FORURENSER: En elbbil fra Think som går på strøm fra et kullkraftverk, forårsaker utslipp på om lag 128 g CO2/km.

Vekk med elbilene

Elbiler bidrar til kø, svevestøv, trafikkulykker, veislitasje og utslipp akkurat som andre biler.

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Elbileiere er tilgodesett med en rekke privilegier. Det er dårlig klimapolitikk, og enda dårligere fordelingspolitikk.

De betaler redusert årsavgift og verken engangsavgift eller moms ved anskaffelse. De parkerer gratis på offentlige p-plasser, de passerer gratis der andre betaler bompenger, og de kjører i kollektivfeltene. Endog nyter de godt av halvert firmabilbeskatning.

Sjekk de nye avgiftsreglene: Så mye øker bilavgiftene

Hvorfor er det slik? Jo, fordi noen taleføre personer, som for eksempel Frederic Hauge i Bellona, har fått beslutningstakere til å tro at elbiler er utslippsfrie. Men hvor miljøvennlige er egentlig elbiler? Det er ikke tvil om at de gir mindre lokal forurensning enn andre biler. Men elbiler bidrar til kø, svevestøv, trafikkulykker, veislitasje og CO2-utslipp akkurat som andre biler.

Elbiler er altså ikke et utslippsfritt alternativ

La oss ta det med CO2. Globalt produseres i dag om lag to tredeler av all elektrisitet av kull, olje eller gass. Og kull er i dag den klart viktigste kilden for elektrisitet med drøyt 40 prosent av produksjonen globalt.

Les mer: Se side 78 av International Energy Outlook 2010

Vi må følgelig regne med at når antall elbiler øker, så øker også forbruket av kullkraft.

Ifølge Think.no går det 25 kWt for å lade opp et Think batteri. Et fullt batteri kan kjøre 160 km. Følgelig bruker en Think om lag 0,16 kWt/km. Utslippene fra kullkraftverk varierer, men 800 g CO2 per kWt er et ganske forsiktig anslag. En Think som går på strøm fra et kullkraftverk, forårsaker altså utslipp på om lag 128 g CO2/km.

Forbrenning av én liter bensin gir 2330 g CO2. Det vil si at en bil med et bensinforbruk på 0,56 liter per mil forårsaker omtrent like høye CO2-utslipp som en elbil som går på kullkraft.

Men som kjent får man bensindrevne biler som gir vesentlig lavere utslipp. I en test tidligere i år fant man at Toyota Auris Hybrid bruker om lag 0,38 liter bensin per mil. Det gir et CO2-utslipp på 89 g/km. Og da snakker man om en bil som kan frakte i hvert fall fire personer, i motsetning til en Think, som har to plasser.

Nå blir det selvsagt urettferdig å regne som om alle elbiler kun går på kullkraft. En elbil som for eksempel henter elektrisiteten fra gasskraft, vil trolig gi noe lavere CO2-utslipp enn selv en Auris Hybrid. Og vannkraft, som vi har mye av i Norge, gir som kjent ikke CO2-utslipp. Det er derfor ikke noe enkelt svar på hvordan man skal regne her.

Les også: Tror på godt marked for brukte elbiler

Men når det hevdes at elbiler er utslippsfrie, blir det uansett et tankekors at elforsyningen både globalt og i Europa er dominert av kullkraftverk. Kommer man engang dit hen at elforsyningen blir dominert av CO2-frie alternativer, for eksempel sol eller kullkraft med fangst og lagring, blir elbiler mer interessant i klimasammenheng. Men det ligger i beste fall mange tiår frem i tid. I dagens virkelighet settes nye kullkraftverk i produksjon ukentlig. Økt bruk av elbiler bidrar til enda raskere utbygging av kullkraftverk. Elbiler er altså ikke et utslippsfritt alternativ.

Foreløpig er det ikke mer enn rundt 3000 elbiler i Norge. Men dette tallet kan raskt komme til å øke betydelig, ettersom flere oppdager dette smutthullet i avgiftssystemet, muligheten for å kjøre i kollektivfeltet og gratis parkering på parkeringsplasser midt i sentrum.

Subsidieringen av elbiler er ikke bare dårlig klimapolitikk. Det er også dårlig fordelingspolitikk. Med sine to seter og korte rekkevidde er ikke en Buddy eller Think et alternativ for husholdninger som vil klare seg med én bil. Elbilen er i all hovedsak bare aktuell som nummer to eller nummer tre bil. Det er altså neppe de med lavest inntekt som vil nyte godt av subsidieringen av elbiler. Subsidieringen av elbiler representerer kort og godt en omvendt Robin Hood politikk, der fellesskapet subsidierer velstående husholdninger, slik at de slipper å ta kollektivtransport eller sykle, men heller kan kjøre i kollektivfeltet til jobben og parkere gratis midt i sentrum.

Spørsmålet er hvor lenge denne politikken skal videreføres og bidra til økte forskjeller, økt veitrafikk og økte CO2-utslipp. Det er nok lettere å avvikle privilegiene nå, mens det ennå bare er 3000 elbiler i Norge. Det kan bli vanskeligere når det er blitt flere titusen av dem.

FØLG DISKUSJONEN VIDERE HER

Les mer om bil på E24 Bil

Publisert:
Gå til e24.no