BUDSJETTKONFERANSE: Regjeringen samlet seg i mars på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker for å starte arbeidet med statsbudsjettet for 2011.

Solum, Stian Lysberg
Kommentar

Museumsvokterne

Ingen land har et bedre utgangspunkt for å utvikle velferdssamfunnet enn Norge, og få har så gode forutsetninger for å overlevere et moderne land til fremtidige generasjoner som oss. Likevel er regjeringen mer opptatt av å bevare gamle og utgåtte systemer enn å tenke nytt.

  • Siv Jensen
    Journalist
Publisert:

Landet flommer over av penger, likevel drives Norge etter de samme prinsippene som i etterkrigstiden. Jeg blir stadig overrasket over hvor viktig det er for Jens Stoltenberg og hans regjering å holde på 40-50 år gamle systemer, som for lengst er gått ut på dato.

Et godt eksempel er landets infrastruktur. Det er opplest og vedtatt at de fleste vestlige land har en langt bedre infrastruktur enn Norge. Men det er et faktum at også flere av landene i øst har det. Når FrP har påpekt at regjeringen svikter veiinvesteringene og forsømmer jernbanen, hører jeg representanter fra regjeringspartiene si at det er så mye enklere å bygge i Danmark og Tyskland fordi terrenget er så flatt. Det kan så være, men så er det ingen av dem som har så mye penger på bok som Norge. Faktisk har Tyskland så dårlig råd at de låner penger av Norge for å bygge brede, rette og bomfrie veier. Renten på lånene ligger langt under det vi betaler for boliglånet her hjemme.

Da jeg sist spurte hvorfor vi ikke kunne bruke noe av pengene på blant annet bedre veier, fikk jeg beskjed av den finansministeren at "det kunne føre til greske tilstander" . Derfor må vi pent sitte og se på at regjeringen først låner ut penger for deretter å knipe igjen på investeringene her hjemme.

Nå har vi fått en debatt om hvem som skal tilbys offentlig finansiert helsetjenester. I helgen tok helsedirektør Bjørn Inge Larsen til orde for at pasienter med KOLS, kreft og hjertesykdommer i større grad bør nektes kostbar behandling . Jeg skal ikke være bastant på om utspillet er tatt ut av løse luften, men registrerer at det i dag finnes en mer veiledende grense for hvor mye som kan brukes på pasientbehandling i året. Denne er det regjeringen som har ansvaret for, og helseministeren har allerede varslet tøffere prioritereringer .

Det vi trenger er en diskusjon om vi skal sende pasienter utenlands eller til private institusjoner på et tidligere tidspunkt, når andre har bedre helsekompetanse enn Norge, slik at alvorlige sykdommer kan forebygges. På denne måten vil man i mange tilfeller kunne redusere kostnadene senere i behandlingsløpet. I stedet diskuterer vi om hvor mye penger man kan bruke på å behandle eksempelvis kreftsyke eller hjertesyke som befinner seg tidlig i livets fase.

Under Bondevik II fikk FrP presset gjennom å øke den innsatsstyrte finansieringen av sykehusene. Ettersom sykehusene da fikk mer penger for å behandle pasienter, krympet også helsekøene inn. Noe av det første Stoltenberg og hans museumsvoktere gjorde da de kom til makten var å reversere ordningen, slik at sykehusene i større grad skulle rammefinansieres. Det måtte jo være likehet. Ingen måtte tukle med arven etter Gerhardsen. Dermed økte helsekøene igjen, og i dag står mer enn en kvart million mennesker i kø for å få behandling.

Gjennom de siste årene har vi hørt historier om folk som har tatt opp lån og pantsatt huset for å kjøpe seg ut av helsekøen. Men nå har det faktisk gått så langt at også de som har vært med å vedta galskapen kjøper seg privat behandling, slik tidligere statsråd og mangeårig Ap-politiker Karita Bekkemellem innrømmet å ha gjort i VG . Men selv om det nå kommer kritikk fra egne rekker er det lite som tyder på at regjeringssjefen gjør som FrP flere ganger har foreslått, nemlig å likestille offentlige og private helseinstitusjoner, hvor målet er å få folk raskere friske og tilbake i arbeid. Men det er kanskje som med vei- og jernbaneinvesteringene, nemlig at det kan føre til greske tilstander?

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Tjener på helsekø

  2. Nå dør pasientene

  3. Frykter todelt helsevesen der rike kjøper seg friske

  4. Annonsørinnhold

  5. Hevder Høyre har stjålet Frps helseprogram

  6. Innovasjon i helsevesenet