Silver: Så mye lavere pensjonsytelse vil kundene få

Finanstilsynet mener at Silver mangler fire milliarder kroner i kapital. Slik vil en fersk lovendring påvirke Silver-kundene.

GARANTERT RENTE VIL BLI SATT NED: Den garanterte renten på fripoliser i Silver vil bli satt ned fra 4 til 2-3 prosent dersom selskapet settes under administrasjon. Dette har Silver beregnet med utgangspunkt i Finanstilsynets syn på manglende kapital.
Publisert:

Finanstilsynet anmodet torsdag om at Silver settes under offentlig administrasjon.

Dette etter at de onsdag fikk nei fra Finansdepartementet til å få utsatt frist for å klare myndighetenes kapitalkrav.

Kommunikasjonsdirektør Jon Haugan i Silver har etter en forespørsel fra E24 bedt en av sine aktuarer å regne på hva dette betyr i praksis for kundene.

– Finanstilsynet mener at Silver mangler fire milliarder kroner. Med utgangspunkt i dette, har vår aktuar beregnet størrelsen på reduserte pensjonsytelser til Silvers kunder. Rent teknisk vil det skje ved at man setter ned den garanterte renten, sier Haugan til E24.

Silvers regneeksempel viser at den garanterte renten til Silvers kunder med fripoliser settes ned fra 4 til 2–3 prosent.

Dette er Silvers regneeksempel:

Mann 40 år med årlig garantert årlig alderspensjon på 40.000 kroner fra 67 år og livsvarig, og hvor den garanterte renten er 4 prosent.

Reserven er 211.798 kroner. Dersom garantert rente settes ned til 3 prosent, blir ny ytelse 27.703 kroner årlig. Reserven er fremdeles 211.798 kroner, men reduksjonen i pensjonsytelse er på hele 30,7 prosent.

Dersom garantert rente endres til 2 prosent, blir ny ytelse 18.991 kroner. Reserven er fremdeles 211.798 kroner, men reduksjonen i ytelse er nå på hele 52,5 prosent.

Lovendring

Fredag ble det vedtatt en lovendringer i statsråd av finansforetaksloven som får konsekvenser for Silvers kunder. Endringene gjelder overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon.

– Lovendringene medfører at for et selskap som Silver som blir satt under administrasjon, vil det først være en runde med omfordeling og redusering av garanterte renter, og deretter vil det bli vurdert å konvertere alle fripoliser til investeringsvalg fremfor å få dem videreført som ytelsesbaserte forsikringer med reduserte ytelser i det nye forsikringsforetaket, sier Haugan til E24.

– Konvertering til investeringsvalg kan bety at kundene kan ta igjen noe av tapet ved redusering av garantert rente.

Les også

Silver tar staten til retten

Disse kundene risiker tap

Tor Sydnes, administrerende direktør i konsulentselskapet Gabler Investment Consulting, understreker i en mail til E24 at det er kundene som har innskuddskapitalbevis (fripoliser etter innskuddspensjon) som risikerer å tape penger.

– De risikerer å få ut mindre penger i pensjon enn det de har betalt inn til Silver. Det samme kan gjelde for pensjonistene også. De som har pensjon under utbetaling kan få nedsatt sine pensjoner noe, skriver Sydnes til E24.

Han fremhever samtidig at de som har vanlige fripoliser ikke vil tape penger i betydning tap av pengesummen som er satt av i Silvers balanse.

– Den er i dag fullt ut intakt. Det er sannsynlig at man kan tape noe av fremtidig avkastning på midlene. Det betyr da at man om mange år, når disse pensjonene skal utbetales, vil motta lavere pensjon enn det som var avtalt, skriver Sydnes.

Han peker på at det er to viktige årsaker til dette:
* Silver har garantert en høy avkastning (4,5 prosent) som ligger godt over dagens markedsrente. Ved en eventuell avvikling av Silver vil en annen aktør ikke gi de samme avkastningsgarantier. Da sier man at «ytelsene må settes ned», altså de fremtidige pensjoner. Forsikringsavsetningene i Silver er intakt.
* Vi lever stadig lengre. Det betyr at hver av oss skal ha pensjoner i flere år. Dette har ikke Silver satt av nok penger til enda.

– Fordi Silver har høy garantert rente på fripolisene og at Silvers kunder lever lengre enn tidligere beregnet, må Silver kapitaliseres med en høy «bufferkapital» allerede i dag. Det er dette som kalles Solvens II og som alle livselskaper i Norge er underlagt, skriver Sydnes.
Samtidig understreker han at de andre livselskapene er på en langsiktig opptrappingsplan for å møte disse kravene.

– Silver har meldt at de ikke vil klare dette og har hatt utsettelse fra 1. januar i fjor til 15. februar i år på dette kravet. Nå har de ikke lenger utsettelse og må da oppfylle kravet, tilføyer Sydnes.

Sydnes anbefalte allerede i august at kundene med såkalte pensjonskapitalbevis bør komme seg ut av selskapet.

Slik svarer Haugan i Silver på Sydnes kommentarer:

– Sydnes mener at de som har vanlige fripoliser ikke vil tape penger i betydning tap av pengesummen som er satt av i Silvers balanse. Den er i dag fullt ut intakt. Dersom det kun er snakk om reduksjon av reserven på endringstidspunktet, så er det han sier korrekt – men samtidig er det irrelevant. Det er kun ytelsen som er relevant. Nedenfor sier han videre at «det er sannsynlig at man vil motta lavere pensjon». Han sier med andre ord at kunden ikke taper, men at kunden taper, sier Haugan.

Det er sannsynlig at man kan tape noe av fremtidig avkastning på midlene. Det betyr da at man om mange år, når disse pensjonene skal utbetales, vil motta lavere pensjon enn det som var avtalt, skriver Sydnes.

– Han er i nærheten av å ha et poeng her. Det han sier stemmer jo dersom avkastningen blir større enn den gamle garanterte renten. Men selv da får en avtale med lavere garantert rente mindre avkastning fordi eierne kan ta 20 prosent av overskuddet. Dessuten ville jo ikke Silver vært i denne situasjonen om avkastningen kan antas å være større enn den garanterte renten fremover, sier Haugan.

Samtidig sier Haugan at et nytt selskap vil selvsagt ønske å ta imot fripolisene på en lavere rente.

– Dermed blir ytelsen automatisk redusert som illustrert over, og som høringsbrevet legger til grunn. Men i tillegg til dette vil jo mottagende selskap få et solvenskrav knyttet til de nye avtalene. Dette vil de også kreve skal bli finansiert av de midlene de mottar. Dette vil bety ytterligere reduksjon i ytelsene, sier Haugan.

– Sydnes tror også at Silver gir en garantert avkastning på 4,5 prosent. En garantert rente høyere enn 4 prosent kun vil kun kunne forekomme i helt spesielle situasjoner – om i det hele tatt, og ved å lese Silvers regnskap vil man se at gjennomsnittlig garantert rente er om lag 3,7 prosent. For øvrig har han rett i at investeringsvalgavtalene kan tape, sier Haugan.

Lest denne fra Dine Penger? Historien om Silvers kollaps

Les også

Forbrukerrådet ber folk rømme Silver så fort som mulig

Les også

Silver nedringt av fortvilte pensjonskunder

Les også

Slik rammes pensjonister av Støres skatteplan

Publisert:

Her kan du lese mer om