Pandemismell for Avinor - flere hundre varslet om permitteringer

Selskapet som eier og driver en rekke norske flyplasser endte med et kraftig underskudd i første kvartal. Nå er 550 ansatte varslet om permitteringer.

KONSERNSJEF: Dag Falk-Petersen i Avinor. Her under den offisielle åpningen av Oslo Lufthavn i 2017.
Publisert:

Avinor endte med et underskudd på minus 476 millioner etter skatt, mot et underskudd på 48,1 millioner etter skatt i samme periode i fjor. Resultatet før skatt var på 610,8 mot et underskudd på 61,8 millioner i første kvartal i fjor.

Det viser kvartalsrapporten fra første kvartal i 2020, som konsernet la frem onsdag. Avinor skriver at nedgangen fra i fjor skyldes reiserestriksjoner og suspendert flyplassavgifter i mars.

Selskapet eier og driver en rekke norske flyplasser, og hadde 558,3 millioner i trafikkinntekter i første kvartal mot litt over 700 millioner i samme periode i fjor.

Flere hundre varslet om permitteringer

Avinor opplyser at 550 ansatte er varslet om at de blir permittert helt eller delvis.

– I tillegg har de øverste ledernivåene frivillig gått med på lønnsreduksjon i tre måneder, opplyser konsernsjef Dag Falk-Petersen i en melding.

Han understreker at selskapet har god kontroll over egen smittesituasjon, drift og løpende beredskap.

Samtidig opplyser selskapet at det gjennomføres kostnadsreduserende tiltak, og at coronasituasjonen vil ha en sterk negativ påvirkning.

– Det er uklart når vi er tilbake i en tilnærmet normal situasjon. Avinor har hatt og er i løpende dialog med eier om tiltak for å styrke konsernets likviditet og egenkapital, heter det i rapporten.

Milliardtap

I første kvartal reiste 9,7 millioner passasjerer over Avinors flyplasser. Dette en nedgang på 21 prosent sammenlignet med den samme perioden i 2019. Ifølge selskapet har bortfallet i april vært på 91 prosent sammenlignet med fjorårets tall.

Avinor hadde budsjettert med tolv milliarder kroner i inntekter i år.

Tidligere denne uken anslo administrerende direktør Dag Falk-Petersen til NRK at mellom syv og åtte milliarder vil forsvinne, som følge av coronakrisen.

18.mars stengte Avinor til sammen ni kortbaneflyplasser i Nord-Norge og på Vestlandet. Disse vil bli gjenåpnet 1.juni.

Til tross for en dramatisk nedgang i passasjertrafikken de siste månedene har myndighetene pålagt selskapet å holde en rekke flyplasser åpne for å ta i mot ambulansefly og de ordinære flyene som fortsatt er i trafikk.

– Kostnadene har vi stort sett beholdt, mens inntektene er borte. Dette er dramatisk for selskapet, sa Falk-Petersen til NRK mandag.

Fem krisemilliarder

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem tirsdag, vil regjeringen styrke Avinor med fem milliarder kroner.

– På den måten ruster vi Avinor, og fly-Norge, til en hverdag når koronaviruset er borte, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding da budsjettet ble lagt frem.

Milliardene er fordelt på tilskudd, avdragsfrihet på lån og at staten ikke tar utbytte.

Tirsdag beskrev samferdselsministeren situasjonen for Avinor som «kritisk».

I kvartalsrapporten onsdag opplyser Avinor at krisestøtten, samt kostnadsreduksjon og tiltak for å styrke likviditeten, vil sikre at selskapet klarer å oppfylle sine leveringsforpliktelser og samfunnspålagte oppgaver.

For å sikre konsernet en buffer i krisen, utstedte Avinor obligasjoner for totalt to milliarder kroner i slutten av april.

Kutter investeringer

Avinor opplyste i april at de ville kutte planlagte investeringer i år med over én milliard kroner, og at de store prosjektene ville vurderes. Dette innebærer blant annet ny flyplass i Bodø og nye terminaler i Tromsø og Trondheim.

De fem krisemilliardene fra regjeringen skal bidra til at igangsatte og planlagte investeringsprosjekter ikke stopper opp.

Samtidig understreket samferdselsminister Knut Arild Hareide tirsdag at det ikke er lagt føringer for hvordan de statlige bevilgningene skal brukes. Han viser til at Avinor er et aksjeselskap, som selv bestemmer hvor mye og hvor pengene skal investeres.

Avinor opplyser onsdag at de nå vurderer hva som skal skje med disse prosjektene.

– Det foretas videre en kritisk gjennomgang av pågående og planlagte investeringsprosjekter samt at det gjennomføres andre kostnadsreduserende tiltak, herunder permitteringer av ansatte, heter det i kvartalsrapporten fra selskapet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om