Stortinget iverksetter full skatterevisjon av representant-ordninger

Tirsdag har Stortingets administrasjon satt i gang en bred skatterevisjon av representantenes ordninger, der de også skal gå gjennom enkeltsaker.

– Jeg forventer at denne revisjonen skal gi oversikt over alle skattemessige forhold knyttet til representantene slik at vi både kan rydde opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt, sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen.
  • NTB
Publisert:

Hensikten er å gjennomgå enkeltsaker og vurdere om fordeler skulle vært pålagt inntektsskatt, med tilhørende arbeidsgiveravgift. Dessuten utføres det en bred revisjon av alle skattemessige sider ved ordningene for landets øverste folkevalgte.

Advokater fra Advokatfirmaet Grette er engasjert til oppdraget, som Stortingets direktør Marianne Andreassen vil at skal utføres raskt og grundig.

– Jeg forventer at denne revisjonen skal gi oversikt over alle skattemessige forhold knyttet til representantene slik at vi både kan rydde opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt, og for at vi skal bli helt trygge på at vi håndterer skatteplikten korrekt fremover, sier Andreassen i en pressemelding.

– Håper de går ti år tilbake i tid

Jurist Bettina Banoun sier til NRK at hun er glad for at Stortinget iverksetter granskningen.

– Det er Stortinget selv som har ansvaret. Det er de som skal riktige trekk, det er et straffansvar om de gjør feil trekk. Så de skulle også ha rettledet skatteyterne som er stortingsrepresentanter, som tilfeldigvis er dem som har vedtatt lovene, sier Banoun til NRK.

– Jeg håper de går ti år tilbake igjen i tid og ser på hvem som har fått for mye og eventuelt skal betale skatt.

Riksrevisjonen gransker ikke på grunn av presidentskapet

Revisjonen kommer i etterkant av at ordningen med pendlerboliger er blitt slått stort opp i mediene. I forbindelse med Aftenpostens avsløringer så KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ingen annen utvei enn gå av som partileder og statsråd.

Til Aftenposten forteller riksrevisor Per-Kristian Foss tirsdag kveld at Riksrevisoren ikke siden 2017 har gjennomført noen kontroller av Stortingets administrasjons etterlevelse av lover og regler.

– I 2017 opplevde vi noe veldig spesielt. Vi hadde gjennomført to tredjedeler av en revisjon om IT-sikkerhet i Stortinget. Så opplevde vi at Stortingets presidentskap grep inn og sa stopp, sier Foss til avisa.

Riksrevisoren gransker heller ikke pendlerbolig-saken.

– Normalt burde vi gått inn og gransket denne saken. At vi ikke opptrer som normalt, kan vi takke Stortingets presidentskap for, sier Foss.

– Vi mente den gangen at Riksrevisjonen ikke hadde hjemmel for å granske Stortinget, og at det var et prinsipielt spørsmål man måtte avklare, sier Olemic Thommessen, som var stortingspresident i 2017.

Kan ha brutt loven

Flere representanter har tatt kontakt med spørsmål om sine skattemessige forhold, og Stortingets presidentskap har besluttet gjennomgang av reglene for pendlerboligene, i tillegg til vurdering av mulige endringer i ordning for fratredelsytelse og etterlønn. Kontroll vil være del av gjennomgangen.

Tirsdag sa fagfolk til NTB at Stortinget kan ha brutt loven ved ikke å betale arbeidsgiveravgift av fordeler til representanter. Det samme kan være tilfelle for Statsministerens kontor (SMK) i Ropstad-saken.

– Det er viktig at Stortinget har ordninger for representantene som gjør at de kan utøve sitt demokratiske verv. Alle skal ha mulighet til å stille til valg uten at det medfører store ekstrakostnader. Samtidig skal det skattemessige selvfølgelig håndteres korrekt, sier Andreassen.

Les også

Aftenposten: Ropstad inngikk avtale for å slippe skatt – betalte aldri

Les også

Ropstad går av som partileder og statsråd

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kjell Ingolf Ropstad
  2. Stortinget
  3. Pendlerboliger

Flere artikler

  1. Minst to millioner skattekroner må brukes på å rydde i pendlerbolig-rot

  2. Stortingsdirektøren ville legge bort boligsaken - det godtar ikke Høyre

  3. Stortingsrepresentanter kan få store skattekrav etter privat utleie

  4. Stortingets presidentskap går gjennom ordninger etter medieavsløringer

  5. Stortinget tar selvkritikk etter Mørland-sak