Ser ingen grunn til at vi skal føle flyskam

NHO Luftfart mener at utslippskvotene i EU gjør at en eventuell reduksjon av flyturene  i Norge først og fremst fører til økt flytrafikk andre steder.

FLYSKAM: Denne våren og sommeren har det kommer flere innlegg i flyskamdebatten. NHO Luftfart mener at mange av innspillene er basert på følelser, ikke fakta.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
Publisert:

– Det som slår meg er at mye av dette er hausset opp av følelser og lite realiteter.

Det sier direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, i forbindelse med debatten om flyskam som har inntatt Norge de siste månedene.

Han viser til EUs kvotesystem, som fastslår at utslippene fra europeisk luftfart skal kuttes med 43 prosent mellom 2005 og 2030.

Taket for utslipp fra europeisk luftfart senkes med 1,7 prosent hvert år, noe som trappes opp til en årlig reduksjon på 2,2 prosent fra og med 2021.

FØLELSER: Direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, mener at flyskamdebatten ikke baserer seg på fakta.

Foto: Stian Lysberg Solum NTB scanpix

– Hvis norske flyselskap slipper ut mindre CO₂ innenfor EØS fordi vi flyr mindre, vil de kvotene bli brukt av andre bedrifter. Eller sagt med andre ord – dersom nordmenn reiser mer med fly må flyselskapene kjøpe mer kvoter slik at det legges ned annen utslippsvirksomhet ellers i Europa, sier Lothe.

Ønsker flybransjen å slippe ut mer enn taket som er satt, må de kjøpe klimakvoter fra en annen sektor.

Sektoren som selger kvoter må da redusere sitt eget utslipp, slik at økte utslipp fra fly ikke gir økte samlede utslipp fra EØS-området.

– Det er all grunn til å ha tillit til det arbeidet EU gjør for å redusere klimagassutslippene, også for luftfarten, sier han, og viser til at en firedobling av kvoteprisene på to har virkelig har begynt å bite.

Les også

Flyskam redder ikke kloden. Men du kan gjøre det ved å fly mindre

– Klimasamvittighet

Kvotesystemet til EU har begynt å fungere bedre de siste årene, men det er fortsatt langt fra perfekt, sier forsker Borgar Aamaas ved Cicero senter for klimaforsking.

– Fra et økonomisk perspektiv gir argumentasjonen fra NHO Luftfart veldig mening, men fra et teknisk og naturvitenskapelig perspektiv, der du ser på hva faktisk utslipp er, så er du mer kritisk til slike løsninger. Begge perspektiver har nok litt rett, sier Aamaas.

Aamaas sier at det historisk sett har det vært for mange EU-kvoter, noe som har fungert dårlig.

– Nå har de ryddet en del opp, og vi ser at det gir en effekt. Kvoteprisene har også gått en del opp, selv om de fremdeles er ganske lave, sier Aamaas.

Cicero-kollega Glen Peters skyter inn at utslipptakene er et resultat av politiske forhandlinger.

– Hvis utslippene fra luftfart vokser saktere enn målet, så er det mer sannsynlig at EU ville hevet ambisjonsnivået, som gjør det mer sannsynlig med mer aggressive utslippsmål slik at vi når 1,5- eller 2-gradersmålet, sier Peter.

Aamaas legger seg på samme linje som Peters, og advarer om at dagens kvotesystem kan bli en hvilepute. Han mener kvoteprisene må betydelig opp dersom verden skal nå togradersmålet i Parisavtalen.

Men det finnes bedre måter å nå togradersmålet enn å skamme seg, mener Aamaas.

– Jeg mener det er bedre å ha et bevisst forhold til utslipp og kjenne på en klimasamvittighet. Vi må være positivt innstilt og gjøre de tiltakene vi kan i stedet for å føle på skam.

FN ser på løsninger

Utenfor EU-området finnes det ingen tilsvarende kvotesystemer, men dette er noe FN tar sikte på å innføre fra 2021. Dette skal etter planen stabilisere utslippene på 2020-nivå.

– Økte utslipp fra luftfarten må dekkes ved reduserte utslipp andre steder. Dette skal betales av passasjerene eller flyselskapene. Dette er ingen liten seier, når vi vet at USA, Kina og andre land nektet EU i å innføre en kvotehandel med luftfart inn og ut av EØS-området, sier Lothe.

Les også

Shipping-profil skal ha et flyfritt år: Reiser til India med tog og båt

I dag går 98,2 prosent av alle norske flyruter innenfor EØS-området, ifølge NHO Luftfarts tall.

– Når vi tar hensyn til at CO₂ -utslipp fra lange ruter er større enn fra korte ruter, er cirka 88 prosent av alle CO₂-utslipp fra norsk innen- og utenriks luftfart regulert av EUs kvotesystem, sier Lothe.

– Fly er av avgjørende betydning

NHO Luftfart mener at veksten er mindre enn det gis inntrykk av, og viser til at mesteparten av veksten kan forklares med befolkningsvekst.

I tillegg viser NHOs tall at utslippet per passasjerkilometer falt fra 176 gram CO₂ i 2001 til 88 gram i 2016 for SAS og Norwegian.

– Fly er av avgjørende betydning for å opprettholde en desentralisert bosetting i Norge og en konkurransedyktig tilgjengelighet til resten av verden.

Her kan du lese mer om