Oslo vil ha maks tre elsparkesykkel-utleiere: – Ivaretar en viss konkurranse

I et høringsforslag til ny forskrift for utleie av elsparkesykler, åpner Oslo kommune for at kun tre aktører skal stå for utleie i året.

Illustrasjonsfoto
Publisert:

Det fremkommer i høringsforslaget, som E24 har fått tilgang til.

Forskriften foreslås endret til at «Oslo kommune gir tillatelse til tre utleiere». Samtidig vil antallsbegrensningen på 8.000 små elektriske kjøretøy fortsatt gjelde.

Den fra før gjeldende forskriften har tillatt alle kvalifiserte aktører til å leie ut elsparkesykler i hovedstaden. Denne forskriften skal gjelde til og med 31. mars.

«Ved å justere gjeldende forskrift ønsker Oslo kommune i enda større grad å sikre fremkommelighet, trygge offentlige rom, godt miljø og lokalmiljø. Samtidig ønsker kommunen også å være bedre i stand til å møte innbyggernes varierte mobilitetsønsker og -behov», heter det i innledningen til høringsnotatet.

Høringsfristen er satt til 13. desember. Allerede 29. november inviterer kommunen til høringsmøter med interesseorganisasjoner, bydeler og utleieaktørene.

Kan ikke ha samme eier

Dersom flere enn tre aktører oppfyller kravene til å leie ut, skal utvelgelsen skje etter en vurdering basert på blant annet aktørens «rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige rom», heter det i forslaget.

Kommunen har listet opp tre kategorier med kriterier som de foreslår at elsparkesykkel-utleierne skal vurderes etter.

  • Det første dreier seg om rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige rom, blant annet hvordan selskapet jobber for at elsparkesyklene ikke er til hinder for andre.
  • Det andre dreier seg om hvordan selskapet jobber for sikker ferdsel, både for føreren selv og for tredjepersoner.
  • Det tredje handler om klima- og miljøvennlig drift, herunder kjøretøyenes levetid.

Det er de to første punktene som kommer til å bli vektet høyest, ifølge forslaget.

Et av endringsforslagene innebærer også at selskapene som søker om tillatelse, ikke kan ha samme eier eller tilhøre samme konsern.

Byråd: – Ivaretar en viss konkurranse

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, skriver i en pressemelding at forskriften som ble vedtatt i sommer, skulle gi kommunen kontroll over en uholdbar situasjon.

– Vi opplever at forskriften har hatt merkbar effekt på bybildet, og jeg er glad for at byen nå oppleves ryddigere, tryggere og mer fremkommelig. Derfor foreslår vi at tillatelsesordningen videreføres, sier Stav.

Ordningen skal nå begrenses til at tre aktører får tillatelse, slik at disse «kan drive en solid driftsorganisasjon, som gjør det lettere å drive seriøst og bærekraftig», skriver byråden.

– De utleieaktørene som velges ut, vil være de som har mest miljøvennlige løsninger, og som er best egnet til å sikre gode, trygge og fremkommelige byrom. Med tre tilbydere vil vi samtidig ivareta en viss konkurranse om å bli enda bedre på disse områdene.

Seniorrådgiver Elisabeth Steckmest i Konkurransetilsynet sier at de ennå ikke har mottatt høringsforslaget, og uttaler seg derfor på mer generelt grunnlag. Oppsummeringen av endringsforslagene virker positive, mener hun.

– Generelt vil vi si at så lenge det ikke åpnes for bruk av gategrunnsleie for å regulere antall elsparkesykler, så er det fornuftig at kommunen benytter en form for anbudsprosess.

Tilsynet mener at reguleringen ideelt sett burde lagt opp til et mer dynamisk tak på antallet elsparkesykler.

– Man får ikke premiert de aktørene som driver mest effektivt i den nåværende forskriften, og det gir ikke incentiv til å bli bedre når de ikke kan vokse. Det er ulempen, sier hun.

Les også

Oslo vil ikke frata elsparkesykkelaktører utleietillatelsen

Voi: – Skritt i riktig retning

Norden-sjef Christina Moe Gjerde i Voi kaller den nye forskriften «et skritt i riktig retning»

– Et lavere antall utleieaktører vil sikre brukerne et bedre tilbud samtidig som konkurransen blir ivaretatt, slik som Transportøkonomisk Institutt har argument for lenge, skriver Gjerde i en e-post til E24.

– Vi synes også det er er på høy tid at utleieaktørene kan få konkurrere på sikkerhet, teknologi og bærekraft. Dette oppfordrer utleierne til å konkurrere på innovasjon og tjenestetilbudet, ikke bare tilgjengelighet og antall elsparkesykler.

Samtidig påpeker Gjerde at reguleringen fortsatt legger lokk på etterspørselen.

– Oslo-folk ønsker langt flere elsparkesykler enn taket på 8.000. For å imøtekomme dette behovet bør byrådet løfte taket samtidig som det satser på flere dedikerte parkeringsplasser for elsparkesykler, mener hun.

– Hvis byrådet vil kan det gjøres bedre plass til en transportform med hundretusenvis av brukere, uten at det går utover andre gående og andre trafikanter.

Tier: – Viktige endringer

Pressekontakt Julia Sandstø hos Tier skriver i en SMS til E24 at grepet er i tråd med internasjonale erfaringer.

– Oslo gjør viktige endringer, som bidrar til å dyrke frem en seriøs bransje med aktører som tar ansvar og faktisk løser utfordringer. Å begrense antall aktører er helt i tråd med internasjonale erfaringer og det de ledende ekspertene i Norge anbefaler.

– Det er lagt inn krav og forventninger, som gjør det tøffere å være utleier, til beste for brukerne og byen rundt, skriver Sandstø.

Samtidig påpeker Tier at sonebegrensningene i forskriften, der det settes en maksbegrensning for de forskjellige ringveiene i Oslo, er for streng.

– Tier mener også at de ytre delene av byen ikke burde ha et rigid tak på antall sparkesykler, slik at vi der kunne spilt bedre sammen med kollektivtransport og behovene til folk. Her håper vi å se endringer gjennom høringsperioden, sier Sandstø.

Jonas Lefebure i utleieren Bird sier det er for tidlig å kommentere innholdet i forskriften spesifikt.

– Men vi er positive til en ny forskrift, og vi ønsker å fortsette samarbeidet med Oslo kommune, sier Lefebure.

Les også

Ny forskrift trer i kraft: Samme gründer står bak to av tolv elsparkesykkel-utleiere

Publisert: