KUNNSKAPSOPPSKRIFT: Erna Solberg og Jan Tore Sanner.

Slik bygger vi kunnskapssamfunnet

Alle er for mer kunnskap i samfunnet, og ingen er i mot. Men det er forskjell på hvordan politikere prioriterer å bygge kunnskapssamfunnet. Høyres oppskrift er tydelig.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Mange har stilt meg spørsmålet om hva kunnskapssamfunnet er. Kunnskapssamfunnet handler om å ta i bruk hvert enkelt menneskes talent for å gjøre Norge mest mulig konkurransedyktig – i skolen og i arbeidslivet.

Å bygge kunnskapssamfunnet starter i skolen. Vi vet at det er ingenting som betyr mer for elevene enn gode lærere. Derfor er læreren vår aller viktigste ressurs i skole-Norge. Høyres løsning er derfor å prioritere de store pengene til en bedre lærerutdanning og mer etter- og videreutdanning. Vi vil også ha egne karriereveier i klasserommet for dem som ville bygge på faglig og pedagogisk kompetanse. Det er i tråd med lærerorganisasjonenes råd til oss.

Jobben fortsetter i universitets- og høyskolesektoren. Derfor har vi en ambisjon om å utvikle verdensledende universitetsmiljøer. Vi har satt av en egen pott hvor de beste akademiske miljøene kan søke ekstra støtte til prosjekter med internasjonal kvalitet. Det vil trekke opp nivået, og være med på å gjøre norsk akademia mer attraktiv for både næringsliv og internasjonale forskere.

Norge har i dag lavest andel av BNP som går til forskning i Norden. Det er spesielt næringslivets andel som er lav sammenlignet med våre naboer. Derfor vil vi utvide SkatteFunn-ordningen som gjør at bedriftene kan få lavere skatteutgifter dersom de investerer i forskning. Det er et viktig tiltak for å stimulere til mer innovasjon, som er grunnlaget for nye ideer vi kan leve av i fremtiden.

Mange eksperter, både sentralbanksjefen og BI-professor Hilde Bjørnland, har påvist hvordan den norske suksessen hviler tungt på høy oljepris og høy oljeaktivitet. For å bli mer robust mot lavere produksjon og svak oljeprisutvikling må vi utvikle nye næringsveier. Da er formuesskatten som bedriftseiere må betale på verdifulle arbeidsplasser viktig å redusere. Skatter du mer av noe, blir det mindre av det – og omvendt. Dersom vi reduserer formuesskatten blir det mer gunstig å investere i arbeidsplasser sammenlignet med eiendom. Derfor vil Høyre redusere den særnorske formuesskatten som kun norske eiere må betale.

Kunnskapssamfunnet handler også om å ta i bruk det fremste av kompetanse for å bygge Norge. I offentlig sektor og i utbygging av våre felles velferdsgoder.

En av de største fordelene med å bygge vei og bane mer sammenhengende med offentlig-privat samarbeid er at entreprenørene får et større ansvar. De må ta risiko for tap selv, og de får ansvar for drift og vedlikehold i 25 år. Det gir en større helhetstenkning i utbyggingen, og derfor er erfaringene fra E18 fra Grimstad til Kristiansand og E39 fra Trondheim til Orkdal så gode. Veiene har blitt ferdigstilt raskere, og kvaliteten har vært høy.

Av samme grunn vil vi investere i kompetanse i offentlig sektor. Vi vil gi påfyll av kompetanse til helsearbeidere, barnehageansatte og andre, i tillegg til lærerne. Telemarksforskning har vist hvordan det lønner seg for kommunen å gi helsearbeidere etterutdanning fordi kvaliteten på omsorgen bli bedre av det. Derfor er kompetanseløft for ansatte i offentlig sektor en viktig del av kunnskapssamfunnet.

Visjonen om kunnskapssamfunnet deles av alle. Men planen for å realisere kunnskapssamfunnet er ulik. Høyres løsning er mer kompetanse i alle deler av offentlig sektor, større krav om kompetanse i det offentlig sektor bestiller, og stimulans av innovasjon i næringslivet. Da vil staten, kommunene og næringslivet trekke Norge i samme retning: Fremover.

Publisert:
Gå til e24.no