IT-knøtt sprenger grenser

Den norske ITbedriften CMA Contiki får skryt av analytikere, og vinner kontrakter foran gigantene. Men selskapet har fortsatt til gode å tjene penger.

 • ALF OLE ASK FRANK LYNUM SVERRE STENSENG - Aftenposten
Publisert:,

Verden blir mer og mer innviklet. Både inngåelse av langsiktige byggekontrakter for oljerigger og innkjøp av deler til installasjoner i Nordsjøen er en innviklet materie. Det gjelder å ikke trå feil. En dårlig kontrakt gir stor risiko for å tape penger. Dette har det norske selskapet CMA Contiki tatt konsekvensen av i en årrekke allerede.
Tidligere i år signerte selskapet en kontrakt med den internasjonale oljegiganten Halliburton, om å samordne selskapets innkjøpskontrakter over hele verden.
Lite marked.
Foreløpig er imidlertid totalmarkedet for programvare for kontraktsstyring nokså lite. Analysebyrået Gartner Group anslår markedet til å ligge på rundt 200 millioner dollar i 2006, en økning på 9 prosent fra 2005. Altså en økning fra rundt 1 milliard kroner til 1,1 milliard kroner i 2006.
SAP og Fast.
- Vi venter en tosifret inntektsvekst de nærmeste årene, skriver Gartner Group i rapporten som kom 16. juli i år, og mener prosentvis vekst.
Men CMA Contiki har en jobb å gjøre. Frem til høsten 2006 hadde ikke selskapet noe egentlig salgsapparat, før det ble ansatt ny sjef høsten 2006. Tom-Inge Aas har blant annet bakgrunn som salgsmann fra SAP Norge og Fast.
Samtidig tilpasset selskapet programvaren sin til Windows, slik at det sømløst kan brukes sammen med blant annet Outlook. Dette har kostet penger, og resultatet for 2006 var nokså rødt, med en tredobling fra minus 4,2 til minus 12,4 millioner kroner.
Omsetningen ble også halvert i samme periode, noe selskapet selv forklarer med at flere deler av virksomheten er blitt tatt vekk, slik at selskapet nå kun satser på "contract management". Og jobben for selskapet videre er samtidig å få fart i salget, og dermed krympe underskuddet.
- Selskapet har to overordnede mål. I løpet av tre år skal vi ikke være blant de ledende. Vi skal være det ledende produktet, sier Aas.
Det andre målet er at selskapet i et fem års perspektiv også skal være det ledende selskapet når det gjelder omsetning.
- I det perspektivet kan børsnotering være et alternativ, sier Aas, som understreker at eieren CMA har tradisjon for å holde på selskapene de utvikler lengst mulig.
Men han sier også at dersom det går bra, og selskapet kanskje får en høyere verdi, vil eierne nok ønske å selge seg ned.
Styring.
For å klare dette må det bli fart i salget i USA, ifølge Aas, og selskapet er i en prosess med å åpne et kontor der.
Denne lille nisjen handler om å systematisere prosesser rundt inngåelse av avtaler, enten det dreier seg om å skaffe til veie informasjon om rammebetingelser av alle tenkelige slag, eller det dreier seg om å lagre tidligere inngåtte kontrakter.
På verdensbasis har en rekke selskaper kastet seg på denne nye bølgen. Likevel har Gartner Group valgt å trekke frem ni selskaper de går grundigere inn på. Av disse blir det norske selskapet CMA Contiki trukket frem som et av de mest lovende, foran programvaregiganter som for eksempel SAP.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Bergen Group skal kutte kostnader

 2. Betalt innhold

  Bergen Group skal kutte kostnader

 3. Betalt innhold

  Bergen Group skal kutte kostnader

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Solide resultater fra Grenland Group

 6. Sterk vekst i Dolphin