Får millionbot etter brukollaps i Trondheim

Statens vegvesen og entreprenøren Reinertsen får 7 millioner kroner hver i bot etter brukollapsen i Trondheim i fjor.

BØTELAGT: Statens vegvesen og Reinertsen får 7 millioner kroner i bøter etter brukollapsen i 2013.
Publisert:

Det melder NRK.

Det er statsadvokaten i Trondheim som har gitt foretaksstraff til byggherren Statens vegvesen og hovedentreprenøren Reinertsen i forbindelse med den tragiske ulykken i fjor hvor to mennesker mistet livet.

- Byggherren Statens vegvesen kontrollerte ikke stillaset før støping. De sørget heller ikke for at en uavhengig tredjepart undersøkte om byggearbeidet var gjort etter forskriftene, slik det krever. Dette er alvorlig, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til NRK.

Pressesjef i Vegdirektoratet, Kjell Bjørn Vinje, sier de akkurat har mottatt boten fra statsadvokaten, og at de nå skal gjennomgå premissene.

- Prosjektsjefen i vegvesenet er i utlandet. Derfor ber vi om forståelse for at vi ikke kan si mer nå om hva vi synes om foretaksstraffen, sier Vinje til NRK.

E24 har ikke lykkes med å nå Statens vegvesens direktør for veg og transport, Lars Erik Hauer, til tross for gjentatte forsøk.

I en pressemelding skriver Reinertsens styreleder Erik Reinertsen at de vil vurdere forelegget:

«Vi har 10 dager til å vurdere forelegget. Det vil vi gjøre i samråd med våre juridiske rådgivere. Vi vil deretter ta standpunkt til om forelegget skal vedtas eller ikke».

Fikk refs i forkant

E24 avslørte i fjor at Reinertsen hadde fått kraftig kritikk fra vegvesenet flere ganger i forkant av brukollapsen, og at de gjentatte ganger hadde påpekt feil og mangler ved Reinertsens arbeider.

På samme veiprosjekt der broen kollapset i starten av mai, ble Reinertsen refset av veivesenet for å ha utført betongstøp fra ikke godkjente stillas. Samtidig jobbet arbeidere fra Reinertsens polske underselskap, RE Polen, på stillaset.

Reinertsen beklaget dette i rapporten, og lovte å ha mer fokus på sikring av stilas i fremtiden. Et drøyt halvår senere kollapset bruen.

Bare timer før kollapsen var et faktum hadde Statens vegvesen vært på kontroll på ulykkesstedet. Da ble ikke reisverket på bruen kontrollert. Vegvesenet hadde tidligere opplyst ovenfor E24 at ingen avvik ble avdekket under kontrollen.

I etterkant av kollapsen ble stillasfirmaet Master Solution fra Verdal siktet. Deres rolle var underleverandør av Reinertsen, og sto for oppføringen av reisverket som kollapset.

200 millioner billigere

Det var bare NCC og Reinertsen som leverte tilbud da Statens vegvesen i 2011 lyste ut veikontrakten som inkluderer ulykkesbroen. Prisforskjellen mellom de to selskapene var på hele 200 millioner kroner. Reinertsen fikk oppdraget til en pris på 230 millioner kroner, mens NCCs tilbud var 423 millioner kroner.

Publisert: