SKATT: Da Høyre sist satt i regjering senket vi skattene samtidig som vi økte skatteinntektene, skriver Høyre-leder Erna Solberg.

Kommentar: Skattesystemet må være forutsigbart

For å være konkurransedyktig skattesystem må det være et forutsigbart skattesystem, skriver Høyre-leder Erna Solberg.

  • Anette Trettebergstuen (svar til Erna Solberg)
    Journalist
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Denne måneden kuttet regjeringen bedriftsskattesatsen til 27 prosent. Det er en viktig erkjennelse av at skattelette gir økt konkurransekraft. Men endringer av skattesystemet må gjennomføres med forutsigbarhet.

Jens Stoltenberg varslet senest 14.mai at både bedrifts- og personskatten skal videre ned. Regjeringen ville imidlertid beholde dagens skattetrykk. Dette skaper usikkerhet rundt hvem som må betale regningen. Og i går avlyste finansminister Sigbjørn Johnsen skattekuttene i VG. Dette skaper forvirring og uforutsigbarhet.

Det norske skattesystemet må være konkurransedyktig i møte med den resten av verden. Norsk økonomi opplever en todeling der petroleumsindustrien og relaterte næringer går svært bra. Samtidig sliter tradisjonell industri med lav etterspørsel fra Europa og høye kostnader i Norge.

Vi kan gjøre lite for å øke etterspørselen fra de europeiske landene, men vi kan gjennom skattesystemet bidra til å senke kostnadene. Når vi skal endre skattesystemet kan ikke vi på forhånd bestemme at skattenivået skal være det samme. Da Høyre sist satt i regjering senket vi skattene samtidig som vi økte skatteinntektene. Skattelette vil gi norsk økonomi økt konkurransekraft og skape ny vekst. Det har Høyre gjentatt gjennom hele vår moderne historie. Landet trenger skatteinntekter til å finansiere velferdssamfunnet, men vi trenger lønnsomme arbeidsplasser for å sikre et bredt skattegrunnlag.

Nettopp manglende skattegrunnlag preger den internasjonale debatten om skatt. Magasinet The Economist skrev i vinter en spesialrapport om skatteparadiser, og hvordan G20-landene jobber for å hindre at enkeltpersoner og bedrifter skjuler verdier for likningsmyndighetene. Parallelt forsøker enkeltnasjoner å tilpasse skattesystemet til en internasjonal standard for ikke å miste tilstedeværelse fra globale selskaper.

For å møte de internasjonale trendene støttet vi forslaget om å sette ned Scheel-utvalget for å gjennomgå det norske skattesystemet, og hvordan vi skal tilpasse oss en global standard. Når vi har satt ned et ekspertutvalg er det viktig å vente på konklusjonene. Det er riktig å sette ned bedriftsskatten nå, men vi kan ikke la det herske usikkerhet om resten av skattesystemet i påvente av Scheel-utvalgets resultater. For å være et konkurransedyktig skattesystem må det være et forutsigbart skattesystem.

Høyre er tydelige på at formuesskatten er en særnorsk skatt som gir norske eiere en konkurranseulempe mot internasjonale bedrifter i Norge. Store deler av formuesskatten betales av penger fra norske bedrifter, og derfor vil en reduksjon gi økt konkurransekraft. Vi vil også senke skattene for de med lave og middels inntekter.

Våre prioriteringer er tydelige. Nå må statsministeren avklare hvem som skal betale mer dersom bedriftsskatten skal videre ned.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. NHO-sjefen snur om formuesskatt

  2. Småbedriftene vil kutte i formuesskatten før selskapsskatten

  3. - Vi må reformere skattesystemet

  4. Aps skatteopplegg fortsatt i det blå

  5. Åpner for å beholde formuesskatten