Handelsstanden frykter sparsomme nordmenn etter nok et rentehopp

Det er ventet mindre julehandel i år. Lommeboken til konsumenten er det store spørsmålstegnet, ifølge daglig leder i Oslo Handelsstands Forening.

VIKTIG PERIODE: Julehandelen er livsviktig for norsk handelsstand. I år er nordmenns kjøpekraft svekket etter både rentehopp og kraftig prisvekst.
Publisert: Publisert:

Etter torsdagens økning er styringsrenten satt opp med 2 prosentpoeng i år.

Høyere utgifter til spesielt boliglånet gjør skarpe innhugg i nordmenns privatøkonomi.

Men i tillegg til det – har alle rentehevingene og det usikre økonomiske bakteppet en form for psykologisk effekt på forbruket?

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO vil ikke utelukke det.

– Jeg tror det er sånne effekter ute og går. At det at man går inn i mer usikre tider kan gjøre at folk blir mer tilbakeholdne, sier han til E24, samtidig som han påpeker at det er inntektsbiten som er den dominerende effekten på folks kjøpeiver.

Les på E24+

Boliger er vanskeligere å selge: – Vi møter folk som er ganske desperate

Shoppestopp i oktober

De to kommende månedene er den viktigste perioden for handelsstanden. Først og fremst på grunn av julehandelen.

I år er den ventet å falle etter at nordmenn pøste ut rekordsummer gjennom pandemien. NHO forventer en nedgang på 2,4 prosent mot fjoråret målt i kroner.

Dørum i NHO kjenner til forskning på at boligmarkedet kan preges av psykologiske effekter. Han vil ikke utelukke at privat forbruk til en viss grad kan påvirkes på samme måte.

Enda litt mer pessimistiske er Oslo Handelsstands Forening, med et anslag på 2,8 prosent nedgang.

– Vi har hatt det veldig bra etter pandemien og frem til september. Så har det begynt å flate ut og også falt noe i oktober. Til den kommende perioden er det jo pengeboken til konsumenten som er det store spørsmålstegnet, sier daglig leder Bjørn Næss.

Les på E24+

Slik setter du opp budsjett: Familiefarens utradisjonelle vri gjør at barna har mat på bordet

Tror folk vil handle billigere

Foreningen har nylig gjennomført en meningsmåling blant norske forbrukere. Der svarte én av tre at de forventer å bruke mindre på julehandel i år enn i fjor.

– Jeg tror ikke folk slutter å kose seg i julen, men folk kommer nok kanskje i større grad til å gå for litt billigere varer, sier Næss.

– Er det mange i handelsstanden som er nervøse for at nordmenn er blitt i overkant sparsommelige nå?

– Ja, det kan jeg definitivt rapportere. I alle fall i de julegaveutsatte bransjene. Og det at vi har møtt veggen litt i oktober kan nok også forverre situasjonen.

Daglig leder Bjørn Næss i OHF håper ikke altfor mange velger å gjøre julehandelen under Black Week.

Næss poengterer at det ikke råder noen utpreget pessimisme, men sier at det kan bli litt skummelt dersom mange handler billigere og i økende grad under Black Week.

– Over mange år har vi sett at en del juleomsetning flyttes fra desember til november. Det gjør at mange vil få lavere marginer. Vi skulle jo helst sett at vi kunne selge alt til fullpris, men må nok innse at den tiden er over.

Pessimistiske bedrifter

Dørum i NHO har også medlemsundersøkelser som forteller om urolige bedriftseiere.

– Ja, det er nok mange som vil være nervøse for at folk blir veldig sparsommelige. Det kan jeg bedømme ut ifra stemningsrapporter hos våre medlemmer.

Dørum forteller at handelsstanden ikke skiller seg fra andre bransjer i så måte.

– Også i varehandelen ligger fremtidstroen i minus. Det vil si at det er flere som tror det blir verre enn de som tror det blir bedre.

Han presiserer at dette gjelder den kommende omsetningssituasjonen generelt, ikke bare julehandelen.

Les også

Sentralbanksjefen om boligprisene: – Ser klare tegn til nedkjøling

Publisert: