Selvaag bygger langt færre boliger og utsetter flere salg

Sammenlignet med fjoråret igangsatte og ferdigstilte Selvaag Bolig bygging av langt færre boliger i årets tredje kvartal.

Ved utgangen av september hadde Selvaag Bolig 1.268 boliger under bygging og 19 ferdigstilte boliger som ikke var solgt. Her fra byggingen av Lillohøyden på Storo i 2014.
Publisert:

Selvaag Bolig offentliggjør torsdag resultatene fra tredje kvartal 2022.

Boligbyggeren solgte 102 boliger brutto med en salgsverdi på 554 millioner kroner i tredje kvartal. Dette er en nedgang fra samme tid i fjor, hvor boligbyggeren solgte 147 boliger med en salgsverdi på 731 millioner kroner.

Kvartalsrapporten viser at antall igangsatte og ferdigstilte boliger er mer enn halvert i forhold til samme periode i fjor:

  • 68 boliger ble netto igangsatt i tredje kvartal 2022. I samme periode i fjor igangsatte Selvaag Bolig bygging av 148 boliger.
  • 142 boliger netto ble ferdigstilt i årets tredje kvartal. I tilsvarende periode i 2021 ferdigstilte selskapet 381 boliger.

Administrerende direktør Sverre Molvik sier at markedssituasjonen er utfordrende, og opplyser at Selvaag Bolig nå avventer nye salgsstarter til byggekostnaden kommer ytterligere ned.

Les på E24+

Bør du selge eller kjøpe bolig først? Her er ekspertenes råd

Fire av fem boliger solgt

Hittil i år har boligbyggeren solgt 404 boliger netto, igangsatt bygging av 371 boliger og overlevert 438 boliger til kjøper, melder selskapet.

Ved utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig 1.268 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 6,2 milliarder kroner. Nær fire av fem av disse boligene var solgt ved utgangen av kvartalet.

– Salget hittil i år har samlet sett vært tilfredsstillende selv om markedet har vært roligere på grunn av økt boliglånsrente og høyere generelle levekostnader. Det er god lønnsomhet i prosjektene, og vi har flere boliger under bygging nå enn vi hadde på samme tid i fjor, sier administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig.

– Markedssituasjonen er imidlertid utfordrende, og høye byggekostnader har ført til at enkelte nye salgsstarter har blitt utsatt. Byggekostnaden er fallende og lavere nå enn før sommeren, men vi avventer nye salgsstarter til den kommer ytterligere ned. Vi har en sterk posisjon med over 400 boliger i salg og mer enn 750 boliger som kan legges ut for salg i løpet av første halvår, sier Molvik videre.

Nyboligsalget stuper

Salget av nye boliger har falt siden juli 2021. I september 2022 var nyboligsalget 19 prosent mindre enn salget i samme måned året før, viste tall fra Boligprodusentenes Forening.

– Det er dessverre ikke noe som tilsier at trenden vil snu med det første, uttalte Lars Jacob Hiim, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, da tallene ble lagt frem.

Hittil i år er salget av nye boliger under 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viste Boligprodusentenes Forenings statistikk for september.

Også på årsbasis ligger salget 20 prosent under samme tolvmånedersperiode for et år siden.

Solgte 102 boliger

Selvaag Bolig meldte i oktober at de solgte 102 boliger for 554 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var en nedgang fra 125 boliger for 634 millioner kroner i tredje kvartal 2021.

– Boligsalget har som forventet vært roligere dette kvartalet enn samme periode i fjor. Dette skyldes blant annet renteøkninger, færre salgsstarter på grunn av økte byggekostnader og generell makroøkonomisk usikkerhet. Til tross for usikre tider er forutsetningene til stede for et stabilt nyboligmarked fremover. Boligbehovet er stort, tilbudssiden på nye boliger er lav og byggekostnaden er fallende, uttalte administrerende direktør Sverre Molvik i en pressemelding.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om