• Bøndene slit med uvanleg høge utgifter.

    Men maten vår blir ikkje brått dyrare av den grunn.

    Kvifor ikkje?

    Publisert 17. januar, kl. 11:34

  • Hos Nortura handlar det om maksprisar som blir fastsette ein gong i halvåret.

    No ber styreleiaren om ein naudventil for å kunna møta dei galopperande kostnadane.

  • For mjølk, frukt og grønt, blir det sett ei maksgrense ein gong i året.

  • Dessutan har konkurransen frå import mykje å seia.

    Med andre ord: Svaret på spørsmålet er komplisert. Les vidare for å bli litt klokare.

Galopperande kostnadar hos bøndene gjer at Nortura ber om naudventil for å setja opp prisane.

Kunstgjødsel, straum, diesel, kraftfôr. Alt står på lista over det bønder treng for å produsera mat til oss, og alt står på lista over ting som er blitt vesentleg dyrare.

Vil me då måtta betala meir for norskproduserte matvarer i butikken?

– Me er nøydde til å få betre betalt, men det er ikkje dermed sagt at me får det, seier leiaren av Grøntprodusentenes Samarbeidsråd.

Allerede abonnent på Aftenposten? Sjekk om du har tilgang til alt fra E24
Gå til e24.no