Gründer føler seg lurt av søknadskonsulenter: - Regner man på timeprisen, blir det helt avsindig

Gründer mener det kostet mellom 8.000 og 11.000 kroner timen å leie hjelp til å orientere seg i det offentlige støtteapparatet.

SATSER OGSÅ I USA: Databeat.net leide et mindre kontor til sine syv ansatte i Norge på Trollåsen i IBM-bygget. I løpet av sommeren flyttet de til Ryen i Oslo. Via Innovasjon Norge har selskapet til Øyvind Andhøy (51) også en besøksadresse i Palo Alto i USA.
  • Line Midtsjø
  • Henrik Kjersem
Publisert:

TROLLÅSEN OG DRAMMEN (E24) : - Rett etter at vi hadde fått beskjed om at Forskningsrådet godkjente prosjektet i Skattefunn kom fakturaen fra Nofas. Den var rundt 400.000 kroner. Vi fikk fullstendig hakeslepp, sier Øyvind Andhøy til E24, gründer og eneeier av multimediaselskapet Databeat.

- Vi hadde jo ikke i nærheten av det tilgjengelig, legger han til.

Andhøy (51) har delvis finansiert selskapet sitt ved å ta opp lån på privatboligen ved Munkerud i Oslo.

Regningen fra konsulentselskapet Nofas kom etter at de hadde hjulpet Andhøy med å søke offentlig støtte i Skattefunn, en ordning som gir bedrifter skattelette for utgifter knyttet til forskning og utvikling.

I likhet med flere andre selskaper som står frem i E24, skal det ha kommet overraskende på Databeat-gründeren at Nofas gjorde krav på sin avtalte prosentandel basert på Databeats tilskudd før selskapet hadde mottatt støtte.

Les også

Fikk 189.000 i støtte fra staten: Konsulentene som hjalp til skulle ha 504.000 for jobben

Nofas tar nemlig vanligvis 20 prosent tilsvarende den innsendte prosjektsummen i forkant av at prosjektet starter opp, ikke den faktiske støtten. Prosjekter kan bli skalert ned, eller ikke bli noe av i det hele tatt, når ideene skal settes ut i live.

Styreleder Tom Hilding Johansen (48)

- Det blir som om man skulle gi en selger provisjon basert på budsjettert salg, og ikke på hva han faktisk har omsatt for, illustrerer Andhøy, om hvorfor han reagerer på Nofas' forretningsmodell.

I gjennomsnitt budsjetterte alle søkerne 30 prosent mer til Skattefunn i 2012 enn hva de endte opp med av utgifter.

Nofas hevder derimot at deres tidligere kunder ikke kan ha unngått å forstå at det skulle komme en regning da den kom.

Les også

Tidligere kunde om Nofas: - Det er noe alvorlig galt med den etiske standarden

- Han (Andhøy journ. anm.) fremforhandlet nye betingelser i avtalen. Han var fullstendig klar over det. Sannsynligvis var han i beit for penger, sier Tom Hilding Johansen (48).

Han er styreleder, eier av 34 prosent og jobber som innleid konsulent i Nofas.

GRÜNDER: Øyvind Andhøy etablerte Databeat.Net med Anne Catherine Torstensen i 1998. Syv år senere tok han opp et lån på boligen sin og satset alt på IT-selskapet, hvor han har jobbet fulltid siden. Databeat leverer multimedialøsninger til blant andre Platekompaniet og Elkjøp, og har 15 ansatte, inkludert programmerere i Ukraina og India.

Høy timepris

Fra et lite kontor på Trollåsen utenfor Oslo leser Databeat-lederen høyt fra Nofas-kontrakten, mens han oppgitt trekker på smilebåndet og rister på hodet.

Andhøy har beregnet hva han mener konsulenten i Nofas har tjent per time i Databeats tilfelle:

En timepris som trolig tåler sammenlignes med PR-konsulentene i First House eller landets mest anerkjente selskapsadvokater kan skilte med.

Ifølge Nofas var regningen det ble kranglet om 282.560 kroner uten moms, dette tilsvarer 353.200 kroner med moms.

Etter at Databeat kuttet kontakten med Nofas, har førstnevnte anslått at prisen for konsulentene trolig endte et sted mellom 8.000 og 11.000 kroner timen.

- Regner man på timeprisen, blir det helt avsindig, sier Øyvind Andhøy.

Les også

First House-ansatte knuser rivalene i inntjening

- Basert på e-postutvekslingen da vi leverte den første søknaden vil jeg tro han har brukt i underkant av 30 timer. Deretter kommer den første rapporten hvor han bare kunne plotte inn tallene som jeg uansett måtte sende han. Trolig har han brukt mellom 30 og 40 timer på oss totalt. Da blir timelønnen mellom 8.800 og 11.700 kroner, med moms, hevder Andøy, mens han holder avtalen fra 2008 i hendene.

Det tilsvarer mellom 7.000 og 9.400 kroner timen uten moms.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

190 MILL.: Nofas (bygg i midten med oransje logo på toppen) har hatt salgsinntekter de tre siste årene for 190 millioner kroner.

Timeprisen blir spesielt høy for Databeats tilfelle, siden de kuttet kontakten med Nofas, og gjorde Skattefunn-jobben selv de to siste årene, understreker Andhøy.

Han er likevel kritisk til hvordan Nofas operer i markedet, og mener timeprisen uansett er ekstrem.

- Provisjonsbaserte konsulenter burde forbys, fortsetter Databeat-lederen.

- I Nofas' tilfelle tar de seg sågar betalt på forhånd – før man vet hva som blir den faktiske støtten. Jeg synes dette er en parasittvirksomhet, sier Andhøy.

Nofas-ledelsen svarer i et notat til E24 følgende på utsagnene fra Databeat:

«Nofas har tatt betalt i etterkant av at vi har levert den konsulenttjenesten som kontrakten beskriver at vi skal levere: «Å vurdere bedriftens potensial mot virkemiddelapparatet og bistå med å utferdige slike søknader»

Kuttet kontakten

Databeat fikk 1,7 millioner kroner i form av fradrag på skatten for utgifter de hadde knyttet til det omtalte prosjektet.

Andhøy sier at han etter at de kuttet kontakten med Nofas, selv leverte inn rapportene for 2010 og 2011 til Skattefunn.

- Vi ble både forbannet, desperate og oppgitt. Etter hvert bestemte vi oss for å gjøre alt selv. Det var hverken vanskelig eller tidkrevende sier Andhøy om Skattefunn-ordningen.

- Skattefunn er en lovpålagt rettighet, og er man flink til formulere seg, er det ikke spesielt krevende å søke. Selve jobben med å skrive det meste måtte jeg uansett gjøre selv, sier Andhøy.

Nofas fikk likevel betaling basert på kundens tre år med støtte fra ordningen.

I 2011 endte krangelen med Nofas i et forlik i forkant av at saken skulle opp i Drammen tingrett. Etter hva E24 forstår, endte forliket med at Nofas reduserte kravet med rundt 80.000 kroner.

E24 BEDRIFT: Sjekk inntektene til Nofas

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FORMULERINGEN KUNDEN MISFORSTOD: Nofas skal ha 16 prosent av det «tilkjente støttebeløpet» fra Skattefunn. Det trodde Andhøy var beløpet han fikk over skatteoppgjøret, og ikke basert på budsjettert støtte før han begynte prosjektet.

- Ville bare søke Skattefunn

Andhøy sier han også ønsket bistand til å orientere seg om støtteapparatet i EU og Innovasjon Norge.

Siden Databeat-lederen allerede var godt kjent med Skattefunn-ordningen, fikk han dermed ikke den konsulenttjenesten han hadde håpet på.

- Etter at Nofas sikret seg avtalen med Databeat, konkluderte de raskt, og uten dialog med oss, med at det ikke fantes EU-prosjekter eller andre prosjekter i Norge som passet for Databeat, hevder han.

Skattefunn godkjenner, statistisk sett, 80 prosent av samtlige søknader som kommer inn. Suksessprosenten er betydelig lavere i EUs ulike støtteordninger for innovasjon og i Innovasjon Norge.

Nofas-ledelsen forteller at en del av jobben konsulentene ofte må gjøre, er å dempe forventningene til kundene, som kan ha urealistiske håp for hva det offentlige støtteapparatet har å tilby.

De mener Andhøys ambisjoner om å søke offentlig finansiering andre steder enn Skattefunn var lite realistiske.

«Vår konklusjon var at det kun var Skattefunn som var aktuelt for Databeat. Vi er ikke kjent med at Databeat hverken før eller senere har lyktes med å skaffe støtte fra andre ordninger.»

Det skriver Nofas-ledelsen til E24 etter å ha lest sin tidligere klients utsagn.

Databeat har hittil ikke søkt om EU-midler, men har via Innovasjon Norge fått hjelp til å etablere et virtuelt kontor i Palo Alto i USA.

- Burde vært ulovlig

Daværende næringsminister Trond Giske kritiserte forretningsideen til Nofas overfor E24 for ett år siden, men la til at dersom de var med på å profesjonalisere kompliserte utviklingsprosjekter, så «kunne det ha noe for seg».

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

NOFAS-LEDER: Daglig leder Lars Henrik Krogh (47) i selskapet Nofas, som han også eier 34 prosent av aksjene i.

- Hva fikk dere i Databeat ut av Nofas-samarbeidet?

- Man må uansett selv formulere prosjektideen, legge ved bilag og alt av dokumentasjon, så i grunn var det fint lite, oppsummerer Andhøy sitt inntrykk.

- Men, innspillene vi fikk til den første søknaden, var i og for seg gode, og det var nyttig å spille ball om hvordan vi skulle formulere oss. Problemet er måten de tar seg betalt på.

Gründeren håper Nofas vil endre praksis, og heller ta en fast timepris uansett om prosjektene blir godkjent og får støtte, eller ikke.

Nofas har imidlertid ikke planer om å endre forretningsmodellen, forteller Tom Hilding Johansen og Lars Henrik Krogh til E24.

For å kunne drive bedriften med rundt 40 årsverk, sier de, så er det ikke realistisk å vente på betalingen flere år etter at Nofas har levert sitt produkt; en søknad som har blitt godkjent

- Vår erfaring gjennom snart 10 år i markedet er at markedet ønsker en suksessbasert honorarmodell, sier Lars Henrik Krogh.

- Videre har vi erfart at interessen i markedet for å betale timer for en søknad som blir avslått, er svært lav. Det krever normalt flere månedsverk å utarbeide en EU-søknad. Vi stiller spørsmål til hvor mange kunder som ville vært mer fornøyd med å bli fakturert for kostnadene ved å utarbeide en avslått EU-søknad.

E24 har benyttet Nofas i forbindelse med søknad til Skattefunn.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nofas

Flere artikler

  1. Har dratt inn 190 millioner kroner på å skrive søknader til staten - for andre

  2. Kundene til Nofas har fått hver femte krone: - De melker Skattefunn

  3. E24-kilder: - Hemmelig provisjon til Nofas-ansatte

  4. Tidligere kunde om Nofas: - Det er noe alvorlig galt med den etiske standarden

  5. Skattefunns hodepine: Voldsom økning i bruk av profesjonelle søknads-skrivere