Oligark-eid skip kom fra Russland: – Norge vurderer også å stenge havnene

Etter saken om det oligark-eide skipet «Lazurite» onsdag, svarer fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran at «det handler om å holde hjertet varmt og hodet kaldt».

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier regjeringen «arbeider intenst» med å innføre EU-sanksjonene i norsk rett.
Publisert:

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier til E24 at regjeringen nå arbeider intenst med å innføre EU-sanksjonene i norsk rett.

Myndighetene vurderer også å stenge norske havner på egen hånd, kommer det frem i det skriftlige svaret fra statsråden.

– Vi vurderer også om Norge skal stenge havnene, det samme gjør EU. Norge må ta stilling til både folkerettslige forpliktelser og konsekvensene av å stenge havner, skriver han i en e-post til E24.

Les også

UD: Sanksjonene blir gjeldende neste uke

Uttalelsene kommer etter at det maltesisk-registrerte, russisk-eide skipet «Lazurite» la til havn i Oslo onsdag kveld. Skipet seiler under russisk flagg, og er indirekte eid av Volga Shipping, som kontrolleres av den russiske oligarken Vladimir Lisin.

Arbeides intenst

Både Rødt og Venstre reagerte på skipets ankomst og tok til orde for særnorske sanksjoner ved norske havner onsdag kveld.

Fiskeri- og havdepartementet fikk onsdag en rekke spørsmål fra E24 om potensielle særnorske straffetiltak mot russiske oligarker, og om det var aktuelt å hindre russiske skip anløp ved norske havner.

Torsdag ettermiddag kom svaret fra departementet.

Det russisk-eide skipet «Lazurite» kom til Oslo Havn onsdag, lastet med aluminium.

– Norske myndigheter fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Norge står sammen med våre allierte, med våre nordiske naboer og andre nærstående land med sterke reaksjoner mot Russland, sier Skjæran.

Les også

Russisk oligark-eid lasteskip på vei til Oslo – havnearbeidere etterlyser sanksjoner

– Vi er i ferd med å innføre en historisk streng sanksjonspakke som rammer Russland. Det arbeides intenst med å innføre sanksjonene i norsk rett.

Han påpeker at gjeldende sanksjoner mot Russland ikke omfatter russiske fartøyers anløp til havner, men legger til at Norge er kjent med at EU vurderer sanksjoner som rammer russiske fartøyers anløp til EU-havner.

– Det gjøres også tilsvarende vurderinger i Norge. Det er et omfattende og komplisert arbeid.

Les også

Her legger det russiske oligarkskipet til i Oslo – R og V foreslår straffetiltak

– Hold hodet kaldt

EU har også utarbeidet det Skjæran omtaler som en «konkret og godt begrunnet liste over utvalgte oligarker» som det innføres tiltak mot.

– Når en stat går inn med sanksjoner mot privatpersoner eller bedrifter så må det være et solid og velbegrunnet grunnlag. Rettssikkerhetsgarantier må gjelde, sier han.

– Det handler om å holde hjertet varmt og hodet kaldt. Norges reaksjoner er rettet mot russiske myndigheter, det politiske regimet og enkelte tilknyttede individer og enheter, ikke mot det russiske folk.

Les også

Tror Russland kan bruke fiskeriavtale til å presse Norge

– Rødt frykter at kommende EU-sanksjoner kan komme til å stenge samtlige havner for russiske skip. Det frykter Martinussen i Rødt at i så fall vil totalrasere fiskeforedlingsindustrien i nord. Derfor vil hun heller ha en liste over egne straffetiltak. Hvordan stiller regjeringen seg til denne problemstillingen?

– Nå er det viktig å stå sammen med EU og våre nordiske naboer om sanksjonene, fordi sanksjoner er mest effektive når mange land innfører de samme sanksjonene. Den alenegangen Rødt legger opp til, med nei til EØS-avtalen og Nato, er det heldigvis liten oppslutning om, sier Skjæran.

Han understreker at det er helt grunnleggende for norske interesser å ta vare på fiskerisamarbeidet, og at det ikke er aktuelt å nekte russiske fiskefartøy adgang til norske havner.

– Folkeretten er også viktig for Norge. Det betyr at vi ikke kan innføre sanksjoner uten å vurdere dette.

Les også

Tror Russland kan bruke fiskeriavtale til å presse Norge

Publisert:
Gå til e24.no