To produksjonsområder for fiskeoppdrett får rødt lys

Åtte av landets 13 produksjonsområder for laks- og ørretoppdrett får grønt lys og kan øke produksjonen. To områder regnes som røde og må minke produksjonen.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran har kommet med sine vurdering av produksjonsområdene for fiskeoppdrett i Norge. Her er et anlegg i Sjona på Helgelandskysten. Dette området får øke produksjonen, ifølge Skjæran.
  • NTB
Publisert: Publisert:

– Lusepåvirkningen er fremdeles størst på Vestlandet, og her må næringen ta grep for å sørge for at påvirkningen ikke bare reduseres som følge av nedtrekk, men også gjennom driftsforbedringer, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

De åtte grønne områdene får øke produksjonen med inntil 6 prosent, mens de to røde områdene må redusere kapasiteten med 6 prosent.

Rødt for andre gang

De røde områdene er produksjonsområde 3 Karmøy til Sotra, og produksjonsområde 4 Nordhordland til Stad. Også i 2020 ble produksjonsområde 4 pålagt å minke produksjonskapasiteten.

25 oppdrettsbedrifter i dette området gikk til søksmål mot Nærings- og fiskeridepartementet etter den forrige vurderingen. De tapte nylig i Sunnfjord tingrett. Oppdretterne gikk til sak fordi de mente at departementet ikke hadde faglig grunnlag for sin beslutning.

De resterende tre områdene får gult lys i regjeringens trafikklysmodell for produksjonsområder for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Her skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten.

Ulik vurdering

Fiskeriminister Skjæran har fastsatt hvilke farger de ulike områdene skal ha. Vurderingene er basert på faglige vurderinger av lakselusas påvirkning på villaks for årene 2020 og 2021.

I områdene der ekspertene har gitt lik påvirkning begge år, følger utfallet av fargeleggingen ekspertenes vurdering.

For tre av områdene var ekspertenes vurdering ulik i 2020 og 2021. Dette gjelder Ryfylke (PO2), Nordhordland til Stad (PO4) og Stad til Hustadvika (PO5). Her er det gjort grundigere vurderinger av den samlede tilstanden.

– I disse områdene har jeg lagt størst vekt på tilstanden til vill laksefisk og påvirkningen av lakselus på villaksen over tid, sier Skjæran.

Publisert:
Gå til e24.no