Barnehager tre ganger så lønnsomt som Børsen

Rapport konkluderer med at markedet for private barnehager fungerer så dårlig at det er til stor fordel for de største aktørene. 

LØNNSOMT: Private barnehager er tre ganger så lønnsomt som Børsen, til tross for at risikoen er svært mye lavere. Det kommer frem i en ny rapport bestilt av Kunnskapsdepartementet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
  • André Haugen
  • Nina Tuv
Publisert: Publisert:

Rådgivningsselskapet BDO har i en ny rapport bestilt av Kunnskapsdepartementet sett på økonomien i de private barnehagene, skriver Aftenposten.

Der kommer det blant annet frem at avkastningen på egne penger eierne har investert i barnehagene var på 28,3 prosent i årlig gjennomsnitt mellom 2007 og 2016, regnet før skatt.

Til sammenligning var avkastningen på Oslo Børs i snitt 8,4 prosent i samme periode.

Høy avkastning over tid hører ofte sammen med høy risiko. For barnehager det omvendte tilfelle: risikoen er lavere enn på Børsen, ifølge rapporten.

Funnene viser også at store kjeder har økt sin markedsandel kraftig. Fra 2007 til 2016 økte andelen barn i private barnehager fra 11 prosent til en tredjedel.

BDO konkluderer blant annet med at markedet for private barnehager fungerer så dårlig at dette er til fordel for de største aktørene, skriver Dagens Næringsliv.

Varsler nye regler

– Overskuddene i de private barnehagene gjør at vi må se på regelverket på nytt. Dagens regelverk er utdatert, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner til Aftenposten.

Han sier også at dagens regelverk ble laget da målet var å øke barnehagedekningen.

– Nå er vi i en ny tid, og nå må vi lage regler som er tilpasset at en stadig større andel av de private barnehagene inngår i store kjeder.

Stadig flere barnehager inngår nå i store kjeder, som igjen inngår i store konserner hvor penger og barnehager flyttes mellom ulike selskaper. Omtrent en fjerdedel av de private barnehagene er innlemmet i konsern eller kjeder med mer enn ti barnehager, skriver avisen.

Offentlige tilskudd dekker omtrent 85 prosent av utgiftene i de private barnehagene, mens resten blir dekket av foreldre i tråd med maksprisordningen som i år er på 2.910 kroner.

Tjener på lavere bemanning

Rapporten fra BDO viser at kommunale barnehager har høyere kostnader per barn enn private. I de seks store kjedene BDO har sett på lå kostnaden per barn på 140.000-160.000 kroner i 2016. Summen i de kommunale lå på litt over 180.000.

Lønninger til de ansatte utgjør den største utgiftsposten i barnehagene. En rapport fra Telemarksforskning viser at de store, private barnehagekjedene har lavere bemanning.
BDO finner imidlertid ikke at det foreligger vesentlige stordriftsfordeler hos de største kjedene.

Det er likevel ingen tvil om at de har stor fortjeneste.

– At de største kjedene har svært høy avkastning, samtidig som bemanningen er lavere enn i kommunale og øvrige private barnehager, kan være et tegn på barnehagekjedenes inntekter ikke kommer barna til gode, sier Sanner.

BDO konkluderer med at det etter deres vurdering kan observeres en markedssvikt i sektoren, og at det er vanskelig å konkurrere med de største aktørene grunnet deres sterke finansieringsevne.

Les også

Erna uenig med Gates – vil ikke skattlegge roboter

Les også

Plastbestikk og sugerør kan bli forbudt

Les også

Regjeringen beholder sukkeravgiften: – En skandale

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Jan Tore Sanner
  2. Solberg-regjeringen

Flere artikler

  1. Regjeringen kutter 220 mill. til private barnehager

  2. Utvalg: Høy profitt i private barnehager bør kunne bremses av kommunen

  3. Svensk selskap kjøper barnehagebygg i Norge for over fire milliarder kroner

  4. Rapport: Kommersielle barnehager får tilskudd til utgifter de ikke har

  5. Rekordomsetning for norsk barnehagekjempe – vil fortsette veksten i utlandet