Norske leverandører er blitt 20 prosent billigere

Norsk leverandørindustri har fått styrket sin konkurransekraft med 20 prosent i takt med at kronen har falt. Det kan føre til økt sysselsetting.

LEDIGHET: Olje- og gassektoren har opplevd økt arbeidsledighet som følge av lav oljepris.
Publisert: Publisert:

Mens fallende oljepris har gått hardt ut over industrien, finnes det altså en annen effekt som er gode nyheter for den samme industrien. Den lave oljeprisen har nemlig bidratt til å svekke den norske kronen, som falt ytterligere da Norges Bank satte ned renten forrige uke, skriver Stavanger Aftenblad.

– De av oss som har en sikker jobb vil kanskje fokusere på at prisene stiger og at reallønnen dermed går ned. Samlet sett får husholdningene dårligere råd enn det de ellers hadde hatt. Alt mulig blir etter hvert dyrere i Norge, sier Torbjørn Eika, makroøkonom i Statistisk sentralbyrå.

– Men en lavere kronekurs vil samlet sett føre til økt aktivitet og økt sysselsetting. Verdiskapningen i Norge øker, og det bidrar til å redusere arbeidsledigheten slik at landets økonomi blir bedre.

Eksporten fra norsk oljeservice har ligget på rundt 200 milliarder kroner de senere årene, ifølge tall fra Rystad Energy.

Publisert: