MANGE FORVENTINGER: Når sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag kveld entrer podiet i Norges Bank for å holde sin årlige tale, så er det mange som mener mye om hva han bør si. Her fra et tidligere rentemøte.

Berit Roald

Kommentar: Olsen vil
fortelle oss at kapitalbuffer er bra greier

Vi får satse på at sentralbanksjefen i kveldens årstale på en grei og lettfattelig måte forklarer at ting ikke er så ille. 

  • Erik Bruce
    Erik Bruce
    Erik Bruce er sjefanalytiker i Nordea Markets. Han har tidligere jobbet i Finansdepartementet og ECON. Han er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Torsdag kveld holder sentralbanksjef Øystein Olsen sin årstale. Formålet med talen er litt uklart. Av og til kan det se ut som målet er å gi de utvalgte politikerne, næringslivslederne og toppene i ulike interesseorganisasjoner velmente råd om hva de bør gjøre. I hovedsak har imidlertid talen vært en beskrivelse av situasjonen i norsk og internasjonal økonomi og hvilke utfordringer det skaper for Norges Bank.

Følg talene direkte via E24!

Uansett, talen blir lest nøye og av og til har innholdet påvirket markedet. I fjor var det lett å lese talen som et sterkt signal om at ytterligere rentekutt i Norge ikke var aktuelt. Det kan ikke ha vært hensikten siden det ikke gikk mange ukene før Norges Bank faktisk satte ned renten. Ironisk nok kan den mislykkede kommunikasjonen selv ha bidratt til rentekuttet. Norske kroner styrket seg på budskapet i talen og den sterkere kronen var et av argumentene for kuttet.

Jeg tipper Olsen har lært og er forsiktig med å si noe som kan tolkes som signaler om rentesettingen. Likevel tror jeg han vil berøre det som kommer til å bli sentralbankens største utfordring i år. Han bør i alle fall det. Utfordringen i år blir å utforme en pengepolitikk (sette renten) som er konsistent med de endringer i bankenes rammevilkår vi står foran. Endringer som Norges Bank selv vil være med på å utforme.

I mars skal ikke bare Norges Bank sette renten og lage en ny renteprognose de skal også og råd om bankene bør pålegges krav om en såkalt motsyklisk kapitalbuffer. Pålegges banken en slik buffer må de enten skaffe mer egenkapital eller redusere utlånene, men ingen vet konkret de vil oppnå det. Men det er ikke urimelig å tro at bankene øker marginene (les: høyere utlånsrenter) og bruker inntjeningen til å øke egenkapitalen samtidig som de blir noe mer tilbakeholdne med å gi lån.

Men det betyr at lån blir dyrere og vanskelig å få, noe som vil svekke veksten i norsk økonomi og som igjen vil gi lavere inflasjon enn vi ellers ville hatt. Det betyr igjen at Norges Bank må holde styringsrenten lavere enn de ellers ville gjort hvis målet fortsatt er å få inflasjonen opp til målet på 2,5 prosent.

Dermed kan det ut som «vinninga går opp i spinninga». Ut fra hensynet til at folk ikke skal ta for seg på for mye gjeld og boligprisene ikke skal vokse for mye, kan de foreslå å pålegge bankene økte krav til egenkapital noe som vil gjøre lån dyrere og vanskeligere å få. Men da blir veksten og etter hvert inflasjonen lavere så da må de sette ned styringsrenten noe som vil bremse oppgangen i boliglånsrentene.

Vi får satse på at Olsen i talen på en grei og lettfattelig måte forklarer at så ille er det ikke. For det første vil han sikkert si at målet med kapitalbufferen ikke bare er å begrense utlånsveksten, men å gjøre bankene bedre i stand til å tåle tap når boligboblen sprekker. Slik at ikke skattebetalerne sitter igjen med regningen.

Og muligens vil han også påpeke at Norges Bank nå kan oppnå to ting som tidligere var vanskelig å oppnå samtidig. Hvis Norges Bank setter opp styringsrenten i Norge, vil det normalt trekke kapital til Norge og styrke norske kroner. Å bremse boligprisveksten med høyere styringsrente har dermed en uheldig bivirkning. Nå kan de holde styringsrenten lav slik som i andre land og dermed unngå en for sterk krone. Samtidig kan de øke kapitalkravene overfor bankene slik at du og jeg får høyere rente og dermed tenker oss om to ganger før vi byr noen hundre tusen til i budrunden.

Publisert:

Flere artikler

  1. - Flere år til vi har normalt rentenivå

  2. Ett Olsen-avsnitt ga ras for kronekursen

  3. Tre utfordringer for Øystein Olsen

  4. Slik svarer Siv Jensen på Olsen oljeoppfordring

  5. Markedet kommer til å se noe ikke Olsen ser