Slik vil partiene gjøre det lettere for gründere i Norge

Samtlige partier ønsker å være gründernes beste venn, men hvordan ønsker de konkret å hjelpe oppstartsbedrifter de neste fire årene? Vi har laget oversikten.

NYSKAPNING: Partiene er enige om at det må skapes flere arbeidsplasser og produkter i Norge. Måten det skal gjøres på er det imidlertid uenigheter om.

Foto: Marit Hommedal NTB scanpix
 • Sindre Hopland
Publisert:

Det er stortingsvalg mandag, og E24 har spurt samtlige stortingspartier om hva deres viktigste konkrete tiltak vil være for å utvikle og bedre forholdene for gründervirksomhet i Norge

Noen partier fokuserer hovedsakelig på skattekutt, mens andre ønsker å innføre modeller fra andre land. Noen er svært konkrete, mens andre er mer generelle i sin politikk.

Det har i høst vært oppslag om grundere og en IKT-næring som mener regjeringen ikke gjør nok for landets oppstartbedrifter.

Norge står fortsatt overfor store utfordringer knyttet til nyskapning og digitalisering, og det blir stadig viktigere for politikerne og fri til landets nyskapere.

Fra Frp til Rødt: Dette vil politikerne gjøre for gründerne

Rødt


Partiet har ikke tatt stilling til konkrete tiltak forgründere i Norge
Rødt forklarer samtidig at de ønsker en aktiv statlig næringspolitikk, som ikke er nøytral, men derimot støtter oppunder satsing på næringer hvor Norge har naturlige fortrinn, særlig innenfor grønne industriarbeidsplasser.

Sosialistisk Venstreparti (SV)

 • Vil tilføre mer statlig risikokapital for hjelpe oppstartsbedrifter i startfasen. Partiet har foreslått å øke ordningen for presåkornsfond ettersom antallet søkere har gått opp.
 • En fortsatt satsing på Innovasjon Norge og regionale utviklingsmidler for oppstart av nye arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet (Ap)


Partiet mener at etablering av akseleratorprogram vil bidra til at flere oppstartsselskaper kan vokser fortere. De vil også på generelt grunnlag bedre kapitaltilgangen og bidra til risikoavlastning for unge bedrifter.
Ordninger de mener fungerer godt i dag er presåkornfond der regjeringen og samarbeidspartiene i fjor satte av 100 millioner kroner. Gjennom presåkorn-ordningen gir Innovasjon Norge rentefrie lån til teknologioverføringskontorer (TTOer), inkubatorer og nettverk av privatinvestorer.

Les også

Gründer Oskar vil kutte ventetiden for personer med psykiske lidelser

De Grønnes gründerpakke (MDG)

 • Miljøpartiet De Grønne har lansert det de kaller gründerpakken. Gjennom denne ordningen vil de gi flere gründerselskaper status som satsingsselskaper av Innovasjon Norge. På denne måten vil flere selskaper få tilgang til virkemiddelpakker som byr på smidige skatteregler og matching av investorkapital.
 • Øke katapultordningen med 50 millioner kroner per år, en dobling av hva regjeringen har satt av på statsbudsjettet.
 • Styrke skattefradragsordningen for investeringer i oppstartselskaper til 650.000 kroner per investor. MDG ønsker å innføre samme ordninger mot alle grønne bedrifter.
 • De Grønne foreslår å etablere et program for nasjonal tverrsektoriell satsing på anskaffelser av innovasjon på miljøområdet, etter modell fra andre land. Ordningen går ut på at relevante departementet kanaliserer avanserte anskaffelser fra underliggende etater i form av nasjonale innovasjonskonkurranser.

Senterpartiet (Sp)

 • Senterpartiet har flere konkrete tiltak for oppstartbedrifter, og sier de vil jobbe for bedre sosiale ordninger, mindre byråkrati, samt enklere tilgang på finansiering og moderne infrastruktur.
 • De ønsker å opprette en nettportal for opprettelse og utvikling av egen bedrift, som skal hete "Bedrift 1-2-3". Her skal selskapene ha tilgang til både NAV, Brønnøysundregisteret, Skattetaten, banker og forsikringsselskap.
 • Partiet vil fjerne økt arbeidsgiveravgift i finansnæringen, samt opprette kompisfond med 300 millioner kroner for å styrke Investinors nye mandat med dødens dal investeringer, som går ut på å støtte oppstartbedrifter når selskapets virkelige vekstperiode starter.
 • Det ønskes også statlig bidrag til risikokapitalfond på opptil to milliarder kroner.
 • Sentrumspartiet mener også en fjerning av momsfritaket på netthandel vil føre til at handelsbedrifter har like konkurransevilkår.


Kristelig Folkeparti (KrF)
KrF vil særlig trekke frem en videre satsing på offentlige såkornfond for næringslivet for å bringe forskningsresultater ut i markedet.
De mener også redusert formuesskatt på arbeidende kapital, bedret opsjonsbeskatning og skatteincentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskaper må på plass.
I tillegg vil KrF innføre bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende, og vi vil utrede en ordning etter modell fra Storbritannia. Dette er et målrettet tiltak der personer som mottar dagpenger kan få støtte og assistanse til å starte opp en ny bedrift, dersom det vurderes at de har en forretningsidé med potensial.
KrF mener statens virkemidler som Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet og Enova fungerer godt i dag, men vil øke kapitalen og programbredden.

Gründere ønsker politiske grep: – Vi har ikke tid til å vente i fire år

Venstre (V)

 • Sentrumspartiet peker på et konkret tiltak de ønsker å innføre ved å gi fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte.
 • Venstre understreker at revidert nasjonalbudsjetts ending av opsjonsbeskatning og nye skatteincentiver for langsiktig investorer i oppstartselskaper blir viktige.
 • Også en forbedring av sosiale ordninger for selvstendige næringsdrivende vil stå i fokus hos partiet.
 • Venstre understreker at de også vil legge bedre til rette for kvinnelige gründere. De mener at ordninger som SkatteFUNN, SIVAs inkubatorprogram og etableringstilskuddsordningen fungerer godt i dag.

Høyre (H)

 • Partiet mener at et av de viktigste tiltakene til støtte for oppstartsbedrifter er å redusere formuesskatten med 7,5 milliarder kroner, samt skattefradrag for investeringer i oppstartsbedrifter.
 • Videre mener Høyre at ordningen for kjøp av aksjer i egen bedrift bør styrkes. Og også at man legger til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift ved å endre opsjonsbeskatningen.
 • Integrere entreprenørskap i unges utdanningsløp.
 • Gi selvstendig næringsdrivende betydelig bedre muligheter til pensjonssparing på linje med arbeidstagere. Partiet vil også utrede utvidelse av sosiale ordninger for personer som starter egen bedrift.
 • Styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen slik at veien fra idé til bedrift blir kortere.


Fremskrittspartiet (Frp)
Fremskrittspartiet mener det viktigste tiltaket politikerne kan gjøre for gründere er lavere selskapsskatt, noe regjeringen har levert gjennom skattereformen.
De jobber med bedret opsjonsbeskatning for oppstartsselskaper og peker også på deres innføring av skattefradrag for langsiktige investeringer i gründere.

Les også

Venstre med plan for 60.000 nye jobber i året

Les også

– Mæland leverer på mye, men ikke det viktigste

Les også

– Handler ikke om de få som seiler store yachter rundt i skjærgården

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Gründere
 2. Teknologi
 3. Digitalisering
 4. Entreprenørskap
 5. Politikk

Flere artikler

 1. – Innovasjon Norge er ikke en ombudsmann for norske gründere

 2. – Norge har ingen gründervennlige partier

 3. Venstre med plan for 60.000 nye jobber i året

 4. Tredoblet pengestøtten til norske gründere i fjor

 5. Disse bedriftene skaper flest jobber