La frem ny lov for dagligvarebransjen

Publisert:

Dagligvarebransjen er preget av utfordringer, blant annet har det rast en debatt om for få store aktører i det norske dagligvaremarkedet.

Nå har regjeringen lagt frem forslaget til ny dagligvarelov. Målet er å dempe konfliktnivået i bransjen.

– Målet med denne loven er ryddigere forhandlinger i dagligvarebransjen, og mer forutsigbare avtaler mellom dagligvarekjedene og deres leverandører. Vi ønsker bedre utvalg i dagligvarebutikkene og lavere priser til forbrukerne, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fredag.

Forslaget til den nye loven skal behandles i Stortinget. Et nytt dagligvaretilsyn får i oppgave å håndheve loven hvis den går igjennom.

Det legges opp til at håndhevingen av loven først og fremst skal skje gjennom veiledning og informasjonsarbeid mot bedriftene, opplyser næringsdepartementet i pressemeldingen.

Les også

Reklamebransjen starter kronerulling for Orkla

Regjeringen har tidligere bevilget mer penger til Konkurransetilsynet for at de skal etterforske flere saker om mulig brudd på konkurranseloven.

Konkurransetilsynet skal dessuten drive med mer omfattende markedsovervåkning.

I statsbudsjettet for 2019 vil regjeringen bruke 6,5 millioner kroner på dette, og i forslag til statsbudsjett for 2020 er det foreslått 8,5 millioner kroner til denne satsingen.

Konkurransetilsynet har tidligere avdekket store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Regjeringen skal ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i innkjøpspriser.

Der er derfor satt ned en arbeidsgruppe som skal se på mulige konsekvenser av å innføre en slik regulering.

Regjeringen skal også legge frem en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet våren 2020. Der vil flere tiltak for å bedre konkurransesituasjonen bli vurdert.

– Utfordringene i dagligvaremarkedet er sammensatte. Det er behov for en rekke ulike typer tiltak for å bedre situasjonen, og vi er godt i gang, sier næringsministeren.

Les også

Kolonial.no passerer omsetning på én milliard kroner

Publisert: