ESA mistenker lovbrudd: Åpner sak mot Widerøe

Etter en razzia i 2014 åpnes det nå full sak mot Widerøe. Flyselskapet stiller seg utforstående til mistanken.

UNDER LUPEN: EFTAs overvåkningsorgan ESA åpner nå sak mot Widerøe fordi man mistenker at flyselskapet har brutt konkurransereglene i EØS. Her er et av flyene til selskapene avbildet i Lakselv på vei mot Tromsø.
Publisert:

Etter at europeiske konkurransemyndigheter i juni 2014 gjennomførte en razzia hos flyselskapet Widerøe har man nå besluttet å åpne en formell sak.

ESA mistenker at flyselskapet kan ha brutt konkurransereglene i EØS-avtalen i forbindelse med flyrutene de flyr på anbud for norske myndigheter. En rekke norske regionale flyplasser blir satt ut på anbud fordi det ikke er et kommersielt grunnlag for å drive flyruter dit ellers.

– Beslutningen om å åpne sak betyr ikke at ESA har funnet det bevist at det eksisterer brudd på konkurransereglene, og den sier ikke noe om det endelige utfallet av etterforskningen. Dette betyr kun at ESA vil fortsette med en mer omfattende undersøkelse i saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Mathisen i tilsynsorganet ESA i en uttalelse.

Den konkrete mistanken omhandler det spesialutviklede innflygningssystemet SCAT-1 som brukes for å lande trygt på mange distriktsflyplasser i Norge. For at dette skal fungere må det også installeres SCAT-1-utstyr ombord i flyet.

ESA vil undersøke om Widerøe «kan ha misbrukt en dominerende stilling» i markedet ved å ha nektet å levere en viktig del til dette systemet til andre flyselskaper.

SCAT-1-bruken er én av flere mistanker som ESA skal ha hatt om Widerøes virksomhet.

Risikerer kjempebot

Uten tilgang til disse delene som må monteres ombord i flyene vil man begrense tilgangen til det regionale norske flymarkedet, ifølge ESA.

Hvor lang tid ESA nå vil bruke på å nå en konklusjon i saken er ikke kjent. Hvis de mener Widerøe har brutt regelverket vil det kommet et varsel om vedtak, som Widerøe får anledning til å besvare i en skriftlig og muntlig høring. Hvis et vedtak om lovbrudd blir opprettholdt, kan et selskap ilegges en bot som tilsvarer 10 prosent av totalomsetningen.

I Widerøes tilfelle vil det kunne bety en bot på opp mot 380 millioner hvis de blir funnet skyldige, gitt omsetningen på 3,8 milliarder i 2014.

– Vi forventer ikke at det kommer et varsel om vedtak i år. Jeg tror 2017 er en mye mer realistisk tidslinje. Jeg må understreke at det heller ikke er gitt at et slikt varsel om vedtak vil komme, men om undersøkelsene fremover bekrefter mistanken vi nå har, vil det være neste skritt, sier avdelingsdirektør Gjermund Mathisen i ESA til E24.

– Dersom det blir et vedtak, vil konsekvensen typisk være en bot. Vi kan gi en bot på inntil 10 prosent av selskapets omsetning, men det er viktig å understreke at dette er en maksgrense. Det er ikke en god målestokk på hva en bot typisk vil være, sier Mathisen videre.

Han opplyser at overvåkningsorganet fremover vil ha en mye tettere kontakt med flyselskapet enn det så langt har hatt i etterkant av razziaen.

– Den viktigste konsekvensen for Widerøe nå, er at etterforskningen går inn i en ny fase der det må være tett kontakt og nær dialog mellom Widerøe og oss, sier avdelingsdirektøren.

Avviser mistanken

Widerøe skriver i en uttalelse at de «stiller seg uforstående» til at de muligens har brutt konkurransereglene ved at de eier flydeler som selskapet selv har kjøpt inn og som de «ikke har noen immaterielle rettigheter til».

– Widerøe er fornøyd med at ESA starter en formell prosess og prioriterer saken slik at den kan bli tilstrekkelig belyst. Det er allerede gått to år siden kontrollen og Widerøe ser frem til å få avsluttet denne saken, sier Administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen.

Widerøe viser til at utstyret ombord i flyene som ESA referer til er en komponent kalt GLS-1250, som er utviklet og produsert av Universal Avionics i USA. Widerøe viser til at de kjøpte denne komponenten i det åpne markedet og at den siden 2012 har vært til åpent til salgs i annenhåndsmarkedet.

– Widerøe ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer før vi er nærmere kjent med ESA's grunnlag for undersøkelsene, skriver selskapet.

ESA-avdelingsdirektør Mathisen har en litt annen versjon enn Widerøe når det gjelder tilgjengeligheten av SCAT-1-systemet. Ifølge han er systemet et nordamerikansk produkt som gikk ut av markedene «for noen år siden».

– Widerøe eier de komponentene som nå er på markedet, sier Mathisen.

Les også

Widerøe kutter rutetilbudet, begrunner det med flypassasjeravgiften

Norske myndigheter frikjent

Nyheten om at det nå åpnes sak mot Widerøe kommer bare en knapp måned etter at ESA den 11. mai frikjente norske myndigheter for å ha brutt EØS-reglene i forbindelse med de regionale anbudsrundene for fly.

Danish Air Transport, som hadde klaget saken inn for ESA, mente at norske myndigheter favoriserte Widerøe ved å stille krav om at flyene som skulle betjene visse flyplasser måtte ha utstyr som gjør det mulig å foreta en satellittbasert innflygning.

Det skal ikke være noen andre flyselskap enn Widerøe som oppfyller akkurat det kravet.

ESA konkluderte med at kravet favoriserer Widerøe, men at Norge ikke har brutt EØS-reglene likevel. Det er fordi ESA mener Norge har kunnet dokumentere at kravet var nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker, og at det på det aktuelle tidspunktet ikke fantes alternativer.

«ESA vil imidlertid fortsette sine undersøkelser av hvorvidt Norge har truffet statlige tiltak knyttet til SCAT-1-systemet på regionale flyruter i strid med konkurransereglene i EØS-avtalen. Et statlig tiltak kan være i strid med disse reglene dersom det kan påvises at tiltaket har reelle eller potensielle negative virkninger for konkurransen», skrev ESA i en uttalelse den 11. mai.

Avinor ble høsten 2013 ferdig med å bygge ut innflygningssystemet SCAT-1 på 17 norske kortbaneflyplasser, ifølge NRK. Takket være GPS-utstyr på bakken og i flyene, kan systemet med en nøyaktighet på 10 centimeter guide flyene til bakken, inkludert i mørke eller under forhold med dårlig sikt.

Ifølge kanalen er SCAT-1-systemet et resultat av et samarbeid mellom Avinor, Widerøe og Indra Navia.

Les også

ESA: – Norge har ikke brutt reglene i Widerøe-sak

Les også

Widerøe legger ned tre ruter

Les også

– Skammelig at regjeringen ofrer rutetilbud og arbeidsplasser over hele landet

Publisert:

Her kan du lese mer om