Får utfording: Kronikkskribentene ber statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gripe muligheten «til å sikre at sirkulærøkonomien blir en realitet».

Statlige ledere må ta større ansvar for å få i gang sirkulærøkonomien

En sirkulær fremtid krever politisk vilje, handling og ansvar fra både private og offentlige aktører.

 • Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør Miljøfyrtårn | Cecilie Lind, administrerende direktør Avfall Norge | Jaana Røine, administrerende direktør Grønt Punkt Norge | Cathrine Pia Lund, administrerende direktør Miljømerking Norge | Svein Kamfjord, direktør Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs | Frode Syversen, daglig leder Mepex Consult
  Journalist
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

En vesentlig del av utfordringen ligger i at både tilbud og etterspørsel må sikres; ikke bare for å få til resirkulering, men også for omsetting av produkter laget av resirkulerte materialer.
Den politiske retningen er tydelig: Rett før sommeren kom daværende regjering ut med sin strategi for sirkulærøkonomi. Hurdalplattformen til den nye regjeringen slår blant annet fast at man vil «sørge for at staten inngår avtaler med næringslivet for å øke gjenbruk av materialer».

Det som mangler nå, er ansvarliggjøringen.

Våren 2021 startet vi et prosjekt sammen for å hjelpe markedet i gang ved å koble tilbydere med kunder innenfor et viktig segment: resirkulert plast. De resirkulerte produktene var alle av god kvalitet. Noen var enkle, mens andre var innovative og kunne erstatte kompliserte og dyre alternativer. Vi hadde klare forventninger om at de store statlige selskapene ville være fremoverlent og modne, og var plassen å begynne. Resultatet er nedslående.

Alle de store statlige selskapene vi har vært i kontakt med, har en strategi hvor de fremhever sirkularitet som avgjørende for fremtiden, og hvor de lover å ta ansvar.

Men det skorter på å ta det ut i praksis. Når løsningene ble presentert, ble det vanskelig. Frykten for å feile synes å rå på ulike nivåer i organisasjonen hvor mange beslutninger i hverdagen må tas.
Prosjekterfaringene våre peker på tre hovedutfordringer, som vi mener kan løses med større handlingsvilje:

Nye miljøkrav vil redusere konkurransen

Dette var en gjenganger hos de statlige selskapene vi kontaktet. De er redd for at for få kan levere i anbudskonkurransene. Vi tenker at en løsning ligger at man etterspør behovsdekning i stedet for spesifikke produkter/løsninger.

Man må også i større grad søke nye samarbeidsformer med leverandører for å sammen utvikle mer sirkulære løsninger.
Det er enklere å fortsette som før.
Myndighetene bør vurdere å ty til strengere reguleringer i offentlige anskaffelser. For eksempel gjennom å kreve en andel av resirkulert plast i alle anbud der det er mulig og å oppfordre til faktisk valg av minst 30 % miljøhensyn. Når klima og miljø er et av hovedmålene, må det også være rom for å stille krav som favoriserer leverandører som kan levere på dette.

Ledelsen har det gode intensjoner, men har ikke bygd kultur og kompetanse

Dette er kanskje det største problemet; Broen mellom intensjon og ny virkelighet er ikke bygget. Bærekraftstrategier hjelper lite hvis organisasjonen tenker i silo og ikke våger å ta risiko gjennom valg av nye løsninger og produkter.

Kulturbygging tar tid, men kan forseres dersom ledelsen aktivt etterspør nye måter å samarbeide på, fremelsker innovative anskaffelser og sikrer kompetansehevende tiltak. En slik kultur må ledelsen - både hos de statlige og private aktører – ta ansvaret for å skape.

Er dagens situasjon beksvart? Nei. Statsbygg har som unntak vært positive fra start – og ønsker å få på plass avtaler. Flere kommuner og fylkeskommuner har tatt ansvar. Som et eksempel har Bodø kommune kjørt en markedsdialog med gode resultater. Krav og tildelingskriterier er satt og flere tilbydere har svart at de har relevante produkter som innfrir kravene til bruk av resirkulert plast. Med handlekraft er mye mulig.

Jonas Gahr Støre: Du og din regjering har nå en unik mulighet til å sikre at sirkulærøkonomien blir en realitet: Bruk kraften i myndighetsapparatet og still krav om at ledelsen i de statlige selskapene må vise frem faktiske aksjoner som fører til konkrete resultater. Vidløftige visjoner alene skaper ikke et reelt marked.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Næringsliv
 2. Bærekraft
 3. Jonas Gahr Støre
 4. Klima
 5. Kultur

Flere artikler

 1. Vi mangler målesystemene som kan dra sirkulærøkonomien videre

 2. Sirkulærøkonomien trenger standarder for å fungere

 3. Han har ikke i høst milliarder å gi til CO2-fangst i Oslo

 4. Sterke reaksjoner på Tess-avsløring: – Uakseptabelt at staten skal finansiere dette

 5. Reagerer på valgvaker: – Oppfører seg som om pandemien er over