskapers investering i innovasjon som ikke er forsknings- og utviklingsbasert, og salg av nye produkter.

Norge kommer også dårlig ut på hvor mye selskaper investerer i innovasjon, antall nye patenter og antallet små og mellomstore bedrifter som introduserer et nytt produkt eller tjeneste.

Ikke så dårlige

– Det er ikke så mye nytt i denne rapporten. Det er trist at vi ligger der vi ligger, og det må vi gjøre noe med, sier administrerende direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge til NTB.

– Men vi er ikke så dårlige som denne antyder, fordi der vi er best, nemlig olje og gass, ikke er med i rapporten, legger hun til.

Ovesen mener det blant annet mangler flere kloke hoder og mer kapital til innovasjonsprosjekter

– Og når det er krise i økonomien, er det vanskelig å tenke nytt. Økonomikrisen rammer innovasjon. Det så vi 2008 og 2009 også, avslutter Ovesen.

Interessant informasjon

Norges forskningsråd mener indeksen gir interessant informasjon for videre utvikling av norsk forskning og innovasjonspolitikk.

– Men indeksen er ikke særlig godt egnet til å si noe samlet om Norges stilling. Den har alltid rangert Norge lavt på innovasjonsevne til tross for meget gode resultater når det gjelder verdiskaping og produktivitet. Det er store utfordringer knyttet til kommersialisering av forskningsresultater, derfor legger Forskningsrådet vekt på dette i vår nye innovasjonsstrategi, sier administrerende direktør Arvid Hallén.

Publisert:

Flere artikler

  1. Slipp Innovasjon Norge fri

  2. Bloomberg: Dette er verdens mest innovative land

  3. Ovesen forlater Innovasjon Norge

  4. Grønn plattform – et lønnsomt og bærekraftig springbrett for næringslivet

  5. Norge knuses av svenskene i nyinvesteringer:- Vi kan gå glipp av enhel generasjon selskaper