USA med flere nye sanksjoner, blant annet mot Putins barn

USA innfører sanksjoner mot Putins voksne barn og den russiske utenriksministerens kone.

To av Putins døtre, Katerina Tikhonova (t.v.) og Maria Vorontsova
Publisert:

Det hvite hus melder onsdag ettermiddag en rekke nye sanksjoner mot Russland:

 • Blant dem som sanksjoneres er president Vladimir Putins voksne barn, utenriksminister Lavrovs kone og datter, samt medlemmer av Russlands sikkerhetsråd, deriblant tidligere president Dmitrij Medvedev.
 • Sanksjoner mot de to storbankene Sberbank, og Alfa Bank. Sanksjonene innebærer at den russiske bankenes midler som er knyttet til amerikanske banker fryses. Det innebærer også at ingen amerikanere har lov til å gjennomføre transaksjoner i bankene.
 • Forbud mot nye investeringer i Russland for amerikanere uansett for de er lokalisert. Det skal være med å ytterligere isolere Russland fra den global økonomien.
 • Sanksjoner som blokkerer tilgangen til russiske statseide selskaper. Navnene på selskaper sanksjonert i denne runden vil bli annonsert torsdag. Målet er å ramme Kremlins evne til å bruke selskapene de er avhengig av for å finansiere krigen i Ukraina. Dette forbyr amerikanske personer fra å gjennomføre transaksjoner med selskapene og fryse deres eiendeler i USA.
 • Forbud mot at Russland betaler ned gjeld med midler underlagt amerikansk jurisdiksjon.

De nye sanksjonene kommer etter at bildene fra Butsja, en forstad nordøst for Kyiv, har gått verden rundt de siste dagene. Døde kropper ble funnet i gatene etter at de russiske styrkene hadde trukket seg ut av forstaden. Ukraina sier at 410 sivile skal ha blitt funnet drept, og har anklaget Russland for krigsforbrytelser, ifølge VG.

USA begrunner sanksjonene med at personene har beriket seg selv på bekostning av det russiske folk. Enkelte av dem er ansvarlig for å gi den støtten som er nødvendig for å underbygge Putins krig mot Ukraina, ifølge Det hvite hus.

Sanksjonene betyr at personene blir avskåret fra det amerikanske finanssystemet og fryser alle eiendelene de har i USA.

Storbritannia stanser oljeimport

I likhet med USA sanksjonerer Storbritannia Russlands største bank Sberbank. I tillegg rettes det sanksjoner mot Moskvas kredittbank. Alfagruppen, som USA onsdag rettet nye sanksjoner mot, nevnes ikke av Storbritannia.

Storbritannia forbyr også nye britiske investeringer i Russland, og viser til at disse i 2020 var på over 11 milliarder pund. Summen tilsvarer over 120 milliarder kroner.

Britene vil også stanse olje- og kullimport fra Russland «innen utgangen av året», og gassimporten skal avsluttes «så raskt som mulig».

Foreslår importstans av kull

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen foreslo tirsdag blant annet et importforbud på russisk kull, som skal ha en verdi på fire milliarder euro årlig.

Dette er de øvrige sanksjonene EU-kommisjonen foreslår:

 • Forbud mot at skip som opereres fra Russland og Hviterussland kan anløpe EU-havner.
 • Forbud mot at tungtransport fra de to landene kan drifte i EU-land.
 • Innføre totalt transaksjonsforbud med fire russiske «nøkkelbanker», inkludert VTB Bank.
 • Eksportforbud verdt ti milliarder euro, som blant annet inkluderer ulike typer maskiner.
 • Importforbud på treverk, sement, sjømat og brennevin. De spesifikke importforbudene har en samlet verdi på 5,5 milliarder euro.
 • Det vil også innføres sanksjoner mot flere enkeltpersoner.

Samtidig understreket von der Leyen at EU arbeider med ytterligere sanksjoner, blant annet knyttet til oljeimport.

EU-kommisjonens forslag må godkjennes av alle de 27 medlemslandene.

Norge åpner for å stenge havner

Onsdag morgen bekrefter fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran at regjeringen vil stå sammen med EU om sanksjonene også denne gang.

– Hendelsene i Butsja har rystet oss alle, og må få konsekvenser for Russland, skriver Skjæran i Nærings- og fiskeridepartementet i en e-post til E24.

– Norge står sammen med EU og andre land for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt, og vi vil gjennomføre også denne sanksjonspakken, fortsetter han.

Det kommer likevel ikke klart frem om regjeringen har til hensikt å stenge norske havner for russiske skip.

– Nå vil vi gå gjennom forslagene fra kommisjonen og vurdere om det er behov for tilpasninger når pakken skal innarbeides i norsk rett, sier fiskeri- og havministeren.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om