Foreslår bot for skip som seiler med feil flagg

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag på høring forslag om endringer i lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

TIL HØRING: Nærings- og fiskeridepartementet sender et lovendringsforslag til høring onsdag. Her næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ved en tidligere anledning.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
Publisert:

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at skip i det internasjonale skipsregisteret (NIS) ikke slettes fra registeret, men kun bøtelegges, dersom de overtrer de såkalte fartsområdebegrensningene.

Det varsler departementet i en pressemelding onsdag.

Departementets lovendringsforslag vil dermed myke opp regelverket norske skip i det internasjonale skipsregisteret.

For å skjerme norsk innenriksfart og hindre konkurranse med skip registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR), er det fastsatt begrensninger for hvor skip i NIS kan seile, skriver departementet i meldingen.

Etter gjeldende rett kan brudd på fartsområdebegrensningene kun sanksjoneres med sletting fra skipsregisteret eller straff.

– Overtredelsesgebyr vil være et alternativ til sletting og straff, dersom skip bryter reglene. Ved å ilegge et gebyr, fremfor å slette skipet fra det internasjonale skipsregisteret, forblir skipet registrert under norsk flåte, uttaler næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Formålet med høringen er å åpne for at Sjøfartsdirektoratet gis muligheten til å ilegge rederiene et overtredelsesgebyr i stedet for å slette det aktuelle skipet fra registeret. Flere instanser har allerede uttalt seg positivt om dette, skriver departementet videre.

Her kan du lese mer om