To menn dømt til fengsel for lånebedrageri mot Husbanken

To tidligere ledere av selskapet Bopartner er dømt til fengsel for grovt bedrageri etter å ha mottatt lån og tilskudd for boliger de skulle pusse opp.

Økokrim fikk medhold i det meste av sin påstand mot Bopartner-lederne. Her ved etterforsker Karoline Rødningsby (t.v.) og politiadvokat Susanne Ihlebæk, under første oppstart av rettssaken i september 2021, før den ble utsatt til mars 2022.
Publisert:

De sa de skulle pusse opp boliger for vanskeligstilte, men dokumentene viste at de oppga feilaktige kjøpesummer for flere av husene. Til sammen fikk de inn 86 millioner kroner i lån og tilskudd av Husbanken i perioden 2015 til 2017, hvorav 32 millioner omfattes av tiltalen.

Nå er de to mennene dømt til henholdsvis tre år og tre måneder og to år og ni måneders fengsel for grovt bedrageri mot Husbanken.

Det kommer frem i dommen fra Sogn og Fjordane tingrett, som ble forkynt fredag.

De to må også tåle inndragning av utbytte på henholdsvis 918.813 kroner og 1.369.700 kroner.

I tillegg må de to i fellesskap betale 4,2 millioner kroner i erstatning til Husbanken.

Forsvarer: Vil anke

Den ene mannens forsvarer, advokat Torbjørn Sognefest i Elden, svarer i en tekstmelding at dommen ankes.

– Jeg registrerer at retten skriver i dommen [at den] ved sin vurdering [har] lagt til grunn at det oppgraderingsarbeidet som ble skissert for Husbanken i all vesentlighet er gjort, skriver Sognefest.

– I lys av dette har [min klient] vanskelig for å forstå at den samme Husbanken kan påstå at de er bedratt på noe vis. De 9 eiendommene saken gjelder er slik som forespeilet i søknadene, og Husbanken har hverken blitt påført tap eller skade.

– Dommen vil derfor bli anket til lagmannsretten, skriver Sognefest.

Den andre tiltaltes forsvarer har så langt ikke besvart E24s henvendelser. Dommen er ikke rettskraftig.

Ingen av de to erklærte straffskyld under hovedforhandlingen, som fant sted i Førde i mars i år, etter flere måneders utsettelser.

Økokrim: – Viktig og riktig

Retten kaller forholdet grovt, og har lagt vekt på at det er brukt villedende informasjon og uriktige dokumenter, at det er snakk om betydelige beløp og at «den villedende informasjonen har vært med på å dekke til bedrageriet», heter det i dommen.

– Det er en omfattende bedragerisak som har krevd store ressurser å etterforske og å iretteføre, sier politiadvokat Susanne Ihlebæk til E24.

– Vi er fornøyd med tingrettens dom, vi mener at det er riktig og viktig at det reageres strengt på denne typen misbruk av offentlige støtteordninger, slik tingretten har gjort her, legger hun til.

Fengselsstraffene er henholdsvis to måneder lengre og syv måneder kortere enn aktors påstand.

Én mister retten til å drive næring

Den ene mannen, som i dommen omtales som «reell daglig leder» av selskapet Bopartner i bedrageriperioden, dømmes i tillegg til å miste retten til å drive selvstendig næring på ubestemt tid, samt å ha ledende stillinger eller sitte i et styre av et selskap.

Den andre mannen, Tor Dag Gulbrandsen, frifinnes for kravet om tap av retten til å drive selvstendig. Han får også den mildeste av fengselsstraffene.

Gulbrandsen er selskapets tidligere daglige leder. Han har skrevet under på søknadene til Husbanken, og har tidligere avvist alle anklagene overfor E24.

Ingen av de to dømmes til å betale sakskostnader.

Les også

Oppga feilaktig høy pris på flyktningboliger – hentet 86 millioner i statens bank

7,7 mill. i rene tilskudd

I november 2020 skrev E24 om hvordan boligselskapet gjentatte ganger har feilinformert statens bank i søknader. I alt hentet selskapet 86,6 millioner kroner i samlede utbetalinger – hvorav 7,7 millioner var rene tilskudd.

Tiltalen gjelder for 32,3 millioner av disse pengene. I dommen har tingretten kommet til at 4,2 millioner kroner skal erstattes.

Utbetalingene fra Husbanken, i form av lån og tilskudd, var øremerket kjøp og oppussing av 17 utleieboliger til flyktninger og vanskeligstilte, men E24 kunne i november dokumentere at selskapet har oppgitt uriktig høy kjøpesum for åtte av eiendommene.

For de fleste av disse var reell kjøpesum et millionbeløp lavere.

Les også

Statlige milliarder gikk til boligkjøp og oppussing – sjekket ikke om boligene ble pusset opp

Økokrims tiltale gjaldt ni av søknadene som Bopartner sendte inn i denne perioden.

Eiendommene som ble kjøpt og utviklet var i Eidsberg, Moss og Hobøl.

Bopartners daværende sjef fremholdt overfor E24 flere ganger at Husbanken fikk «korrekt» informasjon, og at alle lån og tilskudd som ikke ble brukt til å kjøpe boligene – totalt 20 millioner kroner, ifølge E24s kartlegging – ble brukt til å pusse dem opp.

Publisert:
Gå til e24.no