Christophe Simon/thomas Coex

EU - global maktesløshet: 1-0

Sjansene er store for at EU står på kravene og innfører betaling for CO2-utslipp for luftfarten.

  • Paal Frisvold
    Journalist
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Handel med utslippskvoter for CO2 er det viktigste redskapet verden har får å redusere klimagassutslipp på den billigste og mest effektive måten. Ordningen ble nedfelt i FNs avtale om klimagassutslipp, Kyotoprotokollen. EU-landene har innført ordningen i form av et EU-direktiv fra 2004. I 2008 ble direktivet revidert og forlenget – utover Kyotoprotokollens virkeområde, ja faktisk uten noen som helst tidsbegrensing. Eller: Helt til drivhusgassutslipp ikke lenger representerer noen trussel mot klimaet.

En sentral problemstilling har vært at prisen på utslippskvotene har ligget for lavt. I dag ligger den på cirka 11-12 euro, noe som viser seg å være altfor lite til å gi et klart økonomisk incentiv til å investere i rene energikilder som sol, vind, foruten karbonfangst og lagring. I dag trenger alle disse energikildene ekstra incentiver, slik som feed-in tariffer i Tyskland og det grønne sertifikatmarkedet mellom Sverige og Norge.

EU-landene, sammen med Europarlamentet, bestemte i 2010 at luftfarten også skal inkluderes i rekken av sektorer innenfor kvotehandelen. Luftfarten slipper ut 2 prosent av verdens CO2 og har i dag ingen økonomiske motivasjon til å redusere utslippene. Sammen med skipsfarten, er lufttransport en av de mest internasjonale næringer. Skal avgiften ha noen effekt, må den ilegges på alle fly til og fra EU – verdens største marked. Det vil si ikke bare for europeiske flyselskaper, men absolutt alle lands selskaper som flyr til og fra en europeisk flyplass. Ilegges den bare på EU-landenes egne selskaper ville det vært svært urettferdig fordi det ville bli billigere å fly med selskaper fra land utenfor EU.

Europakommisjonen har regnet ut at for 2012 vil ordningen koste hele flynæringen cirka 380 milliarder euro. Eller et sted mellom 2 og 12 euro per flyvning. Årsaken til det lave beløpet er at flyselskapene, slik fastlandsindustrien i EU, vil få 85 prosent av utslippskvotene gratis det første året. Men gratiskvotene vil gradvis reduseres over tid.

EUs beslutning om å innføre kvotehandel for luftfarten har satt internasjonal luftfartsnæringen i harnisk. Organisasjoner som IATA (International Aviation Transport Association) og den amerikanske Air Transportation Association benytter nå alle mulige midler for å få stoppet EU. Sistnevnte har sågar stevnet Kommisjonen inn for EU-domstolen i Luxembourg. Den 6. oktober la imidlertid generaladvokaten i EUs domstol frem sitt syn – hvor anklagene om brudd på internasjonal rett avfeies glatt. Domstolen skal avgi sitt syn mot slutten av året.

I tillegg til USA har Russland, India, Cuba, Singapore, Saudi-Arabia, Sør-Afrika og Colombia sent en klage til EU. Russland truer med å innføre avgift på fly over sitt territorium, og Kina har allerede utsatt kjøp av et titalls fly fra Airbus, det europeiske industriflaggskipet.

Landene sier de i utgangspunktet ikke er imot klimatiltak for luftfarten, men mener at slike tiltak skal forhandles frem og vedtas i den globale luftfartsorganisasjonen ICAO. EU, på den andre siden, vet at slike globale organisasjoner – styrt av konsensusprinsippet – ikke makter å komme frem til en avtale som kan fatte vanskelige beslutninger med nødvendige incentiver. Inkludering av skipsfarten i kvotehandel er neste punkt på EUs liste. Rederinæringen mener beslutningen bør fattes i FNs sjøfartsorganisasjon, IMO – hvor myndigheter fra land med åpne registre sitter i forsetet.

Statistisk sett følger EU-domstolen i Luxembourg generaladvokatens syn i åtti prosent av sakene de behandler. Sjansene er derfor store for at EU kan stå på kravene og innføre betaling for CO2-utslipp for luftfarten. Får EU til det, vil det være en stor seier for klima – og en stor seier for de som har tro på at noen må gå foran å vise vei i klimakampen.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. - Som Viagra for CO2-markedet

  2. Ser ingen grunn til at vi skal føle flyskam

  3. - EUs flyavgift svekker USAs regjeringen

  4. Annonsørinnhold

  5. Mener regjeringen bløffer

  6. Gresk storm i europeisk farvann